De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE ZAAK GAZA ; ALLEEN MAAR VERLIEZERS EN ONSCHULDIGE DODEN,…

DE ZAAK GAZA ; ALLEEN MAAR VERLIEZERS EN ONSCHULDIGE DODEN,…

maandag 28 juli 2014 06:27
Spread the love

Over de pro-Palestina betoging, begrijp ik niet, en haat ik de gevallen, die in deze vreedzame betoging, amok maken, en het Midden-Oosten conflict , importeren, zonder nuances, of zich schuldig maken aan vernielingen, en het verbranden van een vlag, ….die autoramen inslaan, van auto”s en bijv. een synagoge in Parijs willen bestormen,… en die gevallen die een ontvlambaar product  naar een politiewagen gooiden is ONACCEPTABEL EN CRIMINEEL GEDRAG, deze ordehandhavers proberen een vreedzame manifestatie in goede banen te leiden, en deze politiemensen hebben in mijn ogen, meer respect dan die rotgevallen die ramen inslaan, de Joodse Belgische mede burgers van dit land, de stuipen op het lijf jagen, en hun ALLEMAAL verantwoordelijk te stellen, wat de zionistische regering, in het Midden-Oosten doet,… , .

Gelukkig hadden de  politiemensen deze brand die daarop ontstond, snel   gedoofd, en werden de raddraaiers terecht opgepakt, en administratief en gerechtelijk aan gehouden,… 

Deze verderfelijke elementen, uitschot, die een vreedzame betoging, in een verschrikkelijk slecht daglicht stellen, wat zijn hun verderfelijke motieven??

Ga je betogen, om het intense bloedvergieten aan de kaak te stellen,  ,van ALLE mensen ( Joodse en Moslim slachtoffers), en dat de beide partijen, een vreedzame oplossing moeten zoeken, voor deze bloedige zaak waar alleen maar verliezers zijn, …

Of ga je met de intensie, om baldadig crimineel gedrag te vertonen, en oprechte en plichtbewuste politiemensen aan te vallen, politiewagens te beschadigen, bedreigen, en zelfs met de dood te bedreigen, of lichamelijk te verwonden, met een ontvlambaar product???

Politiemensen, verdienen respect, en proberen bijv. ; de beide partijen te scheiden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, …om schermutselingen, of erger een rechtstreekse confrontatie tussen de beide partijen, die hun hakken in het zand hebben gestoken, en elkaar niet meer als mensen zien, maar als de oorzaak van het kwaad,…

ALS ik eerlijk moet spreken, en dit moet als Moslim, was de betoging aan Joodse zijde, vlekkenloos en respectvol, geen aanvallen op de politiemensen, geen ramen die aan diggelen werden geslagen, gewoon een herdenking van hun Joodse  leed, en een beklemde getuigenis, …een voorbeeld voor ons “Moslims”, hoe je vreedzaam en respectvol moet manifesteren, een uiting van intens verdriet, die in groep wordt , beleeft, … 

Nu voor de ” gewone Vlaming, of brusslelaar, , wie krijgt meer sympathie voor hun zaak, ..en gewoon, meer begrip, en respect, …de zionistische zaak, logisch,..want niemand heeft graag een ingeslagen raam van zijn huis of auto, of nog erger een brandend voorwerp naar zich gegooid,…

Dus ik erger mij dood, aan deze criminelen die de Palestijnse zaak, naar de ” filistijnen” hebben geholpen,

 En de vastgeroeste gedachten,en onderbuikgevoelens, die momenteel hoogtij vieren, van sommige Vlamingen, van met die Moslims, niks anders dan miserie en last, , en vooral geen respect voor andermans eigendommen of bezit, of respect en ontzag voor de ordediensten, die nobel werk verrichten,en een betoging in goede banen moeten leiden en een grote verantwoordelijkheid dragen, dat iedereen , zowel onze Joodse medemensen en de pro-Palestina betogers , veilig en respectvol zijn ” recht op vereniging, en zijn intense verdriet kan ventileren of uiten, …

Wat we totaal NIET willen, is een verharding van de samenleving, en dat Moslims, en Joodse burgers , in Belgie met minder respect en met ‘getrokken messen”, tegen over elkaar staan, en dat haat, en minachting, de bovenhand zou nemen, en dat de harmonie en wederzijds begrip , stilletjes verdwijnt,…

Ik schrijf deze opiniestuk, aan de vooravond, van aid-el fitr, ( De Gezegende Suikerfeest), en hoop dat we met meer respect en tolerantie omgaan, tussen bijv de Moslims en onze Joodse medeburgers,…en waarom niet nodig een Joodse buurman uit , op het Suikerfeest, en ga begripvol en met open vizier, een constructieve dialoog aan, lach en huil samen, om wat in Gaza gebeurd, …

het belangrijkste is dat we in dialoog blijven, en proberen het goede van elkaar te waarderen,

ik zal eindigen met een overlevering, van mijn geliefde Profeet Mohammed (vzmh)

Een overlevering, die ons duidelijk maakt, dat hoe de Profeet Mohamed (vrede zei met Hem), omging met Joodse mensen, een overlevering, die getuigt van zeer veel respect, een boodschap van vrede voor de gehele mensheid ,

Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

Er vond een uitvaart plaats in ons bijzijn. De Boodschapper van Allah stond op. Wij stonden ook op en vroegen: “O Boodschapper van Allah! Dit is een Joodse uitvaart!” Hij zei: “Sta op wanneer jullie een uitvaart zien (ook al is de overleden persoon een moslim of een niet-ongelovige), want de dood is iets om over na te denken.” (Bukhari)

RMM

Reborn Muslim Movement

take down
the paywall
steun ons nu!