De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De westerse demonisering van Syrië
Midden-oosten, Koerden, VN, China, Rusland, Groot-Brittannië, Palestina, Israël, Irak, Hervormingen, Frankrijk, Libanon, Vluchtelingen, Syrië, Sancties, Amnestie, Barack Obama, EU-sancties, Moslimbroeders, Saudi-Arabië, Bashar al-Assad, Qatar, Veiligheidsagenten, Aljazeera, V.S., Alarabiya, Eremoord, E.U., Opstand Syrië, Banyas, Alewieten, Noodtoestand, Dossier:vluchtelingen -

De westerse demonisering van Syrië

donderdag 23 juni 2011 12:23
Spread the love

OPINIE – De Europese Unie breidt de sancties tegen het Syrische bestuur van president Bashar al-Assad uit. Vanaf 24 juni 2011 zullen 34 personen en organisaties vallen onder Europese sancties zoals een reisverbod en de bevriezing van buitenlandse tegoeden. De nieuwe sancties komen uit de koker van Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze houden geen rekening met objectieve criteria of de hervormingen die in Syrië gaande zijn. Het resultaat zal zijn dat Syrië Europa links zal laten liggen en zijn politieke- en economische visie nog meer richt op het Midden-Oosten, Rusland en China.

Londen gaf Moslimbroeders thuisbasis

De Europese sancties hebben niets te maken met democratie, vrijheid of mensenrechten. In de Europese hoofdsteden weet men maar al te goed dat Syrië te maken heeft met criminele bendes die het vreedzaam protest van het Syrische volk aangrijpen om chaos en instabiliteit te creëren in de Syrische Arabische Republiek. Deze gangsters worden bewapend en gefinancierd door het buitenland. De Moslimbroeders, die tal van gruwelijkheden aangericht hebben in de kuststad Banyas en op andere plaatsen in Syrië tegen zowel burgers als Syrische veiligheidsagenten, kregen sinds 2005 in Londen een thuisbasis om hun acties te co-ordineren. Groot-Brittannië gaf ook een licentie voor de anti-Assad propagandazender al-Barada TV. Een omstreden tv-kanaal dat werd gefinancierd door het Witte Huis om video’s en ooggetuigenverslagen in scène te zetten die het beleid van de Syrische president in een slecht daglicht stellen.

Gloednieuwe zware wapens zoals raketlanceerders, automatische- en sluipschuttergeweren, explosieven en nachtkijkers van ondermeer Franse en Amerikaanse makelij werden in vrachtwagens ontdekt bij clandestiene invoer vanuit Jordanië, Libanon, Irak en Turkije. De wapensmokkelaars en onruststokers in Daraa, Homs en Hama gingen tot bekentenissen over dat ze betaald werden om wapens te leveren aan extreme religieuze leiders om alzo chaos te creëren in Syrië.

Ondanks de tegenwerking door het instellen van sancties tegen Syrië – door Europa en Amerika – kon de Syrische president tal van hervormingen bewerkstellingen in de autoritaire staat die hij in 2000 erfde van zijn vader.

Gigantische hervormingen

De hervormingen die Syrië de voorbije elf jaar onder zijn beleid bewerkstelligde zijn gigantisch. Bashar al-Assad hervormde het economische- en landbouwbeleid grondig. Hij zorgde ervoor dat een record aantal vrouwen op beleidsfuncties van privé- en overheidsbedrijven terecht kwam en stimuleerde tal van initiatieven zoals kredieten voor plattelandsvrouwen om een bedrijfje op te zetten. Eremoord kan voortaan zware straffen opleveren. Daarmee ging president regelrecht in tegen de wil van de Moslimbroeders die het uitmoorden van een familielid afdoen als een akkefietje.

Geen enkel land in het Midden-Oosten ving twee miljoen vluchtelingen op en gaf deze dezelfde rechten als de eigen onderdanen. De voorbije maand kregen meer dan 30.000 Koerden de Syrische nationaliteit en tienduizenden anderen die daarover nog niet beschikten zullen deze eerstdaags krijgen.

De noodtoestand in Syrië werd opgegeven en er kwam algemene amnestie voor zowel gevangenen als Syriërs die geweld tegen de staat en burgers afzweerden.

Momenteel is het Syrische parlement drukdoende met de voorbereiding van politieke hervormingen zodat persvrijheid en meerdere politieke partijen mogelijk worden.

President Assad stelt alle Syrische wetten ter discussie in een nationale dialoog om ervoor te zorgen dat elke Syriër kan meebouwen aan zijn thuisland. Er kwam dit jaar ook een regionalisering van het bestuur en de administratie in Syrië, zodat deze dichter bij het volk kwam te staan en sneller tegemoet kan komen aan de noden van de bevolking.

EU en V.S. willen hervormingen geen kans geven

Het is opmerkelijk dat de V.S. en Europa verwachten dat Syrië in slechts enkele weken van een semi-autoritaire staat kan veranderen in een democratie naar Europees voorbeeld.

Voor een land als de V.S., dat nog maar recent basisgezondheid als recht heeft, de doodstraf nog uitvoert en folterkampen heeft in Bagram (Afghanistan) en Guantanamo Bay (Cuba), is het merkwaardig dat men de hervormingen die gaande zijn in Syrië geen kans wil geven. De Amerikaanse buitengerechtelijke executies in Afghanistan, West-Pakistan, Jemen en Irak en de duizenden burgerdoden als “nevenschade” zijn ook geen schoolvoorbeeld van een democratie.

Even opmerkelijk is dat men zwijgt over de bloedige onderdrukking door Saudische soldaten – opgeleid en bewapend door Groot-Brittannië met ondermeer sluipschutterscursussen – in Bahrein. Of Qatar, volgens de Amerikaanse president Barack Hussein Obama “een democratie, want het land is zo rijk dat ze de baas zijn over Aljazeera en het gemiddelde inkomen enorm hoog is”. En de Saudi’s vertegenwoordigen dan ook een democratie omdat ze de baas zijn van Alarabiya? Ook al heerst daar het wahabisme, de meest extreme interpretatie van de islam? Aljazeera en Alarabiya die trouwens garant staan voor hun kritiekloze steun aan de dictators op het Saudische schiereiland en de Syrische oppositie om alzo de aandacht af te leiden van de binnenlandse politieke problemen.

Gewapende bendes

In Jisr al-Shughour (Idleb) werden families door gewapende groeperingen gedwongen hun huizen te verlaten. Tientallen Syrische veiligheidsagenten werden er gedood, hun lichamen verminkt en in een nabijgelegen rivier en in massagraven gegooid. Deze week konden negentig perslui en diplomaten nog de ontdekking van een derde massagraf met – door criminele bendes – gedode veiligheidsagenten met de eigen ogen aanschouwen.

Het Syrische leger zorgde na de actie tegen criminelen in Jisr al-Shughour dat de burgers terug konden beschikken over water en elektriciteit en alle faciliteiten. Sinds het offensief is de situatie er genormaliseerd en keerden de meeste Syriërs terug naar hun dorp.

Zwijgen over Israëlische wandaden

Over Israël, dat al decennia weigert om de Palestijnse vluchtelingen te laten terugkeren naar hun huizen en dorpen, zwijgt de internationale gemeenschap. Over een staat die sinds 1948 alleen maar hervormt in meer bezetting, meer agressie, meer militaire wetten die uitsluitend gelden voor Palestijnen, meer racisme, meer ongelijkheid, meer agressie en meer apartheid zwijgen de 27 Europese landen en Barack Obama als de dood. Geen enkele sancties werd ondernomen terwijl duizenden Palestijnen de voorbije jaren werden gedood en tienduizend Palestijnse burgers, waaronder vele kinderen, zonder aanklacht zitten opgesloten in Israëlische gevangenissen. De illegale kolonisering van Palestijnse grond, water en eigendommen en het dagelijks verdrijven van Palestijnen en bedoeïnen haalt nauwelijks de media of de politieke interesse.

Als Tel Aviv hervormingen kende de voorbije zeventig jaar dat waren dit hervormingen om een racistische joodse staat in stand te houden, om Palestijnen te ontmenselijken en bedelaars te maken van de internationale gemeenschap, om nog meer Palestijnen te verdrijven uit hun thuisland en de apartheidsstaat en bezetting te legitimeren met een Apartheidsmuur en 600.000 illegale kolonisten als triest hoogtepunt. De Syrische Golanhoogten annexeerde men.

Opmerkelijk dus dat een land zoals Syrië dat de grootste hervormingen kende uit het Midden-Oosten en evolueert van een autoritaire staat onder Hafez naar een democratie onder Bashar al-Assad, nooit de kans krijgt om deze hervormingen te voltooien. Maar telkens te maken krijgt met vijandige sancties en buitenlandse tussenkomsten bij de interne politiek.

Racistisch en pro-Israël

Men kan niet anders dan dit beleid van de V.S. en de Europese Unie als racistisch en pro-Israël beschouwen. De koloniale plannen van Frankrijk in Libië onder het mom van “mensenrechten” waren een stap te ver voor Rusland en China. Een VN-resolutie werd misbruikt voor het openlijk bewapenen en militair steunen van een allegaartje aan groeperingen om een burgeroorlog te ontketenen in dit Noord-Afrikaanse land. Speciale eenheden van Groot-Brittannië, Frankrijk en de V.S. waren al actief in Libië en de rebellen reeds zwaar bewapend voor een VN-resolutie werd gestemd.

De wapenhandelaars zijn de enige winnaars. Nu hun afzetmarkten in Irak en Afghanistan over het hoogtepunt heen zijn leveren zij wapens aan de twee partijen in Libië om de strijd in stand te houden en via stammen in de buurlanden van Syrië om deze net over de grens te smokkelen. Het is opmerkelijk dat alle onrust in Syrië telkens plaats vindt vlakbij de grens met een buurland omdat de aanvoer van wapensmokkel zo ideaal kan verlopen. In Daraa, Homs, Hama, Banyas, Idleb…

Sluipschutters misbruiken vreedzame betogingen om op Syrische ordediensten en burgers te schieten. Wetsdokters stelden schotwonden vast bovenaan het lichaam die vanuit hogere posities werden veroorzaakt.

Hervormingen in Syrië gaan verder

Sancties of niet, Syrië zal zijn hervormingen verder zetten en het Rode Kruis en de VN toegang blijven verschaffen. Het enige wat zal veranderen is dat de Syrische handel zich nog meer zal richten tot de buurlanden en het oosten.

Een Europese Unie die de hervormingen van Syrië – de enige seculiere staat in de Arabische wereld – volkomen negeert, zal de gevolgen daarvan dragen als daar een kruitvat ontstaat.

De eisen van Syrische betogers zijn terecht en worden in Damascus bijzonder ernstig genomen. Dat men toch Syrië blijft demoniseren en een vrij podium geeft aan de Moslimbroeders brengt het seculiere karakter van Syrië in gevaar, de opvang van twee miljoen Palestijnse en Iraakse vluchtelingen en de cement van miljoenen druzen en katholieken als buffer voor een vreedzaam samenleven. Met het verdwijnen van grote groepen katholieken en seculieren uit Irak, Libanon en Palestina namen daar de spanningen toe tussen de moslimstrekkingen met de gekende gevolgen van bloedige interne conflicten en spanningen.

Een onstabiel Syrië heeft gevolgen voor de hele regio in het Midden-Oosten met de Koerdische kwestie die Syrië deelt met Turkije en Irak, met de Palestijnse en Iraakse vluchtelingen en de broederbanden van Syrische Alewieten met Turkse Alevieten en sjiieten in Libanon en Iran.

De EU en de V.S. vertegenwoordigen samen 800 miljoen inwoners op een totaal van 7.000 miljoen inwoners op onze aardkloot. Geeft dit hen het recht om zich “de internationale gemeenschap” te noemen en eenzijdig sancties op te leggen, conflicten te creëren en in stand te houden?

# Meer informatie over Syrië kan U terugvinden op: http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!