De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ‘waardescheppers’ in België per gemeente

De ‘waardescheppers’ in België per gemeente

vrijdag 12 september 2014 12:54
Spread the love


‘Waardenscheppers’
(*) per gemeente. Zelfstandigen naar aard activiteit: nijveraars
(**),
handelaars, vrije beroepen, landbouwers, vissers en diensten,
met globaal onderscheid zelfstandigen en helpers en voor elk
van deze categorieën naar hoofd- en bijkomende bezigheid,
dit in tijdsreeksen 2011, 2012 en 2013, telkens geteld op 31/12. Voor alle
gegevens, zie tabel:

Zelfstandigen
31/12/2011-2013 per gemeente
.

Zijn zij ook de ‘poenscheppers’
volgens de belastingen?
Vergelijking met inkomensgelijk-/ongelijkheid

DS 12/09/2014
.

Gentrificatie en centrifugatie in Mechelen, Rojm
naar de rand?

 (*)Zie
Regeringsverklaring Vlaamse Regering, blz 27,

(**) Kan begrepen worden als ondernemer/zakenman in nijverheid)

Omdat ondernemingen en zelfstandigen in Vlaanderen geboekstaafd staan als dé ‘waardenscheppers’
bij uitstek is het goed na te gaan met
hoeveel die ‘ondernemers en zelfstandigen’ zijn en waar ze gevestigd zijn, dwz hoeveel
ondernemers en andere zelfstandigen per 100 inwoners in elke gemeente.
Langs de Tabel
Zelfstandigen
31/12/2011-2013 per gemeente
is op een wip duidelijk en dit per
gemeente, provincie en gewest, in aantal en in % op de gemeentelijke
bevolking op 01/01/2014:

1. Vooreerst wordt het onderscheid gemaakt tussen Zelfstandigen en
Helpers
(iemand van de naaste omgeving die niet in loondienst werkt
maar enkel ‘helpt’)
2. Zowel voor de Zelfstandigen als de Helpers wordt het onderscheid
gemaakt tussen
    – Hoofdbezigheid
    – Bijkomende bezigheid naast een andere activiteit,
meestal als loontrekkende
    – Activiteit na pensionering

    – Aard van de activiteit, met onderscheid tussen
Landbouw, Visserij, Nijverheid, Handel, Vrij Beroep,
      Diensten en andere.

In onderstaande grafieken wordt eerst een overzicht gegeven van alle
Zelfstandigen per gemeente in hoofdbezigheid en vervolgens het totaal
zelfstandigen volgens aard activiteit. Ter aanvulling wordt ook een beeld
gegeven van het gemiddeld inkomen per inwoner per gemeente en het %
inwoners met Nederlandse migratieachtergrond, omdat zij beetje bij beetje
Wallonië aan het innemen zijn.

 

Zelfstandigen in hoofdbezigheid per gemeente
van lichtgroen, lage tot bruin/rood, hoge waarde.

DeWereldMorgen.be
West-Vlaanderen (CD&V), Vlaams- en Waals Brabant (liberalen)
Noord-Antwerpen
 (N-VA) en Oost-Wallonië (MR) springen eruit. De oude industriele as in
Wallonië
geen.

Nijverheid in % op de bevolking per gemeente

DeWereldMorgen.be
In West-Vlaanderen wordt het nijverst gewerkt, zelfs extreem,
maar ook Noord-Antwerpen
en Noord-Limburg, alsmede Midden, Oostelijk en Zuid-west Wallonië, Brabant
in mindere mate.

Handel in % op de bevolking per gemeente


DeWereldMorgen.be
Handel is iets dat buiten de steden gebeurt, West-Vlaanderen,
Noord-Antwerpen, de
Kempen, West-Limburg en Waals-Brabant, Wallonië laag in % op bevolking..

Vrij Beroep in % op de bevolking per gemeente

DeWereldMorgen.be
Vrije beroepen zijn extreem geconcentreerd in Waals-Brabant, in en rond de
steden.
Alhoewel behoudens Namen, Luik en Charleroi in de oude industriële as
achterblijven.

Landbouw in % op de bevolking per gemeente


DeWereldMorgen.be
Landbouw is in % op de bevolking nog een topactiviteit in West-Vlaanderen,
Zuid-Limburg en in Wallonië bezuiden de oude industriële as.
 
Diensten in % op de bevolking per gemeente

DeWereldMorgen.be
Waar bedrijven en handel zijn vind men ook de diensten, de steden vallen
hier opnieuw volledig uit de boot, West- en ook Oost-Vlaanderen, de
Zuiderkempen, West-Vlaams-Brabant en Oost-Wallonië aan de kop.
 
Nederlandse afkomst in % op de bevolking per gemeente


DeWereldMorgen.be
Is het toevallig dat er een hoge (en alsmaar stijgende) aanwezigheid met
Nederlandse
migratieachtergrond is in Oost-Wallonië, in de nijverheid en landbouw?
Zijn de ‘Hollanders”, na Limburg en Noord-Antwerpen, de Ardennen aan het
overnemen?

Belastbaar inkomen per inwoner per gemeente (2011)


DeWereldMorgen.be
Leidt een hoge zelfstandige en nijverheidsactiviteit tot een hoog
belastbaar inkomen?,
of is zelfstandige activiteit een teken van beperkte inkomensverwerving,
zoals West-Vlaanderen
en moeten de ondernemers  daarom dringend door de regering uit de nood geholpen worden
zodat de West-Vlaamse ondernemers
niet
alleen waarde scheppen maar dat zij eindelijk ook meer poen kunnen
scheppen? Maar alle steden  springer er hier ook uit met een laag tot
laagst gemiddelde belastbare
inkomen.


Korte bespreking artikel in De Standaard van 12/09/2014 over
inkomensongelijkheid

De gebieden in de grafiek van

DS van 12/09/2014
komen groso modo overeen met de grafiek hierboven.
DS gaat wel voort op het mediaan inkomen per aangifte, wij op het
gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente.

De Standaard stelt vast dat het “opvallend is dat West-Vlaanderen en
vooral Limburg veel gemeentes tellen waar het verschil tussen een hoog en
een laag inkomen bescheiden is”.
Wij stellen vast dat er in
West-Vlaanderen een maximale zelfstandige activiteit is en in Limburg een
beperkte. Zou het kunnen dat die ‘inkomensgelijkheid’ in West-Vlaanderen
voortkomt uit een hoge mate van belastingsontduiking/-ontwijking en in
Limburg van een gewone belasting op de (eerlijk verdiende) lonen en
wedden, het drugsgeld niet meegerekend natuurlijk.

Kristof De Witte van de KUL gaat nog een stap verder: Uit een analyse van
Kristof De Witte (KU Leuven) zo meldt DS, blijkt dat ongelijkheid sterk
samenhangt met rijkdom: hoe rijker, hoe ongelijker. Opmerkelijk is ook nog
dat ongelijke gemeentes een rechtser bestuur hebben. ‘Hoe groter de
ongelijkheid, hoe meer men rechts stemt. En hoe rechtser de samenstelling
van het schepencollege, hoe ongelijker de gemeente.

Maar wat als de belastingsaangifte en dus ook het meten van de rijkdom
niet objectief kan gebeuren. Kijk naar West-Vlaanderen, daar wordt het
hardst gewerkt (hoogste werkzaamheid), laagst aantal werklozen, minste
leefloners, hoogste aantal ondernemers en andere zelfstandigen en toch de
minst verdienende provincie wat belastbaar inkomen betreft. En er wordt
CD&V gestemd, dus met ingebrip van beweging.net, dus centrum/links en niet
rechts. Kan Kristof De Witte zich daar eens over buigen?
 
% zelfstandigen naar statuut per provincie en gewest op 31/12/2013
 
8,3% van de Belgische bevolking oefent een zelfstandige activiteit uit.
Hierin zijn ook zelfstandigen begrepen voor wie het een bijkomende
bezigheid is. Voor een vergelijking met andere inkomensverwervingen in
België, zie

BuG 210
(met % zelfstandigen = in hoofdbezigheid)

Voor de tabel, zie
 BuG
236 on-line
 
 
No paseran?
 
West-Vlaanderen springt er voor Landbouw, Visserij en vooral voor
Nijverheid  bovenuit, zodanig dat zij, op Waals-Brabant na, de
belangrijkste zelfstandigen-provincie zijn. Opvallend ook Vlaams-Brabant
en Waals-Brabant, dat de kop trekt. Niet voor niets is Waals-Brabant dé
MR-provincie bij uitstek, met vele residentieel teruggetrokken
Brusselaars. Ook mede uit dat oogpunt, wordt Wallonië
marginaal vertegenwoordigd door de MR.. De politieke kaarten met

% van elke Waalse partij per gemeente
maakt dit verder duidelijk. Het
volledig ontbreken van de oude industriële as (met PS en PTB-GO! aan kop) én het
ontbreken van de ‘nijverheid’ en ‘landbouw’ bezuiden deze as (CdH) maakt
het verwonderlijk dat de Waalse inwoners nog altijd niet goed beseffen
welke koopjes federaal zonder hun medezegging gesloten worden.Is No Paseran, de
slogan waarvoor de arbeiders uit het oude industriële bekken, de
houthakkers en de jagers van de Ardennen zich nu al opmaken?
 
Zelfstandigen/Helpers in Hoofdbezigheid/Bijkomende Bezigheid/Na
Pensioen

Het is allicht geen goed idee om voor elk van deze voormelde categorieën langs
tabellen en grafieken dieper op de gegevens in te gaan. Langs de tabel
Zelfstandigen
31/12/2011-2013 per gemeente
kan
elkeen dit onbeperkt doen. Goed om weten is dat voor elk van de onderdelen
zoals in de kolommen teruggevonden wordt, de gegevens van hoogste tot de
laatste waarden of omgekeerd kunnen gesorteerd worden langs het pijltje in
de kolomhoofding. Als men dan, in de linkerkolommen nog een gewest kiest,
dan kunnen deze rangordes per gewest zichtbaar worden. Ook kan men vlug
langs het pijltje in de kolom gemeente, elke gemeente selecteren. Om
terug bij alle gegevens te komen dient met ‘alle categorieën’ langs het
kolompijltje aan te klikken, enz.

Zelf een dynamische gemeentekaart maken voor elk gegeven

En men kan ook proberen om zelf een gemeentekaart te maken met de gegevens
naar keuze, die met + en – kan vergroot of verkleind worden voor een
groter detail. Enkel een bestandje maken van 2 kolommen, in de eerste de
gemeentecode en in de 2de de gekozen kolom uit de %-ges copieren. Dan naar
www.gemeentekaart.be gaan en de
procedure volgen zoals uitgelegd. Als enkel de codes van Vlaanderen,
Brussel of Wallonië ingebracht worden of van een waarde voorzien (zie
aanduiding gewest) dan krijgt men kaartjes per gewest. Wie problemen heeft
met de opmaak kan altijd langs mail om uitleg vragen, gezien
gemeentekaart.be zelf geen support meer voorziet.
 
Leuven en Mechelen, alsmaar minder handelaars

Niet dat een gemeente daarop moet vastgepind worden, maar de rangorde in
het lijstje van ‘laagste’ % handelaars op de bevolking is van aard om
wens, gedacht en werkelijkheid van elkaar te scheiden. Uit vorig
overzicht voor 2012 in
BuG
198
bleek al de precaire plaats van Mechelen en Leuven,
respectievelijk op de 16 de en 17de plaats in de rangorde van laagste %
handelaars op hun bevolking. In 2013 steekt Leuven Mechelen voorbij en
wordt 13de laatste, maar ook Mechelen zakt naar de 14de laatste plaats.

Gemeenten in rangorde laagste % handelaars op bevolking

2011 2012 2013 Gemeente 2013
1 1 1  Mesen  1,54%
2 2 2  Zelzate 1,89%
3 5 3  Landen 2,04%
5 4 4  Denderleeuw 2,05%
7 7 5  Boom 2,05%
4 3 6  Eeklo 2,09%
6 6 7  Niel 2,12%
8 8 8  Wachtebeke 2,22%
10 9 9  Hemiksem 2,28%
16 22 10  Wervik 2,30%
22 15 11  Assenede 2,30%
11 10 12  Genk 2,30%
19 17 13  Leuven 2,32%
21 16 14  Mechelen 2,35%
17 19 15  Evergem 2,38%
15 11 16  Stabroek 2,38%
23 21 17  Halle 2,38%
9 13 18  Vilvoorde  2,39%
14 12 19  Kinrooi 2,39%
26 24 20  Ronse  2,40%
12 14 21  Overpelt 2,40%
25 20 22  Dilsen 2,40%
13 18 23  Waarschoot 2,41%
18 23 24  Houthalen-Helchteren 2,43%

 
Leuven en Mechelen zijn telkens centra met een
erg gecentraliseerde kern van ‘middenstand’ in het centrum maar een
beperkte handelaarsactiviteit in de
periferie. Op termijn geeft dat onoverzienbare structurele problemen,
zeker als, zoals in Mechelen het geval is, men de binnenstad
‘opkuist’ en actief aan ‘gentrificatie’ doet. Best dat burgemeester Somers

eens het boekje “De stad is van ons” van Abou Jahjah
leest.

Rojm in Mechelen gecentrificeert
(met middelpuntvliegende kracht naar de rand verwezen)?

Gentrificatie beoogt het (opnieuw)
aantrekken van meer begoede, open cultureel mindete, maar liefst geen
allochtone (jongere) burgers. Buurten worden gerenoveerd, prijzen
stijgen en met de saneringen worden soms/dikwijls ook de vroegere
bewoners weggesaneerd, naar de periferie, mét hun winkels en
infrastructuur. Zo ook misschien het jeugdhuis
Rojm in Mechelen, nu in
het stadcentrum gelegen, nabij het Predikherenklooster dat tot
bibliotheek zal worden omgevormd. Alleen vonden de projectontwikkelaars
Rojm niet meer passen op hun terrein. Zodat aangeboden werd om naar de
periferie, dus buiten het stadcentrum te verhuizen met hun jeugdhuis.
Kan geen alternatief binnen het stadscentrum gezocht zodat binnen enkele
jaren Somers nog altijd volgend statement kan maken, zoals in Terzake
van 09/07/2014 (toen iedereen al met vakantie was):

Lieven Verstraete: “Weet u of er mensen uit uw stad vertrokken
zijn of op het punt staan te vertrekken
(naar Syrië, nvdr)?

Bart Somers:
 “Kijk,
hier moet ik wat onbescheiden zijn, gisteren is Mechelen aangehaald als
een goeie aanpak van hoe men succesvol preventief kan werken. Mechelen
heeft de grootste Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen na Antwerpen,
verhoudingsgewijs zijn er meer Mechelaars met een Marokkaanse
achtergrond dan Antwerpenaars met een Marokkaanse achtergrond, uit
Mechelen is er nog niemand vertrokken, als ik vraag hoe komt, dat vragen
we dan aan OCAD, dan zegt men dat heeft te maken met moedige mensen uit
de allochtone gemeenschap, goed werkende moskeeën, schooldirecties die
hun best doen, een rebels jeugdhuis dat een alternatief aanbiedt aan
jongeren wanneer zij zich willen maatschappelijk engageren of
gefrustreerd zijn over bepaalde achteruitstellingen, een stadsbestuur
dat inclusief denkt dat de multiculturaliteit omarmt, dat mensen een
plaats geeft in onze maatschappij, dat aan jongeren het signaal geeft: u
kunt verontwaardigd zijn over wat er in Syrië gebeurt maar u bent deel

van onze maatschappij en er zijn andere kanalen dan wapens opnemen…en
dat is heel belangrijk
“.
       

Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!