De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vrijheid van de meester van slaven

De meesters van slaven zien de ganse planeet als hun privé eigendom. De geschiedenis van Europa is sinds 500 jaar een opeenvolging van verovering, overheersing, onderdrukking, wreedheden, uitbuiting, diefstal, martelingen, verminkingen, mensenhandel, slavernij, agressieoorlogen, volkerenmoord.

donderdag 24 april 2014 12:47
Spread the love

 

Het kenmerk van de meester van slaven is een diepe minachting tegenover zwakke mensen van andere continenten, een andere huidkleur en geloof die ze als ondergeschikt, als “Untermensch” beschouwen. Meesters van slaven staan boven de wet, ze veroordelen, eisen, vervolgen, bedreigen, leggen sancties op, straffen, gebruiken zinloos geweld en moorden de zwakkeren uit. Ze blijven ongestraft omdat ze de macht hebben om de zwakken/slaven te beschouwen als niet-mens, zoals de burgers nu ongestraft blijven als ze insecten doden.

De meesters van slaven reduceren mensen tot werktuigen.

Kaal plukken van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog

De  wereldoorlogen gingen over de geschillen tussen de Europese machten over wereldoverheersing, verdeling van de koloniale buit, annexatie van de beste stukken van de koloniale prooi, bezetten en uitbuiting van de rijkdommen van de rest van de wereld.  Tijdens de koloniale Conferentie van Berlijn van 1884-1885  hebben de Europese meesters van slaven Afrika onder mekaar verdeeld waarbij de machtigste landen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de beste/grootste stukken kregen.(1)

Na de nederlaag van Duitsland in de eerste wereldoorlog, hebben de overwinnaars o.a. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het  Vredesverdrag van Versailles van1919, Duistland volledig kaal geplukt. Duitsland verloor 70.579 km2 van zijn territorium (o.a. Eupen en Malmédy aan België) en werd kaal geplukt van alle kolonies die werden verdeeld onder de andere Europese landen.(o.a. Ruanda-urundi aan België) Daarbij moest het nog een zwaar schadeherstel betalen. Er was ook internationale controle op de luchtvaart en scheepvaart. Duitsland werd  gereduceerd tot een  kolonie van de meesters van slaven.(2)

Het is begrijpelijk dat Duitsland na deze grote vernedering iets recht te zetten had en zijn verloren territorium terug in bezit wenste te nemen.

Daarbij, na de nederlaag van het Ottomaanse rijk in de eerste wereldoorlog, hebben de wereldoverheersers Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het ganse olierijke Midden Oosten onder mekaar gedeeld.(3)

De Europese wereldoverheersers bezetten toen ongeveer 80% van de planeet en toch beschuldigen ze nu nog steeds Duitsland voor de “anschluss” bij het begin van de tweede wereldoorlog van een paar buurlanden (sommige waren de gebieden die ze na de eerste wereld oorlog verloren hadden).

Dit is de waarheid over de psychopathie en het racisme van de wereldoverheersers: ‘de rest van de wereld mag bezet worden want het wordt bewoond door echte”Untermenschen”‘.

Kolonialisme heeft even erge gruwelen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd als het nazisme en toch blijven ze nog steeds ongestraft.

De bevrijding van de meester van slaven

De Verenigde Staten van Amerika hebben niet voor de vrijheid van de mensheid gevochten.

Gedurende de tweede wereldoorlog, toen de meesters van slaven bekvechtten over de wereldoverheersing en de vrijheid van uitbuiting van de planeet, was dit het ideale moment voor Amerika om de onderdrukte bevolking en de slaven te gaan bevrijden. Het was het ideale moment om de kolonies van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België te bevrijden van de wrede meester van slaven.

De Verenigde Staten van Amerika, de opkomende nieuwe meester van slaven, is wel tussengekomen om de Europese meesters van slaven te bevrijden en zo hun kolonies, “annexaties/anschluss” in stand te houden.

De kolonies hebben pas de onafhankelijkheid gekregen, na een zeer bloedige vrijheidsstrijd tegen de overheersers, ongeveer 30 jaar na de bevrijding van de meesters van slaven op het einde van de tweede wereldoorlog.

De Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje houden nu nog steeds kolonies.

De honderden miljoenen mensen die gestorven zijn in de tweede wereldoorlog  zijn gestorven voor de vrijheid van de meesters van slaven om de kolonies en slaven in stand te houden.

Heksenjacht op communisten

De nieuwe meester van slaven, de Verenigde Staten van Amerika, heeft op zijn weg van een kolonie naar de enige ‘superpower’ ongeveer 100 landen wreed gebombardeerd en miljoenen onschuldige mensen afgeslacht.(4)

De geschiedenis van de wrede wereldoverheerser is een opeenvolging van agressieoorlogen, schendingen van het internationale recht en van de territoriale soevereiniteit van andere landen.

Misdadige agressieoorlogen gevoerd alleen voor eigen belang, militaire onderdrukking ten dienste van economische uitbuiting.

Ze hebben staatsgrepen gepleegd om democratisch verkozen presidenten omver te werpen, zoals in Guatemala, Chili, Iran, Indonesië.

Amerika is een grote schender van de vrije meningsuiting, namelijk door een lange geschiedenis van heksenjacht, nationaal en internationaal, op mensen met communistische ideeën. Ze hebben agressieve oorlogen met massavernietigingswapens gevoerd op communistische landen en landen die hun markt beschermen ten dienste van het welzijn van hun volk tegen uitbuiting door buitenlandse machten.

Tussen 1918 en 1922 hebben de Amerikanen o.a. samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Japan een agressieoorlog gevoerd tegen het communistische Rusland.(5)

Ze zitten ook achter de genocide in 1965 van 1 miljoen communisten in Indonesië.(6)

De Verenigde Staten van Amerika hebben zich overal in de wereld  bemoeid met verkiezingen in landen met een sterke communistische partij om de partij af te breken, zoals in Griekenland en Portugal.

De geschiedenis zoals ze wordt geschreven in de westerse schoolboeken is zeer partijdig, ze werd geschreven door meesters van slaven, hebzuchtige plunderaars, wrede sadisten en gruwelijke doders .

De waarden van de meester van slaven

De meesters van slaven kunnen zich nog steeds niet in de plaats stellen van de slaven. Wat hebben de slaven gevoeld? Welke helse martelingen hebben de slaven ondergaan ?

Ik zie nog steeds in geen enkel boek of verklaring van Europese politiekers een enkel woord van spijt, mededogen, verontschuldigingen en geen enkel voorstel voor een schadeherstel.

Ik zie nog steeds geen Europese minister zich gaan bezinnen en eer betonen aan de concentratiekampen en plaatsen waar massamoorden van slaven  plaatsgevonden hebben.

Ik heb nergens gelezen over een nobele ziel die de slaven gered heeft van de Europese koloniale genocide.

Ik denk dat België nog steeds geen monument heeft ten ere van de slachtoffers van de Belgische genocide van 10 miljoen mensen in Congo.(7)

In België ziet men nog steeds standbeelden en monumenten die de daders van de Belgische genocide in Congo verheerlijken.

De meesters van slaven ontkennen nog steeds hun genocides, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid en daardoor blijven ze nog steeds de misdaden herhalen.

Nooit meer de koloniale Europese genocide.

Westerse media,NGO’s en de mensenrechtenorganisaties blijven spreekbuizen voor de misdadige meesters van slaven.

1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Koloniale_Conferentie_van_Berlijn

2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Versailles_%281919%29

3. http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=403

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/wounded-knee-libya

5. http://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Burgeroorlog

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_killings_of_1965%E2%80%9366

7. Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II”

Ewald Vanvugt “(nieuw) zwartboek van Nederland overzee: Wat ieder Nederlander moet weten”

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade

Michael Haas “George W. Bush war criminal? The Bush administration’s liability for 269 war crimes”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!