De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vraag: kan je er mee naar de oorlog?

De vraag: kan je er mee naar de oorlog?

maandag 18 januari 2016 12:37
Spread the love

Mensen verschillen nogal eens van mening. De waarheid laat zich net achterhalen door een eerlijk debat, dus erg is dat niet. Tenzij de discussie kunstmatig gepolariseerd is, natuurlijk.

Als ik vrienden dreig te worden met mensen die heel anders denken, vraag ik me altijd af (en zij over mij): kan je er mee naar den oorlog? Dat is een vraag die het volgende zou kunnen betekenen:

Strijden we voor dezelfde waarden? Verdedigen we wat ons dierbaar is (allicht onze kinderen)? Als we iets zeggen, doen we dat dan? Zijn we trouw aan wat we samen afspraken?

Ik sta geregeld stomverbaasd dat het mogelijk is om common ground te vinden met de meer conservatief denkenden, vertrekkend vanuit kwetsbaarheid, in een respectvol gesprek gebaseerd op (gedeelde) waarden.

Geïnspireerd om dit nu te schrijven door http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160117_02072049/rutten-grondwetsherziening-moet-over-mensen-en-vrijheden-gaan

PS: die oorlog is er één van ideeën en geesten, voor de duidelijkheid. Make love, not war.

take down
the paywall
steun ons nu!