De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De verpletterende Amerikaanse verantwoordelijkheid in Nicaragua

De verpletterende Amerikaanse verantwoordelijkheid in Nicaragua

zondag 27 juni 2021 19:46
Spread the love

Nicaragua was niet veel meer dan een kolonie van de VS tot 1979. Toen versloegen de Sandinistische verzetstrijders, waaronder huidig president Daniel Ortega, de toenmalige  dictator Anastasio Somoza. President Franklin D. Roosevelt moet in 1939 gezegd hebben;  ‘Somoza may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch.’

De sandinistische regering, onder het leiderschap van president Daniel Ortega, werd geen tien jaren gegund om een socialistische en rechtvaardige samenleving uit te bouwen. Groepen uitgeweken Nicaraguanen (de Contra’s) werden over de grens in Honduras door de VS getraind en tot de tanden gewapend om de regering ten val te brengen. Er werden mijnen gelegd in de havens, terroristische aanvallen gepleegd tegen scholen, colleges, universiteiten, landbouwcoöperaties. Het Irangate schandaal ging de wereld rond. Amerika verkocht namelijk in het geheim wapens onder het presidentschap van Ronald Reagan. Met de winsten werden illegaal de Contra’s gefinancierd. Nicaragua bloedde en verloor enkele tienduizenden onder de wapens geroepen jongeren. In 1990 werden nieuwe verkiezingen uitgeroepen. De door de VS gesteunde oppositie kwam als winnaar uit de stembus. Maar in 2007 kwam Daniel Ortega opnieuw aan de macht. Vandaag hij zit er nog.

De uitgedoofde ster

Van de voormalige legendarische figuur van de verzetsstrijder is vandaag in onze media niets meer terug te vinden. Zijn aureool is uitgedoofd. En het moet gezegd, zijn aanpak en methodes tegenover oppositiekrachten doen op zijn zachts gezegd sterk de wenkbrauwen fronsen.

In 2018 vonden sectoren van de oppositie de tijd aangebroken om op gewelddadige wijze de macht van president Ortega te breken. Aanhangers van de regering werden met benzine overgoten en in brand gestoken. Sandinisten werden ontvoerd en in het openbaar gegeseld. Gemaskerde groepen schoten politieagenten neer. Gedurende bijna drie maanden staken de opstandelingen scholen in brand, ook gezondheidscentra, kantoren die zich voornamelijk bezighouden met sociale vraagstukken, coöperaties, de Bank van de Bolivariaanse Alliantie van de Volkeren van Ons Amerika (ALBA), de radiostations ‘Ya’ en ‘Nicaragua.’ Zij staken ook het vuur aan de Caja Rural Nacional, een coöperatieve bank met gegevens van honderdduizenden leden, en op dezelfde dag het hoofdkantoor van het Ministerie van Gezins- en Gemeenschapseconomie en een aantal overheidsgebouwen,

De reactie van de regering was al even gewelddadig. Op het puin van de straten vielen om en bij 300 dodelijke slachtoffers. Dit aantal keert herhaaldelijk terug in de pers. Maar er wordt nooit verduidelijkt of dit aantal enkel leden van de oppositie geldt dan wel of de talrijke gedode politieagenten en civiele medewerkers van de regering daarbij gerekend werden.

Een kluwen van Amerikaanse NGO’s

De Argentijnse auteur en journaliste Stella Calloni schreef dat Nicaragua tientallen NGO’s telt die afhankelijk zijn van stichtingen. In die stichtingen zijn nogal eens Cubaans-Amerikaanse terreurgroepen van Miami actief. Ze hebben Republikeinse afgevaardigden in het Amerikaanse Congres, zoals Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, Ted Cruz en anderen. Rubio wed ‘adviseur’ van president Donald Trump voor Latijns-Amerika en de tussenpersoon met de uitgesproken rechtse partijen in Latijns-Amerika.

Maar ook Amerikaanse onderzoekers gingen de tendentieuze berichtgeving van de mainstream media te lijf.

Stella Calloni verwijst daarbij naar Max Blumenthal. Deze Amerikaanse journalist, auteur en filmmaker legde de rol bloot van eenheden als USAID, de NGO van de Amerikaanse staat, Freedom House, een NGO die onderzoek voert naar en ondersteuning biedt aan democratie, politieke vrijheid en mensenrechten en die gesteund wordt door de Amerikaanse regering en het National Endowment for Democracy (NED), een agentschap van de Amerikaanse regering. Volgens onderzoek van de auteur financierden deze instellingen Nicaraguaanse NGO’s, die opriepen om Ortega ten val te brengen. Volgens zijn bevindingen  bestemde USAID in 2017, het jaar voor de bloedige conflicten, 5,2 miljoen dollar aan Nicaragua, waarvan de meerderheid bestemd voor ‘capaciteitsverwerving van de civiele maatschappij en organisaties van de media.’  

Een verdachte reis

Een groep studentenleiders van de M19 Beweging die de rellen tegen de regering begon en pogingen ondernam om de Nationale Studentenunie van Nicaragua te vervangen, reisden in juni 2018 af naar Washington. Daar kwamen ze samen met uiterst rechtse krachten van de VS. Ze ontmoetten er ondermeer figuren als Marco Rubio, Ted Cruz en Ross Lethinem. Ze vergaderden ook met Mark Green, directeur van USAID. Deze verzekerde zijn steun aan de strijd tegen de sandinistische regering. Nog volgens Blumenthal werd de reis van de jongeren betaald door de Amerikaanse NGO Freedom House. Tegen allerlei berichten in benadrukt de auteur dat de opstand van de M19 Beweging helemaal niet spontaan uitbrak noch vrucht was van ‘ontevredenheid’ tegen Ortega. Op basis van zijn onderzoek stelde Blumenthal vast dat het ‘Instituut voor Strategische Studies en Overheidsbeleid,’ geleid door Félix Madariaga, organisator van de M19 Beweging en een van de belangrijkste woordvoerders tegen het Sandinisme, 260.000 dollar van de Amerikaanse organisatie NED ontving.

De auteur stipte verder aan dat de organisatie ‘Hagamos Democracia,’ van Luciano García, een erkend tegenstander van het Sandinisme, sinds 2014 ook 525.000 dollar van de organisatie NED ontving en dat hij in 2017 een miljoen dollar uitdeelde aan verschillende Nicaraguaanse organisaties van het ‘maatschappelijk middenveld’  die het aftreden van Ortega eisten. Het waren ondermeer: de Nicaraguaanse Commissie voor de Mensenrechten (111.000 dollar), Centrum voor Private Ondernemingen (239.000 dollar), het Internationaal Republikeins Instituut (150.000 dollar), de Ibero-Amerikaanse Stichting voor Culturen (79.000 dollar), de Stichting voor Sociale en Economische Ontwikkeling (40.000 dollar) (Bron: NED digitaal).

De Vierde Generatie Oorlog in Latijns-Amerika

‘In 2017 kende de organisatie NED 305.000 dollar toe aan anonieme groepen in Nicaragua, voor wat zij ‘bevordering voor democratie’ noemen, dat wil zeggen, de organisatie van de contrarevolutie en de anti-Sandinistische subversie, waarbij de rol die zij spelen in de Vierde Generatie Oorlog in Latijns-Amerika wordt benadrukt.’

(Op wikipedia vinden we een definitie van de Vierde Generatie oorlog: ‘De zogenaamde Oorlogvoering van de Vierde Generatie is een benaming binnen de militaire doctrine van de VS voor Guerrillaoorlogvoering, Asymmetrische Oorlogvoering, Oorlogvoering van Lage Intensiteit, Vuile Oorlogvoering, Staatsterrorisme of gelijkaardige en geheime operaties, Volksstrijd, Burgeroorlog, Terrorisme en Contraterrorisme, en de Propaganda, in combinatie met niet-conventionele gevechtsstrategieën die Cybernetica, de civiele maatschappij en de Politiek omvatten. Bij dit type oorlogsvoering is er geen confrontatie tussen reguliere legers of noodzakelijkerwijs tussen staten, maar tussen een staat en gewelddadige groepen of meestal tussen gewelddadige groepen van politieke, economische, religieuze of etnische aard.)

Max Blumenthal signaleert verder dat er ook hulp opdook voor de toenmalige Beweging voor Sandinistische Vernieuwing (MRS), die zich mobiliseerde en zich leende om door de CIA te worden gebruikt, om invloed uit te oefenen op de linkse sectoren die zich in andere tijden aansloten bij het Sandinisme.

Volgens Ben Norton, een andere Amerikaanse journalist is ‘de Amerikaanse regering jarenlang bezig geweest met het cultiveren van een rechtse mediakring in Nicaragua die een centrale rol speelde bij de gewelddadige couppoging in 2018. Dit netwerk wordt momenteel door de Nicaraguaanse regering onderzocht wegens beschuldigingen van het witwassen van geld.’

De ‘Stichting Violeta Barrios de Chamorro voor de Verzoening en de Democratie’ staat aan het hoofd van de nieuwe instantie voor couppleging. ‘Deze stichting staat centraal in de massale financiële, technische en logistieke steun van Washington aan de oppositie in dat Midden-Amerikaanse land, en fungeert – zoals de CIA het bedoelt – als een “doorgeefluik:” een organisatie van derden die dient als een schijnbaar onafhankelijk kanaal om financiering van de Amerikaanse regering te ontvangen voor buitenlandse politieke groeperingen en mediakanalen”.

Overgangsregime

In een document van de inlichtingendiensten dat door Blumenthal wordt geciteerd, worden momenteel de woorden ‘overgangsregime’ 102 keer gebruikt. Daarbij wordt aangegeven dat de nieuwe Nicaraguaanse regering door de Verenigde Staten zal worden geïnstalleerd. Daarbij wordt opgeroepen om tot een zuivering van leden van het leger en de politie over te gaan. ‘Het is dus duidelijk wat het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) beoogt, wanneer meer dan 75 miljoen dollar door deze organisatie naar de Chamorro Foundation werden gestuurd.’

Verwijzend naar het netwerk van de oppositie haalde de auteur het voorbeeld aan van het op sensatiebeluste kanaal ‘100% Noticias,‘ dat gefinancierd wordt door USAID via de Chamorro Stichting.

Hij herinnerde eraan dat de directeur en oprichter van die zender, Miguel Mora, in een interview verklaarde dat hij wou dat het Amerikaanse leger Nicaragua binnenviel, het Sandinistische Front met geweld uit de macht verwijderde en president Daniel Ortega gevangen nam. Daarbij verwees hij naar de invasie van Washington in Panama in 1989.

 Strijd tegen kolonisatie

Vanuit ons Westers denken zien we met lede ogen aan hoe de democratie in Nicaragua kreunt onder druk van binnen en van buiten. Van binnen nemen zowel de regering als oppositiekrachten een loopje met de democratische geplogenheden, zoals wij die kennen. Vanbuiten uit staat het land onder enorme druk om zich niet opnieuw te laten koloniseren door de VS. Vanuit de hele achterliggende geschiedenis van Nicaragua met de VS is het op geopolitiek vlak niet echt te verwonderen dat de Nicaraguaanse regering in zijn tactiek om  zich te verdedigen in overdrive raakt en midscheeps een aanval uitvoert tegen de verdachte NGO-wereld, die als een paard van Troje de Amerikaanse belangen pogen te realiseren. Aan een van hen, met name aan Felix Maradiaga, de man die 260.000 dollar van de Amerikaanse organisatie NED ontving, biedt – volgens berichten van 25 juni – het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten voorlopige beschermingsmaatregelen.

Ik hoor regelmatig Belgische en Europese NGO’s klagen, die lobbyen voor een Europees coherent beleid en voor rechtvaardige relaties tussen de Europese economische supermacht en de landen van Latijns-Amerika. Ook zij en hun partners worden aangepakt door de Nicaraguaanse regering.  Wat voor mij niet duidelijk is, is het feit dat de regering blijk geeft de hele NGO-wereld als zodanig over dezelfde kam te scheren en het kind met het badwater weg te gooien. Ik kan me moeilijk voorstellen dat goedmenende organisaties, werkzaam in Nicaragua met coöperatieven, vakbonden, boerenliga’s, wijkbewoners,… erop uit zijn om hen steun te verlenen met de bedoeling de regering ten val te brengen.

Anderzijds lijkt het erop dat er onder de Nicaraguaanse politici en burgers die repressie ondergaan een aantal zijn die onbeschroomd steun zoeken bij aartsvijand de VS. En die aartsvijand kent geen rust. Op dat vlak lees ik bij voorbeeld op 26 juni dat de inmenging van de VS in de verkiezingen in Peru aldaar het democratisch resultaat bedreigt.

Verpletterende verantwoordelijkheid

Wat bezielt de VS om Nicaragua het leven halsstarrig zuur te maken? Wat bezielt hen om de Verenigde Naties en de hele mensheid elk jaar opnieuw te kakken te zetten en Cuba met een misdadige boycot op te zadelen? Op 23 juni opnieuw. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN stemden 184 naties tegen de boycot. Alleen de VS en het apartheidsregime van Israel stemden voor. En ja, er waren ook 3 onthoudingen. Oekraïne en de schurkenregeringen van Brazilië en Colombia.

In De Standaard van 20 juni schrijft Ruud Goosens: ‘De Amerikanen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor wat er in Nicaragua en Latijns-Amerika misliep. Als leiders er rechts waren en aan de leiband liepen, konden ze zich – zoals Alfredo Stroessner in Paraguay – de meest grove mensenrechtenschendingen  permitteren. Maar als ze een linkse koers probeerden te varen, kwamen ze in de problemen. Wie te naïef omging met die bedreiging, zoals Salvador Allende begin jaren 70 in Chili, werd afgezet en vermoord, met Amerikaanse hulp.’

De Internationale consultor en analist uit Venezuela Sergio Rodríguez Gelfenstein zegt het op zijn manier: ‘Als democratie het probleem is, hoe bezorgd zijn de Verenigde Staten dan over de democratie in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten of in onze regio, waar zij zelf staatsgrepen tegen de democratie hebben gepland, georganiseerd en gesteund zoals in Paraguay, Brazilië, Honduras, Venezuela, Haïti of Chili?’

* Bron:

Nicaragua. La OEA golpista pide apoyo para derrocar al Gobierno

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!