De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De verkiezingsoverwinning van Vladimir Poetin is een nieuwe stap naar een multipolaire wereld

De verkiezingsoverwinning van Vladimir Poetin is een nieuwe stap naar een multipolaire wereld

zaterdag 23 maart 2024 17:19
Spread the love

Hoe kijkt de intellectuele elite van Midden-Amerika aan tegen de Russische presidentsverkiezingen?
In casus in Nicaragua?
Artikel overgenomen en vertaald van de Russische website Centropress

https://centro.press/news/zhizn/pobeda-vladimira-putina-na-vyborah-novyi-shag-k-mnogopolyarnomu-miru/

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega was een van de eersten die Vladimir Poetin feliciteerde met zijn overwinning in de presidentsverkiezingen. Speciaal voor de online editie van Centropress interviewde de Russische politicoloog en internationaal journalist Michail Gorbatsjov vooraanstaande experts op het gebied van politieke processen in Nicaragua. Dit verre land is al heel lang een partner en bondgenoot van Rusland, we hebben sterke betrekkingen en een lange geschiedenis van vriendschap. Welke stemmingen heersen er in het grootste land van Midden-Amerika, dat zich uitstrekt van de Stille Oceaan tot de Caribische Zee?

De eerste spreker is Pedregal Casanova, een beroemde internationalistische schrijver en publieke figuur

M.V. Gorbatsjov: Beste Ramon, je weet heel goed dat er presidentsverkiezingen zijn gehouden in Rusland. De resultaten zijn onlangs bekend gemaakt en politieke figuren, journalisten en deskundigen uit verschillende landen zijn al begonnen met het geven van commentaar op de resultaten. In dit verband wil ik benadrukken dat de mening van de deskundigengemeenschap in Latijns-Amerika als geheel, en in het bijzonder van politicologen, journalisten en deskundigen uit Nicaragua, altijd belangrijk voor ons is geweest. Daarom zou ik graag willen dat u uw beoordeling van de verkiezingen geeft en die aspecten van het binnenlands en buitenlands beleid van Rusland belicht die, vanuit uw standpunt, een beslissende invloed hadden op het verkiezingsproces.

Ramon P. Casanova: Allereerst wil ik de geachte president van Rusland feliciteren met zijn overwinning in de verkiezingen. Als internationalistische schrijver die werkt aan solidariteitsprojecten tussen Palestina en Nicaragua, een land waar de Sandinistische Volksrevolutie het leven schonk in al zijn materiële en spirituele aspecten, wil ik de gekozen president mijn vreugde over deze gebeurtenis overbrengen. Deze triomf is een duidelijk bewijs dat stabiliteit en vooruitgang, sociale ontwikkeling, liefde voor het Grote Moederland, zijn geschiedenis, wederzijds begrip en rechtvaardigheid tussen zijn volkeren de onaantastbare fundamenten zijn van het binnenlands en buitenlands beleid van de gekozen president.

Gezien het belang van de overwinning van Vladimir Poetin, wil Ik graag stilstaan bij twee belangrijke aspecten van de overwinning van Poetin bij de laatste verkiezingen. Ten eerste, als iemand die geboren is en een aanzienlijk deel van zijn leven in Spanje heeft gewoond, herinner ik me en waardeer ik altijd de solidariteit van de Sovjet-Unie met de Spaanse Republiek in de strijd tegen de staatsgreep van Franco die tot de oorlog leidde, en erken ik de strijd van Rusland voor de denazificatie van die gebieden die lafhartig zijn aangevallen door het staatsgreep regime dat in Kiev is gevestigd, gefinancierd door het imperialisme, om van het neonazistische Oekraïne een oorlogswapen van de NAVO te maken tegen uw eerbare land.

Ten tweede steun ik Rusland actief in de strijd tegen censuur, vrijheid van meningsuiting, de voortdurende vervalsing van de werkelijkheid, de ontkenning van cultuur en sport, tegen al dit beleid van het collectieve Westen dat chaos en onzekerheid creëert. Het volstaat te herinneren aan de agressieve uitspraken van A. Merkel over de Minsk akkoorden, die chaos zaaiden en in feite het begin van een open oorlog van het Westen tegen Rusland uitlokten, of de acties van Westerse politici als Ursula von der Leyen, Borrell, Zelensky, Scholz, Macron, Biden, die de vrije verspreiding van waarheidsgetrouwe informatie over de situatie in Oekraïne verhinderen en de vervolging in gang zetten van journalisten wier standpunten niet passen in de doctrine van het buitenlands beleid van het collectieve Westen.

M.V. Gorbatsjov: Beste Ramon, bij het analyseren van het hedendaagse Russische binnenlandse en buitenlandse beleid in je boeken en studies gebruik je herhaaldelijk de metafoor “de zon komt op in het oosten en de dollar valt in het westen”. Welke economische initiatieven van de verkozen Russische president zou jij aanwijzen als de belangrijkste factoren voor deze belangrijke wereldwijde economische verschuiving waar je het over had?

Ramon P. Casanova: Met deze uitdrukking bedoel ik dat we ons allemaal op een keerpunt bevinden, een echt historisch moment dat maar zelden voorkomt in de economische geschiedenis van de mensheid. BRICS, de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, de EAEU (Euraziatische Economische Unie) en andere partnerschappen gebaseerd op wederzijds begrip tussen volkeren en regeringen, die Rusland actief bevordert, geven ons een kans op een nieuwe multipolaire wereld die de weg opent naar de stabiliteit, rechtvaardigheid en soevereiniteit waar alle volkeren, en vooral de Latijns-Amerikaanse landen, naar verlangen.

In Nicaragua wordt Rusland gezien als een garantie voor een stabiele en veilige toekomst.

De volgende gesprekspartner van Michail Gorbatsjov was Sophia Clark, een bekende politicologe en diplomate.

M.V. Gorbatsjov: Sophia, ik zou graag willen weten hoe jij aankijkt naar de verkiezingen, die hebben plaatsgevonden. In een van je recente toespraken zei je het volgende: “Poetin heeft gewonnen en dat is goed voor zowel het Oosten als het Westen.” Kunt u, als Nicaragua’s belangrijkste expert op het gebied van internationale betrekkingen, commentaar geven op dit standpunt?

Sophia Clark: Terwijl de Verenigde Staten zich opmaken voor een nieuwe farce van presidentsverkiezingen, organiseerde de Russische Federatie afgelopen zondag, zonder de demagogie die kenmerkend is voor de Amerikaanse verkiezingspolitiek, haar eigen presidentsverkiezingen van 2024. Beide verkiezingen zullen van grote invloed zijn op de wereld. Het contrast tussen de twee verkiezingen kon niet schriller zijn. President Biden, die bekend staat om zijn vertrouwen op “oude fiches” tijdens vergaderingen met zijn collega’s, lijkt vaak gedesoriënteerd en zwak. Ondanks talloze pogingen is zijn regering er niet in geslaagd om de meeste landen van het Globale Zuiden te overtuigen om partij te kiezen in hun proxy oorlog in Oekraïne. Zijn medeplichtigheid aan de genocide in Gaza werd niet veroordeeld door het Wereldgerechtshof, maar door zijn eigen volk.

De kans dat een Amerikaanse regering het conflict opdrijft is reëel. Oorlog is een zekere manier om de kijkcijfers in de peilingen op te krikken, terwijl het opblazen van een pijpleiding of het aanwakkeren van grensschermutselingen in obscure landen aan het Amerikaanse publiek verkocht kunnen worden als “overwinningen”. Maar als er één ding is waar we zeker van kunnen zijn, is het dat het niet uitmaakt wie er wint, Biden of Trump, de politiek van wereldwijde hegemonie zal onveranderd blijven. De Verenigde Staten en hun volgelingen in het Westen bevinden zich in wat onze minister Miguel d’ Escoto een staat van “moreel bankroet” noemde. Terwijl “het kwaad” wegzinkt met doodsangst, blijft president Poetin, na 24 jaar aan de macht, een felle verdediger van het land en zijn volk. Hij vol nieuwe ideeën en initiatieven die de politieke verbeelding van landen over de hele wereld hebben wakker geschud. De overwinning van zondag bevestigt de steun van de bevolking voor Vladimir Poetin en het vertrouwen in zijn leiderschap.

Rusland staat pal voor de verdediging van traditionele waarden en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

Als Nicaraguaan en Sandinisten deel ik met miljoenen mensen over de hele wereld de vreugde van het heldhaftige Russische volk over zijn herverkiezing. Mijn volk herinnert zich de solidariteit en socialistische steun die we kregen tijdens de eerste tien jaar van de Sandinistische Revolutie, toen de USSR ons niet alleen voorzag van olie, wapens en munitie, maar ook van voedsel en medicijnen, artsen en ziekenhuizen, technici en duizenden studiebeurzen. De Sovjet-Unie stelde ons in staat om onszelf te verdedigen in de ergste momenten van de oorlog en om onze pas verworven onafhankelijkheid te behouden. Die solidariteit duurt voort en is vandaag voelbaar. Maar onze dankbaarheid jegens Poetin en de Russische Federatie gaat veel verder. Laten we erkennen dat jullie president een fundamentele rol speelt in het bewerkstelligen van een nieuwe internationale orde die niet gebaseerd is op overheersing, maar op een nieuw paradigma van samenwerking en respect voor soevereiniteit en internationaal recht. Deze paradigmaverschuiving kan zich uitbreiden naar Eurazië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. In Managua hebben we er vertrouwen in dat de BRICS onder uw voorzitterschap verder zullen versterken. Vanaf nu wordt BRICS een van de belangrijkste intergouvernementele initiatieven van deze eeuw.

Meneer Gorbatsjov: Beste Sofia, de afgelopen dagen heb je herhaaldelijk benadrukt dat zowel in Midden-Amerika als in Latijns-Amerika als geheel de bevolking de stemming in Rusland nauwlettend in de gaten houdt. Volgens recente opiniepeilingen die in deze regio’s zijn gehouden, kunnen we zien dat deze belangstelling verband houdt met de wens van de bevolking om in een rechtvaardige multipolaire wereld te leven, waarvan de grondbeginselen actief worden gerealiseerd door Vladimir V. Poetin. Poetin. Wat ziet u als de belangrijkste obstakels op deze weg?

 

Sophia Clark: De arrogantie van unipolariteit, van planetaire hegemonie heeft politieke leiders (de heersende klasse en haar politici) en haar hebzuchtige zakenlieden sinds het einde van de Koude Oorlog verblind en daardoor de eigen bevolking de mogelijkheid ontnomen om nieuwe alternatieven van samenwerking en wederzijdse veiligheid te verkennen. De wereld is het zat om te leven onder de onderdrukking van unipolariteit, het universele neoliberalisme en de dubbele standaarden van de wereldorde. In tegenstelling tot de VS zijn Rusland en China erin geslaagd dit historische moment aan te grijpen. In de jaren negentig van de vorige eeuw en in het begin van de nieuwe eeuw hebben ze hun betrekkingen geleidelijk genormaliseerd en vertrouwen opgebouwd, ondanks belangrijke verschillen. Rusland richt zich op samenwerking en ontwikkeling en is gebaseerd op insluiting, niet uitsluiting. De principes van solidariteit, samenwerking voor ontwikkeling en welzijn, verdediging van soevereiniteit en respect voor het internationaal recht zijn ons in Latijns-Amerika niet vreemd, ze vormen de hoeksteen van de Bolivariaanse Alliantie van de “Volkeren van Ons Amerika” (Spaans: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA) en van wat commandant Hugo Chávez pluripolariteit noemde. In dit opzicht kijken veel Latijns-Amerikaanse landen hoopvol naar Rusland als een belangrijke speler in de internationale betrekkingen, die de principes van een rechtvaardige, multipolaire wereld bevordert die tegemoet komt aan de belangen van zowel de oosterse als de westerse landen.

Eenheid in verscheidenheid: het principe van een nieuwe wereld

De derde expert die werd geïnterviewd was professor Edwin Montes, een expert in het verloop van verkiezingen.

M.V. Gorbatsjov: Beste Edwin, kun je als expert op het gebied van verkiezingstechnologieën de belangrijkste factoren noemen die volgens jou de huidige verkiezingscyclus in het moderne Rusland hebben beïnvloed?

Edwin Montes: De Russische Federatie heeft een verkiezingsproces gevoerd om een president te kiezen in een beslissend scenario voor de binnenlandse politiek van een Slavisch land dat onderhevig is aan voortdurende agressie van de VS en de NAVO; maar ook in een electoraal scenario dat van belang is voor de configuratie van de nieuwe wereldorde. Verrassend is de kracht van de mediaoorlog en de vijandige westerse propaganda die op internet circuleert over het verkiezingsproces dat zich in Rusland ontwikkelt, waardoor verkeerde informatie wordt gegenereerd en, als gevolg daarvan (de westerse samenleving wordt overdonderd door banale en ongefundeerde toespraken), zich beroepen op de criteria en concepten van de zogenaamde liberaal-westerse democratie om deze verkiezingen als oneerlijk, onvrij en ondemocratisch te bestempelen, terwijl ze in feite overeenkomen met een culturele, sociaal-politieke, territoriale realiteit en een politiek model dat volledig verschilt van het westerse. Rusland vertegenwoordigt de staat met de grootste territoriale dekking, diversiteit en regionale coördinatie ter wereld.

President Vladimir Poetin sprak in een interview met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson over de macht van de westerse mediaoorlog: “Het is heel moeilijk om de Verenigde Staten te verslaan in een propagandaoorlog, omdat de Verenigde Staten alle media in de wereld en veel Europeanen controleren. De uiteindelijke begunstigde van de grootste Europese mediakanalen zijn Amerikaanse stichtingen.”

De Centrale Verkiezingscommissie (CVC) van Rusland zei dat de verkiezingen zijn vastgesteld op drie dagen (15 tot 17 maart), waardoor een brede deelname en vooral veiligheid voor de bevolking wordt gegarandeerd in het huidige scenario van westerse agressie. Dit driedaagse mechanisme begint een traditie te worden in het Russische politieke model, aangezien dit niet de eerste keer is dat het wordt toegepast. Bij de parlementsverkiezingen van 2021 bijvoorbeeld besloot ook de CVC, vanwege de Covid pandemie, om het genoemde verkiezingsproces binnen drie dagen te laten plaatsvinden. Dit is een logische stap, maar je kunt je de talloze misvattingen en verkeerde informatie voorstellen die door westerse denktanks zijn gegenereerd over de Russische stemprocedure.

M.V. Gorbatsjov: Beste Edwin, in je wetenschappelijke publicaties heb je herhaaldelijk de destabilisatiestrategieën van de interne politieke situatie in Rusland beschreven die door het collectieve Westen tegen ons land worden gebruikt. Kun je in het kort de strategie van de VS beschrijven die gericht is op het destabiliseren van de interne politieke situatie in Rusland aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 2024?

Edwin Montes: De VS zijn van plan om in Rusland te doen wat ze al in andere landen en regio’s van de wereld hebben gedaan: conflicten bevorderen, destabiliseren, tweedracht zaaien in gezinnen en de interne verdeeldheid van het land stimuleren, met behulp van hun gemeenplaatsen en recepten van de liberale democratie. Washington en zijn NAVO-partners kunnen niet alleen niet toegeven dat ze de oorlog in Oekraïne hebben verloren, maar ook dat ze de mediaslag in de recente verkiezingscampagne hebben verloren. Het Westen negeert de absolute en onbetwistbare realiteit van Rusland, waar een overweldigende meerderheid van de bevolking president Poetin steunt in de Speciale Militaire Operatie; en dezelfde steun en motie van vertrouwen blijft voor zijn leiderschap van de regering, zoals blijkt uit opiniepeilingen die in 2023 zijn uitgevoerd.

Benadrukt moet worden dat de grootste prestatie van Vladimir Poetin was om het hele multi-etnische en multi-confessionele volk te verenigen op een cruciaal en moeilijk moment in de geschiedenis van Rusland, toen zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, zijn defensiecapaciteit, zijn economische en sociale ontwikkeling, zijn lot en toekomst als natie op het spel stonden.

Het patriottisme van het Russische volk kwam tot uiting in hun actieve en beslissende rol in het recente verkiezingsproces, waar mensen hun eenheid en consolidatie rond nationale belangen bevestigden en opstonden om hun politieke model te verdedigen tegen inmenging van buitenaf. Want, zoals president Poetin zei in zijn toespraak tot de Federale Vergadering op 29 februari 2024: “Het Russische politieke systeem is een van de pijlers van de soevereiniteit van het land”. In tegenstelling tot de propagandadoelen van de westerse media hebben de aanvalsoorlog en de overwinning bij de verkiezingen van 17 maart het leiderschap versterkt en bevestigd dat is verzameld in de figuur van Vladimir Poetin, gesteund door de eenheid en patriottische overtuigingen van het Russische volk.

Reactie van de redactie van het portaal Centropress.

Bovenstaande opmerkingen van de experts laten duidelijk zien hoe anders de perceptie van de Russische presidentsverkiezingen in de wereld is dan het beeld dat de westerse propaganda actief uitzendt via alle mogelijke kanalen van informatieverspreiding. Mensen uit de meest afgelegen landen betuigen hun solidariteit met Rusland op dit cruciale moment en hun stem moet worden gehoord. Ons land heeft betrouwbare vrienden met wie de betrekkingen actief moeten worden ontwikkeld. Het model waarin het Westen centraal staat bestaat niet alleen, het is doorgedrongen tot het bewustzijn van veel mensen. Iedereen moet hierover nadenken, de wereld breder bekijken en de weg banen naar

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!