De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De veranderingen gaan zo snel …

dinsdag 14 april 2020 11:42
Spread the love

Het nieuws over de Coronacrisis gaat tegenwoordig zo snel, het is bijna niet meer bij te houden, het lijkt bijna Goede Tijden, Slechte Tijden. Elke dag komt er weer nieuws bij en dat nieuws is niet altijd een vervolg op het vorige, echter soms wel compleet anders. En dan zit je daar met je goed fatsoen, van wat moeten we allemaal wel en wat mogen we dan weer niet geloven. 

 

Drie onderwerpen zijn en blijven van belang en dat is het nieuws over het virus en de uitbraak, de beschermingsmiddelen tegen het virus en alles wat daaromheen draait, en het vaccin wat er binnen een bepaalde tijd aanwezig zal moeten komen. 

 

Het Nieuws
Elke dag dat er weer nieuws komt over het Coronavirus, lijkt er een stukje van de puzzel in de rest van de puzzel te vallen, alleen de vraag is, waarom heeft men daar nooit eerder naar gekeken en waarom is daar nooit eerder aandacht besteed. Een voorbeeld hiervan is het virus zelf; ondertussen weten we dat het een virus is dat van dieren overstapt op de mens (een zoönose). Dat wetende is aan te nemen dat er genoeg contact is geweest en nog steeds is tussen politici en wetenschappers, artsen, directeuren van het RIVM, Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen Universiteit, Rijksuniversiteit Utrecht en / of Tierärztliche Hochschule van Hannover. Tenslotte moet men strijden tegen hetzelfde: het nieuwe Coronavirus. 

 

Eén van de onderzoeken zou dus moeten zijn geweest of er overeenkomsten zouden zijn tussen MERS-, SARS- en het nieuwe Coronavirus, SARS-CoV-2. Het lijkt erop dat de virussen afkomstig zijn van vleermuizen, waarbij het SARS-virus overstapte van vleermuis op civet die daarna de mens kon besmetten (eerste besmetting gevonden februari 2003, echter er was al sprake van besmettingen in november 2002, Azië) en het MERS-virus van vleermuizen op kameel / dromedaris en dan de mens (september 2012, Saoedi-Arabië). SARS-CoV-2 komt ook van de vleermuis, maar wat de tussenpersoon richting de mens is, is nog niet helemaal duidelijk. 

 

Duidelijk is wel dat er flink wat onderzoek is gedaan – ondanks berichten hier in de media die anders willen doen geloven – naar dit nieuwe virus, SARS-CoV-2. In februari verscheen er het rapport “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, waar nogal wat belangrijke gegevens staan. 


Een van de meest opvallende zaken in het rapport, waren de gegevens van het virus. Zo kon men lezen dat de stamboom van het virus (bijna) compleet beschreven werd, zelfs met een tekening erbij (‘ … Fylogenetische analyse van het COVID-19-virus en de nauw verwante referentie … ‘). Het rapport meldt vervolgens: “ … Analyse van de volledige genoomsequentiebepaling van 104 stammen van het COVID-19-virus geïsoleerd uit patiënten op verschillende plaatsen met begin van symptomen tussen eind december 2019 en medio februari 2020 vertoonde 99,9% homologie, zonder significante mutatie … “ 

 

Overigens is in een ander onderzoek te vinden dat de overeenkomst tussen SARS-CoV-2 en SARS-virus 79% is en met MERS-virus zelfs nog maar 50%, maar wel bijna 90% met twee vleermuis Coronavirussen, nl. bat-SL-CoVZXC21 en bat-SL-CoVZC45.

 

Tenslotte blijkt het nieuwe virus SARS-CoV-2 wel op cellijnen aantoonbaar te zijn; sterker nog, er zijn proeven gedaan met het virus op een normale laboratorium cellijn, VERO, waarbij het virus binnen 72 uur een cytopathogeen (cpe) effect liet zien.
Men heeft dus meer onderzoek gedaan, dan er in Nederland steeds te horen valt, of denkt men bij de ‘overheid’ dat soort informatie niet interessant genoeg voor een ‘leek als ik’ is ?  

 

Lees ook: Een doorkijk in de gezondheidszorg 


Beschermingsmiddelen
Eén van de zaken die Inkoop en logistiek Nederland in het kader van het Coronavirus bezig houdt, is het feit of er wel genoeg beschermingsmiddelen zijn, materialen als mondkapjes, handschoenen, (spat)brillen, schorten of complete overalls (coveralls) e.d. Ondanks dat er geruchten gaan dat er genoeg materialen zouden zijn in Nederland – misschien verkeerd uitgedeeld – worden er nog dagelijks / wekelijks alarmberichten gezien dat er weer een organisatie zonder beschermingsmaterialen zit. Zo kon men net voor dit weekend nog de noodkreet van Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe horen, nadat hij gemeld had dat er snel behoefte is aan testmogelijkheden en bescherming: … De waarheid is een enorm gebrek aan PBM en een enorme bureaucratie om zorgmedewerkers te testen. Wij maken ons ernstige zorgen om de veiligheid van onze medewerkers … ” Tevens was er een zelfde noodkreet te vinden van de WelThuis Verpleeghuizen in Zoetermeer e.o.

 

Nu is het onbekend of de heer Martens het verhaal van de mondkapjes mee heeft gekregen, maar er schijnt nogal wat mis gegaan te zijn de afgelopen tijd. Het verhaal dat enige tijd terug naar buiten kwam, was dat op het moment de ‘overheid’ zich plots met van alles ging bemoeien en dat er ook het een en het ander mis ging. De ‘overheid’ had een kleine 1.3 miljoen mondkapjes in China besteld – terwijl er zo’n 4 miljoen verbruikt worden per week – en terwijl de businesspartners van de ‘overheid’ aangaven dat ze niet voor de zorg waren, werden ze toch voor de zorg aangeschaft. Resultaat: de helft werd afgekeurd en konden niet voor de zorg gebruikt worden. 

 

Maar het was maar een deel van het verhaal, want wat blijkt nu? Begin februari kwam er een bericht van China dat men beschermingsmaterialen nodig heeft, materialen die in Nederland ook aanwezig waren. Op 10 februari landde Y87404 van Suparna Airlines op Schiphol om hier vele pallets met beschermingsmaterialen op te halen. Saillant detail: vaak materialen die Nederland in oktober uit China had laten komen en besteld. Een Nederlandse handelaar had het zelfs (in zijn eentje) over “ 5 tot 6 miljoen mondkapjes, 100 duizend overalls en tien beademingsmachines’ opgekocht in Nederland, Duitsland en Turkije … “ En te verwachten is dat er zo meer leveranciers en handelaren zijn geweest die op ‘bevel van de overheid’ verkochten aan die overheid om ze door te sturen naar China. Op het moment dat het vliegtuig gevuld werd met de Nederlandse beschermingsmaterialen, gaf de WHO een waarschuwing af voor een “ … wereldwijd tekort aan beschermingsmiddelen tegen het Coronavirus … ’ Maar ja, de portemonnee is van net zo groot belang in dit soort tijden. 

 

Aangezien adviseurs van Mark Rutte het probleem in eerste instantie niet (h)erkend hebben en steeds maar zeiden ‘dat de kans op verspreiding klein is’ en ‘het risico op een besmetting met het virus matig is’, werd er niet snel genoeg gereageerd toen ziekenhuizen en verpleeghuizen in februari het benauwd kregen en plots zonder beschermingsmaterialen kwamen te zitten.
Los van het feit van een tekort aan beschermingsmaterialen, bleken er zelfs patiënten te komen in Nederland, zelfs patiënten zonder de herkenbare symptomen en die dus het virus konden verspreiden zonder dat men er iets van wist (c.q. begreep). Met alle gevolgen van dien, die al eerder zijn beschreven.  

 

Lees ook: Het complete, echte verhaal over Corona

 

Bescherming middels vaccin
Uit de juiste kennis over het nieuwe virus, maar dat geldt voor alle mondiale ziekten, kan men regels voor bescherming opstellen, die dan uitgevoerd kunnen worden, waarbij de juiste beschermingsmaterialen worden gebruikt en testen worden ingezet.
Een derde poot in het ‘Handboek voor de bestrijding van het Coronavirus’ is het vaccin en ook daar wordt het ene artikel na het andere artikel de wereld ingetrapt, zonder enig vorm van samenhangendheid of openheid. Aan de ene kant wordt er gesproken dat er tig-instellingen bezig zijn met de ontwikkeling van een vaccin, aan de andere kant wordt er gesproken over het feit dat de proeven zouden beginnen in de zomer, terwijl de vaccins pas op zijn vroegst aan het eind van het jaar klaar zouden zijn – wat zeer optimistisch lijkt te zijn.
Daarnaast worden al proeven met ‘vaccin achtige zaken’ op mensen uitgevoerd. 


Dit allemaal tegen de regels van de wetenschap in. Op dit moment is er zelfs sprake van het feit dat men proeven gaat doen met de beschikbaar komende vaccins zonder in de ontwikkelingsfase enige dierproeven hebben gedaan.  Belangrijk is de dierproef in de ontwikkeling van een vaccin, want men moet weten wat een vaccin op een levend lichaam doet, of het neveneffecten geeft of een toxische reactie, en nog meer van dit soort zaken. 

 

Opvallend nieuws over de mogelijkheid tot een vaccin is een artikel van NRC van 17 maart “Antilichaam lag al jaren in de vriezer”. In dit artikel wordt beschreven dat wetenschappers uit Utrecht en Rotterdam al in 2003 bezig waren met een onderzoek naar antistoffen die aan het SARS- en het MERS-virus gekoppeld konden worden zodat de virussen ‘geneutraliseerd’ zouden worden. Echter op de gebruikte cellijnen werden alleen maar antistoffen geproduceerd tegen het SARS-virus en werd daarom op een laag pitje gezet. Echter nu blijkt dat de oude cellijnen ook antistoffen zouden maken die zich zouden kunnen binden aan het nieuwe virus en dat bleek zeker bij een gedeelte te gebeuren. 

 

Tenslotte
In het kader van deze pandemie is het niet correct te spreken over fouten die gemaakt zijn, echter vraagtekens kunnen wel bij het geheel gezet worden, zoals 1. de datum dat het virus echt uitbrak is nooit eind december geweest, daar er sprake was van besmetting van een 55 jarige man ergens in november; 2. is dit nieuwe geval echt patiënt zero geweest of moet de tijdlijn nog verder terug; 3. is de zorg m.n. in China wel op tijd gestart zoals het hoort bij een besmetting als van een Coronavirus; 4. heeft Nederland in eerste instantie alles onderkend en als ‘niet gevaarlijk’ gezien; 5. waarom verkoopt Nederland bijna al de beschermingsmaterialen aan China zonder na te gaan dat Nederland zelf ook nodig heeft; 6. waarom koopt Nederland met spoed 1.3 miljoen mondkapjes zonder te weten of dat de juiste beschermingsmaterialen zijn; 7. hoe kan het zo zijn, dat het Nederlandse beleid per week veranderde, soms wel per dag; 8. hoe kan het nu zo zijn dat zorginstellingen zonder beschermingsmaterialen zitten en testen voor medewerkers, terwijl het lijkt dat er genoeg op de markt is;  9. hoe komt het dat de testcapaciteit zo laag is en waarom is dit zo laat opgestart; 10. waarom is er zo groot verschil in het Europese (gezondheids)zorg beleid.
Als men al dit soort zaken op een rijtje zet, naast alles wat al eerder beschreven is, wordt het tijd voor een grote evaluatie. 

 

© KhamakarPress / 14.04.2020

Mondkapjes afgekeurd

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!