De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Vadder en Lutgen samen door een korte bocht?

De Vadder en Lutgen samen door een korte bocht?

In de zevende dag zorgt De Vadder voor tendentieuze duiding

zondag 29 juni 2014 15:19
Spread the love

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/EP_140629_DZD?video=1.2016367

Mijnheer De
Vadder gaat ook kort door de bocht.Als de loonkosten dalen met 4% dan dalen de
lonen inderdaad met dat bedrag. Het deel van het loon dat naar de arbeider gaat
is zijn netto-loon dat hij in zijn loonzakje vindt en het belastingsdeel  dat dient om onze algemene noden te lenigen. Daarenboven
is er nog de bijdrage voor de sociale zekerheid dat dient om de werknemer te
beschermen tegen de kosten voor ziekte 
en om hem een kommerloze oude dag te geven in de vorm van een pensioen. De
zogenaamde werkgeversbijdrage is ook een deel van het werknemersloon men doet
het voor alsof dit een cadeau is van de werkgever maar in wezen is dit een deel
van het werknemersloon waarmee ook de sociale zekerheid gespijsd wordt.

De 4 % is
wel degelijk een inlevering van de werknemer want de eigen koopkracht gaat
achteruit en het dekken van de sociale behoeften gaat ook achteruit. Dat mensen
met lage lonen er beter van worden is niet juist. Ze gaan meer verdienen op het
einde van de maand maar minder kunnen beroep doen op collectieve diensten die
in dit scenario zullen geprivatiseerd worden.Ze zullen meer betalen voor een
doktersbezoek en voor een boterhammentaks. In deze contekst werd de 4% door Lutgen slecht gecommuniceerd maar hij zit WEL juist.

take down
the paywall
steun ons nu!