De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ultieme vervolging

De ultieme vervolging

woensdag 17 november 2010 20:19
Spread the love

Woensdagmiddag: na veel verduidelijken had iedereen ingezien dat het project voor de EU een onsamenhangend geheel is. Dit beslist zijnde begon mijn verlengd weekend enkele uren vroeger dan verwacht. Jammer van de paar nutteloze dagen werk maar men heeft hier al langer aan vredesprojecten gewerkt zonder enig resultaat.

Op weg naar de “Chouffe van het vat”, waarmee ik deze periode van rust wou inzetten, wandelde ik in de prachtige herfstzon voorbij de vele souvenir-winkeltjes in de Ben Yehuda-straat. Mijn oog viel op een t-shirt waarop alle beschavingen vermeld staan die ooit het joodse volk hebben trachtten uit te roeien. Naast de t-shirts “I love Jerusalem” kan je nu ook t-shirtgewijs de mensen rondom je informeren over de eeuwige haat tegen het joodse volk. Volgens het kledingstuk begonnen de Oude Egyptenaren met deze traditie. Daarna namen de Filistijnen het gebruik over om via onder andere de Romeinen, de kruisvaarders en natuurlijk de Duitsers doorgegeven te worden aan Iran, een land die de spijtige traditie met veel lawaai in ere houdt, niemand die dit kan ontkennen. Na de opsomming stond toch nog fijntjes vermeld dat door hun vriendschap met “de man in de hoogste plaats” het ook voor Iran een onmogelijke opdracht zal worden. Ik vroeg de verkoper al lachend of ze met “die hoogste plaats” nu god of een veto-macht in de VN-veiligheidsraad bedoelden maar ik bleek de enige te zijn die de humor van mijn vraag inzag.

Een Finse activist, Miika, vertelde me onlangs over een boek dat hij gelezen had met historische nuances omtrent de verdrijving van de joden door de Romeinen. Na de Bar Kochba (Joodse opstand van 132 tot 135 na onze tijdsrekening), waardoor de joden voor eeuwig uit Jeruzalem werden verbannen door de Romeinen, had het overgrote deel van de joodse bevolking niet de nodige middelen om naar veiliger oorden te trekken. De armen beleefden hun religie in het geheim verder en enkel de elite slaagde er in om met hun kapitaal uit het gevaarlijke Romeinse Rijk weg te trekken. De armen zouden hun geloof eeuwenlang in stand gehouden hebben maar bij de opkomst van de islam werden niet alleen de christenen bekeerd, ook de achtergebleven joden besloten na verloop van tijd dat de islam de ware godsdienst was.

De rijkere vluchtelingen verspreidden tijdens hun exodus het woord van hun geloof en met hun geld, aanzien en liefdadigheid slaagden ze er in om op korte tijd vele mensen tot het jodendom te bekeren. Deze natuurlijke evolutie van de godsdiensten vernietigde het joodse geloof in de Heilige Stad zonder bloedvergieten. De mensen die de exodus niet konden bekostigen werden moslim en vervolgens opgenomen in het Palestijnse volk. Terwijl de populatie joden in dit stuk van de wereld werden uitgedund werden de joodse gemeenschappen in andere delen van de wereld steeds talrijker door het missionaris-werk van de nakomelingen van de personen die sterk genoeg waren geweest om de vlucht uit Jeruzalem te maken.

De nieuwe bekeerlingen in de rest van de wereld namen de geschiedenis van hun mecenassen over en zodoende ook de nostalgie naar het hun beloofde land. Na verloop van tijd vertroebelde de scheidingslijn tussen de vluchtelingen uit Jeruzalem en de bekeerlingen. De nieuwe joden verklaarden dat ook hun familiale wortels teruggingen tot de vluchtelingen die uit Jeruzalem verdreven werden en zo werd iedere jood een afstammeling van een uit Jeruzalem geweerde persoon en iedere persoon in Israël verloor de historische band met het gebied.

De t-shirt in de winkel bezat zeker een grond van waarheid want vele van de vervolgingen gingen over de uitroeiing van de mensen die het joodse geloof als hun geloof zien, wat de vervolging van de joden inhoud. Nazi-Duitsland heeft zoals vele andere beschavingen getracht de joden uit de roeien en doorheen de geschiedenis is het joodse volk veel te veel het mondiale slachtoffer geweest maar misschien moest er nog één vervolging aan toegevoegd worden om de ganse geschiedenis te vervolmaken: de vervolging van de tot de islam bekeerde joden, die ook genetisch gezien de originele joodse bewoners van het land zijn, door de historisch bekeerde joden uit de rest van de wereld. Met andere woorden: de zionistische verdrijving van de Palestijnen uit het huidige Israël.

Eens je durft toegeven dat men de genen probeert te verdrijven die men zelf pretendeert te zijn dan kan je gerust stellen dat je het meest vervolgde volk uit de menselijke geschiedenis bent, niemand zal er ooit aan twijfelen. Pas dan zou je kunnen zeggen dat de joodse genen steeds gehaat zijn en niet het joodse geloof, een stelling die ik hier al ettelijke keren heb gehoord door afstammelingen van bekeerlingen.

T.T.

 

Deze reportage kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos:
 

take down
the paywall
steun ons nu!