De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De uitgestoken had van de NVA naar de vakbonden.

De uitgestoken had van de NVA naar de vakbonden.

maandag 15 juni 2015 13:10
Spread the love

Zuhal Demir laat nog maar eens van zich horen. Nu weet ze
ons met stellige zekerheid te melden dat de klassieke tegenstelling tussen
werkgevers en werknemers grotendeels is voorbijgestreefd. Het cynische van zo’n
uitspraak is natuurlijk dat het dankzij de NVA is dat deze tegenstellingen zich
scherper en duidelijker aftekenen dan ooit. Bart De Wever heeft immers een
anti-werknemersregering op de been gebracht die bevolkt wordt met pionnen zoals
Demir, Peeters en Michel. De Wever heeft ook nooit onder stoelen of banken
gestoken dat de 16000 leden van VOKA zijn baas zijn en niet de kiezers of de
werknemers. Degenen die niet tot VOKA behoren en voor de NVA gestemd hebben
zijn eraan voor hun moeite. De NVA heeft sinds zijn aantreden nog geen enkele
maatregel in het algemeen belang genomen. Of zijn de verhoging van de kosten
van de openbare dienstverlening en het tegelijkertijd met miljarden smijten
naar VOKA misschien in het algemeen belang? Onlangs nog kregen de frauderende
Antwerpse diamantair nog meer eens een miljardencadeau door de forfaitarisering
van hun belastingen. De Wever heeft maar twee echte programmapunten: de lonen
naar beneden halen door een zo groot mogelijk leger van armen te creëren die
tegen slechte arbeids- en loonvoorwaarden willen werken. Hij is daarin
geslaagd. Het eerste kwartaal van 2015 verloren al meer dan 70.000 mensen hun
uitkering (al dan niet voor onbepaalde tijd). 40% van alle werklozen leeft al
in armoede. Mission accomplished voor De Wever. Daarnaast wil hij zijn
vriendjes winsten zoveel mogelijk en onvoorwaardelijk subsidiëren. En ook
daarin is hij geslaagd want de patroons krijgen jaarlijks al 16 miljard euro
cadeaus zonder enige tegenprestatie en dat is heel wat meer dan ze belastingen
betalen. In haar bestaan heeft de NVA nog niet één maatregel genomen die in het
belang is van de werkende bevolking. Door de loonblokkering, de indexsprong en
andere maatregelen is de koopkracht van de Belgen al terug gezakt tol het
niveau van 2010. De 1% rijksten daarentegen gingen er zwaar op vooruit. De
winsten swingen de pan uit. Niet verwonderlijk met zo’n cadeaubeleid.

Wanneer Demir dan zegt dat ze de hand uitsteekt naar de
vakbonden klinkt dit op z’n zachts gezegd ongeloofwaardig. Maar dat is een open
deur intrappen want ook het programma van de NVA inzake ‘werkbaar werk’ is weer
niks anders dan een cadeau aan VOKA en een slag in het gezicht van de miljoenen
hardwerkende Vlamingen.

take down
the paywall
steun ons nu!