De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minuteman I & III ('peacekeeper') - U.S. Air Force foto van R.J. Oriez

De uitgaven voor kernwapens stegen met 1,4 miljard dollar in volle pandemie

maandag 7 juni 2021 12:40
Spread the love

De negen kernwapenstaten spendeerden in 2020 samen 72,6 miljard dollar aan nucleaire wapens, een stijging met 1,4 miljard in vergelijking met 2019. Dat stelt de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Nucleaire wapens (ICAN) in een nieuw rapport.

In 2020 sloeg de COVID-19 pandemie hard toe. Miljoenen mensen bezweken aan de gevolgen van het virus. Ziekenhuizen moesten in noodtoestand draaien om de toevloed aan COVID-19-zieken op intensieve zorgen aan te kunnen. De wereldeconomie ging zwaar in het rood. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schat dat de wereldwijde werkloosheid volgende jaar boven de 200 miljoen zal stijgen van 187 miljoen in 2019. In de informele economie die 2 miljard mensen aan een inkomen helpt, komen er 108 miljoen armen of extreem armen bij.

Desondanks blijven de nucleaire staten verder belastinggeld pompen in de kernwapenindustrie. Volgens het ICAN-rapport is de VS koploper met 37,4 miljard dollar – meer dan de helft van het totaal – aan investeringen in zijn kernwapenarsenaal. China zou 10,1 miljard hebben uitgegeven, gevolgd door Rusland (8 miljard), het Verenigd Koninkrijk (6,2 miljard en Frankrijk (5,7 miljard). De overige 5,2 miljard is op rekening van de vier staten die geen partij zijn bij het non-proliferatieverdrag (India, Pakistan, Israël en Noord-Korea). In het Non-proliferatieverdrag uit 1970 (!) verbinden de kernwapenstaten zich ertoe om hun kernwapens te ontmantelen op een ‘vroege datum’.

Van de 72,6 miljard dollar die de regeringen in 2020 aan kernwapens besteedden, ging 27,7 miljard naar 11 wapenbedrijven uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarvan ging meer dan de helft (14,8 miljard dollar) naar nieuwe contracten. Uitschieter is het contract van 13 miljard dollar dat het VS-bedrijf Northrop Grumman binnenrijfde voor de Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), het vanop land gebaseerde Intercontinentaal raketsysteem, ter vervanging van de Minuteman III. De kost van deze GBSD over de totale levensduur wordt geraamd op 264 miljard dollar.

Lobby

Deze bedrijven geven ook heel wat lobbygeld uit om ervoor te zorgen dat ze winstgevende contracten binnenrijven. In 2020 hadden wapenbedrijven in totaal 117 miljoen dollar lobbygeld veil voor regeringsfunctionarissen. En dat loont de moeite. Voor elke dollar kwam er 239 dollar terug in het laadje in de vorm van kernwapencontracten. Lockheed Martin bijvoorbeeld gaf 15 miljoen dollar uit aan lobbyen en haalde voor 124,5 miljard dollar een militaire contracten binnen, waarvan 2,1 miljard voor kernwapens.

Kernwapenproducenten sluizen ook geld door naar de belangrijkste denktanks die onderzoek doen naar kernwapens en er artikels over publiceren. Volgens ICAN gaat het over 5,5 tot 10,2 miljoen dollar. Verschillende denktanks tellen ook huidige of voormalige leidinggevenden van deze bedrijven in adviesraden of bestuursraden.

Een van deze denktanks is de invloedrijke Atlantic Council. In 2020 publiceerde de organisatie een rapport met de titel: “Russia’s exotic nuclear weapons and implications for the United States and NATO”.  Het rapport adviseerde de VS-regering om werk te maken van een nieuwe nucleaire capaciteit met een lagere explosiegraad om Rusland af te schrikken. Volgens het jaarrapport van de Atlantic Council ontving deze denktank tussen 835,000 en 1,724,990 miljoen dollar van negen bedrijven die kernwapens produceren. Bovendien zitten er ook nog eens drie CEO’s van kernwapenproducenten in de adviesraad (van Airbus, Raytheon Technologies en tot juni 2020 van Lockheed Martin).

“Terwijl het grootste deel van de wereld kernwapens heeft verboden, zijn een handvol landen en een tiental bedrijven en denktanks medeplichtig aan een steeds groter wordende cyclus van uitgaven voor massavernietigingswapens. Ze moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden”, zo besluit Alicia Sanders-Zakre, co-auteur van het ICAN-rapport.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!