De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De toestand is ernstig. Maar ons model biedt heel wat troeven

De toestand is ernstig. Maar ons model biedt heel wat troeven

woensdag 28 april 2021 07:05
Spread the love

De komende weken, maanden en jaren worden niet gemakkelijk. Niet alleen omwille van de gevaren verbonden aan wereldwijde ziekten, aan de klimaatverandering, aan allerlei beschavingsziekten, aan een ontspoord tijdsbesef en tijdsgebruik en ook oorlogen komen weer stilaan dichterbij. Problemen zijn er echter gewoon Altijd. Het komt er ook juist op aan beweeglijk genoeg te blijven in de geest, als persoon en gemeenschap. Veerkracht, reserve en een goed ritme bewaren.

 

We hebben troeven. Zoals de arbeidzame bevolking, met een gezonde dosis gehoorzaamheid én een dosis eigenzinnigheid. We hebben een aanbod van goede werken, studies, boeken, romans voor inspiratie en begrip als nooit tevoren. We hebben schrijvers m/v, ondernemers, geleerden, bedrijven en universiteiten die ook in het buitenland over de tong gaan met respect en belangstelling. We hebben een Ziekenzorg en Sociale Zekerheid die niet perfect werken, maar die een goede historische verworvenheid zijn, en waar mensen in vele landen maar kunnen van dromen. We hebben nog te weinig betaalbare woningen, maar de sociale huisvestingsmaatschappijen spannen zich, ook juist na de via de pers bekend geworden schandalen ernstig in, en we beschikken over een stabiele en doeltreffende voedseldistributie. We hebben een levendige traditie van open debatcultuur en vrije media, nu versterkt met digitale mogelijkheden, iets waar ook vele mensen naar snakken, en dat garanties biedt op het blijvend vinden van de goede wegen. We hebben ook jonge en minder jonge profetische stemmen onder ons, de laatste tijd! De toestand is dus eens te meer “ernstig, maar niet hopeloos”. En wij beiden zijn er ook nog altijd. Waakzaam en werkzaam, open op wat zich voordoet en op wat er nodig is. Versterkt door wederzijdse liefde en zorg. Als de God die onze traditie kent, en een andere interessante God als Kairos, die mensen helpt met het aanbieden en de receptie van het goede moment, dan nog wat wil helpen… dan komen we er wel. Vooral als we ook blijven bijleren uit onze fouten en onze ‘struggles’. Wij mogen beter opstaan na de recurrente momenten dat ‘het niet meer gaat’.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!