De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De tijd weet raad

De tijd weet raad

vrijdag 12 oktober 2012 12:31
Spread the love

Op de voorpagina van de Tijd van 11 oktober 2012 rapporteert Lars Bové onder de kop van “Politie overweegt vrijwilligers in te zetten” over een merkwaardig voorstel.

We citeren: “Zowel de top van de lokale en de federale politie als minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet (cdH) zegt niet neen tegen het voorstel om vrijwilligers in te zetten bij de politie. De Hasseltse korpschef Philip Pirard roept hen op de politie te versterken met een vrijwilligerskorps. ‘In Nederland bestaat dat al bijna 65 jaar’ betoogt Pirard. ‘Vrijwilligers dragen er hetzelfde uniform en dezelfde bewapening als beroepsagenten. Ze krijgen een kleine uurvergoeding, maar zijn een grote hulp voor de politie. Ze houden toezicht in de wijken, regelen het verkeer, schrijven processen-verbaal enzovoort…”

We kunnen ons indenken hoe nuttig die inzet van vrijwilligers, die onder een soort van Sociale Afdeling kunnen resorteren, zouden zijn. Bijvoorbeeld een permanente diskrete aanwezigheid van twee agenten bij elke consultatie van een pediater. Die wel zouden opveren telkens de kinderdokter, stethoscoop in de hand, zoiets zegt als “doet uw hemdje eens open”. Of die mannen van de Sociale Afdeling (kortweg SA) zouden post kunnen vatten voor de verblijfplaats van personen waarbij vermoedens van pedofilie bestaan, zodat de naaste omgeving verwittigd is van het gevaar. Eventueel kan een teken geplaatst worden op de voorgevel van desbetreffende woningen, een grote P bijvoorbeeld. Ook andere seksuele dissidenten zullen zich mogen verheugen over de permanente waakzaamheid van de mannen van de Sociale Afdeling. Ik veronderstel dat vooral de werkloze leeftijdscategorie van 50plus hiermee tenminste hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Maar een jeufdafdeling kan ook overwogen worden. Deze HulpJongeren zouden na een harde training ook ingezet kunnen worden ter ontmaskering van pedofielen. Het jeugduniform van deze HJ zou een welkome afwisseling zijn van de afgezakte broeken bij de hedendaagse jeugd. Wat het uniform van de mannen van de Sociale Afdeling betreft, die hoeft niet persee donkerblauw te zijn. Een andere kleur (bruin is mooi) is ook goed.

Uiteindelijk zou moeten overwogen worden of alle seksuele dissidenten niet voor hun eigen goed in een soort preventieve afzondering moeten geplaatst worden. Deze noodzakelijke schutmaatregel zal door de bevolking, na de dagelijkse rapportering van het gevaar in de media de laatste jaren, wel bejubeld worden.

Een goede Belg.

take down
the paywall
steun ons nu!