De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De tien basisrechten van de staker
België, Stakers + vakbonden + werkgevers + staking, Basisrechten -

De tien basisrechten van de staker

maandag 30 januari 2012 00:28
Spread the love

1. Staken is een fundamenteel recht. Werknemers hebben het recht samen het werk
neer te leggen om te strijden voor hun belangen. Dat recht wordt bevestigd in een hele
reeks internationale, Europese en nationale verdragen en wetten. Het stakingsrecht
houdt ook in dat men bijkomende acties mag ondernemen om de collectieve actie te
doen welslagen : stakingspiketten, zoningpiketten, bezettingen, solidariteitsstakingen,
enz …

2. Wat te doen bij komst van een deurwaarder? Stakers die geconfronteerd worden
met een deurwaarder, mogen alle contact met hem mijden en zijn niet verplicht hem
bijstand te verlenen. Best zegt men niets aan een deurwaarder. Zelfs als hij niets noteert
op het moment zelf, heeft hij waarschijnlijk wel een bandopnemertje bij zich of een goed
geheugen, wat hem naderhand toelaat een schriftelijk verslag te maken. (Daarom is hij
er namelijk) Trouwens, een deurwaarder die zich tot iemand richt of die aan een persoon
een akte wenst te betekenen, moet deze persoon kunnen identificeren. U mag weigeren
uw naam te geven aan een deurwaarder.

3. Identiteitscontrole. De politie in uniform of in burger, voor zover die zich
legitimeert, mag uw identiteit controleren. De politie moet een reden hebben
(ordeverstoring of strafbare feiten). Dan bent u verplicht uw identiteitskaart te
overhandigen. Na verificatie moet ze onmiddellijk teruggegeven worden. Staken en
opkomen voor uw mening is niet strafbaar en is geen ordeverstoring.

4. Betogen is een fundamenteel recht.  Bijeenkomen in open lucht, zoals men een
betoging officieel noemt, is een grondwettelijk recht. Het houdt verband met het recht op
vrijheid van meningsuiting.

5. Administratieve aanhouding. Wanneer u niet beschuldigd wordt van een misdrijf
mag een administratieve aanhouding maximaal twaalf uur duren. De politie is verplicht
de arrestant een register te laten tekenen bij binnenkomst en vrijlating. Dat is het enige
dat u kan ondertekenen.

6. Gerechtelijke aanhouding. Bij verdenking van een misdrijf. Mag maximaal 24 uur
duren, tenzij de onderzoeksrechter, voor het verstrijken van 24 uur, een
aanhoudingsbevel of een eenmalige verlenging met maximum 24 uur aflevert.

7. Ondervragingen.    Iedereen heeft het absoluut recht tot zwijgen. Er bestaat geen
verplichting tot het afleggen van een verklaring noch tot ondertekening van wat dan ook.
Verklaringen worden vaak tegen u en uw medestanders gebruikt. U hebt het volste recht
te wachten met een verklaring tot u een advocaat gesproken heeft. Het beste is u te
beperken tot de volgende zin :”Ik verdedig mijn rechten en wens voor het overige geen
verklaring af te leggen”. Bij een politieverhoor heeft u recht op bijstand van een
advocaat.

8. Fouillering. Veiligheidsfouillering: opsporen van “gevaarlijke” voorwerpen.
Opsporingsfouillering: opsporen van verdachte objecten die verband houden met een
misdrijf waarvan u verdacht wordt. Zonder precieze aanwijzingen mag de politie niet
fouilleren. Bij verplichting tot uitkleden gaan ze hun boekje te buiten. U neemt best geen
adresboekje mee. De politie is namelijk erg geïnteresseerd in namen.

9. Fotograferen door politie of anderen.    Fotograferen zonder toelating is een
inbreuk op de privacy. Vooral bij administratieve aanhouding omwille van een syndicale
actie, d.i. de uitvoering van een fundamenteel recht, is het niet normaal dat men in een
politiefotoboek of in een fichier van een privéfirma terecht komt. Protesteer hiertegen
met klem.

10. Sta op je rechten en protesteer. Als de politie of de werkgever zijn of haar boekje
te buiten gaat door bijvoorbeeld te schelden, te slaan of u te vernederen, neemt u best
onmiddellijk contact op met uw syndicale organisatie en eventueel een advocaat om na
te gaan  hoe u het best kan reageren. Bij slagen en verwondingen, contacteer
onmiddellijk een dokter voor de nodige vaststellingen. Hou contact met uw mede
actievoerders om getuigen te hebben van wat er gebeurde.
Staken  en betogen  is een recht. U moet zich niet laten intimideren door de
politie of een deurwaarder.

Bron :

http://www.progresslaw.net/docs/20120127164105GILO.pdf

www.progresslaw.net

take down
the paywall
steun ons nu!