De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De terreurlegers van het Christelijke Westen

dinsdag 20 december 2016 20:32
Spread the love

Het “beschaafde” Christelijke Westen vindt het een weldaad wanneer mensen vergast worden met napalm, witte fosfor, verrijkt/verarmd uranium als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn.

Sinds 1991 hebben de wrede westerse christelijke legers een genocide gepleegd van ongeveer 3 miljoen moslims.(1)

De wrede, barbaarse agressieoorlogen van de Westerse wereldoverheersers tegen moslimlanden zijn imperialistische oorlogen, zijn gebaseerd op valse en bedrieglijke reden. Ze zijn gebaseerd op misdadige geo-politieke belangen, economisch kolonialisme, controle en uitbuiting van olie en andere grondstoffen.

9/11 was een “inside job” gepleegd met de medeplichtigheid en goedkeuring van de regering Bush.(2)

Voor de agressieoorlog van 2003 tegen Irak zei de oorlogsmisdadiger Bush dat Amerika “Shock and awe” terreurbombardementen met massavernietigingswapens ging uitvoeren voor “freedom, prosperity and democracy”.

Hij zei dat de “bevrijders” verwelkomd zouden worden met bloemen werpende, juichende Irakezen.

Het wrede agressieleger had al verzet ervaren zelfs in een gebied bewoond door de onderdrukte Sjiieten. Het Amerikaanse leger moest een bloedbad van 5000 Irakezen in twee weken plegen om Bagdad te “bevrijden”. (3)

De V.S. heeft sinds 2003 een genocide van 2 miljoen moslims gepleegd, het land vernietigd en in een totale chaos geworpen.

Dit zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide met de medeplichtigheid en goedkeuring van de Europese Unie.

De oorlogsmisdadigers Bush en Blair zijn door de internationale rechtbank van Kuala Lumpur beschuldigd van oorlogsmisdaden maar omdat de westerse wereldoverheersers een minderwaardige status toekennen aan de gekoloniseerden, heeft deze veroordeling voor hen geen enkel belang en waarde. ( 4)

Bush en Blair zijn barbaarser en wreder dan Saddam Hussein.

Het waren de laffe, onwettelijke, wrede agressieoorlogen met “shock and awe” /Blitzkrieg bombardementen van het christelijke westen tegen Irak van Saddam Hussein die de islamitische staat machtig en groot gemaakt hebben.

Door een misdadige staatsgreep werd de centrale regering vernietigd wat de spanning tussen de gemeenschappen vergroot heeft en dus zijn de V.S., Groot-Brittannië, NAVO & partners medeplichtig aan de burgeroorlog die nog steeds aan de gang is. Het christelijke westen voert sinds lang onwettelijke, wrede agressieoorlogen tegen de moslims (o.a. agressieoorlogen tegen de Ottomaanse staat).

Zolang het christelijke westen niet beseft dat ze de grote agressors sinds eeuwen zijn, zolang ze niet vervolgd worden door een internationale rechtbank, zolang ze zich niet terugtrekken uit moslimlanden en een grote schadevergoeding betalen voor de genocide van 4 miljoen moslims sinds januari 1991 en de vernietiging van de infrastructuur van tientallen landen, zullen veel moslims hun recht op zelfverdediging blijven opeisen tegen de agressieoorlogen van het christelijke westen.

Agressieoorlogen tegen Moslim bevolkingsgroepen

De laffe ,onwettelijke agressieoorlogen tegen Irak, Afghanistan, Libië, Jemen… hebben bewezen dat de Westerse (V.S., Europa, NAVO) politieke leiders hun misdaden van het verleden negeren, dat ze kwaadaardige psychopaten zijn die ten dienste staan van de ziekelijke hebzucht van de westerse machtige multinationals. Na elke agressieoorlog worden de problemen erger.

“War on terror” is een groot bedrog en gewoon een gevolg van een naziachtige ideologie en oorlogsmisdaden.

“De echte Untermenschen bedreigen de Heimat. Wie de Heimat bedreigt, is nergens veilig. We zijn ‘slachtoffers’ en hebben recht om ‘ preventieve’ agressieoorlogen tegen echte Untermenschen te voeren.”

De sinds eeuwen onderdrukten, slaven, uitgebuitenen, gekoloniseerden kunnen alleen kleine terroristen zijn. Alleen kolonialisten, imperialisten, onderdrukkers, kunnen de grote terroristen zijn.

Er bestaan gewoon Islamitische en nationalistische bevolkingsgroepen die bepaalde politieke of religieuze doelstellingen nastreven.

Een voorbeeld zijn de Pasjtoen in Afghanistan die streven naar de afschaffing van de misdadige koloniale grens “lijn Durand” tussen Pakistan en Afghanistan en om een onafhankelijke Pasjtoen staat te stichten. Het verzet tegen de westerse agressie en bezetting in Afghanistan, voor controle over de pijpleidingen van Centraal-Azië naar een haven in Pakistan, kan alleen stoppen als de koloniale onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking worden teniet gedaan. (5)

Ook in Jemen is het de V.S. zelf die terreur zaait tegen de inheemse bevolking zoals de Houthi’s in het noorden. De V.S. is een terreur staat, die zich beschouwt als een superieur ras, die het recht heeft de inheemse bevolking in hun geboorteland, hun familiehuizen en moestuinen vanuit de lucht uit te moorden als echte Untermenschen voor eigenbelang en politieke winst.(6)

De strijd in Jemen kan alleen opgelost worden door onderhandelingen en door het inwilligen van de gerechtvaardigde eisen van de bevolking van het noorden en het zuiden.

In feite hebben we hier, na de strijd van gekoloniseerde landen voor de bevrijding van de wrede koloniale onderdrukking, een tweede golf van onafhankelijkheidsstrijd van bevolkingsgroepen tegen onrechtvaardige en op gewelddadige wijze opgedrongen grenzen door de wrede koloniale machten.(7)

Bevolkingsgroepen zoals de Palestijnen, Pasjtoen, Houthi’s,Toearegs (Azawad),koerden… en alle andere bevolkingsgroepen gewoon bestempelen als “terroristen” is gewoon mensen ontmenselijken en behandelen als echte Untermenschen.

Het komt op neer dat de meester van slaven opstandige slaven als “terroristen” bestempelen.

Libië gaat in dezelfde chaotische richting als Irak en toch zeggen de oorlogsophitsende Belgische politici dood leuk in de media dat de participatie in de onwettelijke agressieoorlog en de gewelddadige staatsgreep in Libië een succesvolle militaire operatie was. Libië heeft nu twee verschillende regeringen.

Het westen voert sinds eeuwen genocidaire agressieoorlogen tegen moslimlanden en bevolkingsgroepen en nog steeds zijn de echte”Untermenschen” niet overwonnen. De wrede kolonialisten en imperialisten willen op een gewelddadige wijze hun onderdrukkende en uitbuitende “beschaving” opleggen, lees diefstal met geweld.

V.S. de grootste financier en wapenleverancier van terroristen

De V.S. is samen met de radicale Soennitische dictatuur Saoedi-Arabië de grootste geldschieter en wapenleverancier van wat ze noemen “terroristische” organisaties zoals Al-Qaeda, Taliban en ISIS.(8)

Niet alleen werd ISIS de voorloper van IS, die vecht tegen de Syrische staat, gefinancierd en bewapend door de V.S. en bondgenoten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië maar het westen houdt ook nu opleidingskampen voor bevriende moslim terroristen/opstandelingen in Jordanië en Saoedi-Arabië.

Dezelfde opstandelingen zijn “vrijheidsstrijders” als ze vechten voor de misdadige imperialistische belangen van onderdrukking en uitbuiting van V.S. en west Europa en als ze vechten voor eigenbelang of belangen van niet bondgenoten dan pas worden ze “terroristen” genoemd.

Een ander goed voorbeeld hiervan is de PKK (Turkse Koerdische milities) die volgens de V.S. een terroristische organisatie zijn maar die nu omdat ze vechten samen met de Iraakse Koerden tegen de I.S. weer tijdelijk goed zijn.

Zelfs de eerste democratisch verkozen president van Egypte Mohamed Morsi en zijn partij worden gebrandmerkt als “terroristen” met de goedkeuring van het Westen. De misdadige staatsgreep en de doodstraffen en levenslange straffen tegen de leden van de partij worden toegejuicht door het Westen.

We leven in een misdadige wereld waar de wereldoverheersers beslissen wie en wanneer een bewapende groep “terroristen” zijn.

 

V.S. wrede en genadeloze agressor

Oorlogsmisdadiger Barack Obama zegt “Wie Amerika bedreigt is nergens veilig”.De V.S. is zelf de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld.

De V.S. hebben sinds 200 jaar ongeveer 180 agressieoorlogen gevoerd en daardoor zijn ze de grootste wrede en genadeloze agressors. De V.S. is het land dat het meeste agressieoorlogen gevoerd heeft, het land dat het meeste onschuldige burgers gedood heeft, het meest het internationale recht en de territoriale soevereiniteit van andere landen geschonden heeft en dat het meest de nationale veiligheid en de belangen van anderen landen geschonden heeft.

De V.S. hebben gedurende 10 jaar een genocide van 6 miljoen mensen gepleegd in Vietnam,Cambodja,Laos  en sinds januari 1991 een genocide van 3 miljoen(1 miljoen baby’s/kinderen) mensen in Irak  met terreurbombardementen met massavernietigingswapens, o.a. met chemische wapens,Napalm,Agent Orange,white phosforus,clusters bomen,depleted uranium wapens en hebben hiermee ook veel generaties van misvormde baby’s/mensen voorgebracht. V.S. hebben vanuit de lucht een paar miljoen mensen vergast.

Obama, zoals Bush en alle andere presidenten, zijn dienaren van een kwaadaardige psychopaten elite die de echte machthebbers zijn.

Ik begrijp niet dat de Europese Unie de grote bondgenoot is van deze nazi-achtige, massamoordenaar,terreur schurkenstaat.

Het christelijke westen zijn  grote nazi’s en  grote terroristen sinds eeuwen.Ze vinden van zichzelf dat ze “beschaafd” zijn en blijven negationisten tegenover hun oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides omdat ze een naziachtige ideologie aanhangen ,namelijk dat de ware Übermenchen recht hebben om meesters van slaven te zijn en de echte Untermenchen als slaven te bezitten en naar willekeur te vermoorden.

De tragedie van de Mens is dat de “outside enemy of the homeland” de wrede wereldoverheersers zijn, sinds 500 jaar koloniaal Europa en sinds 250 jaar de Verenigde Staten van Amerika. Als ze zich nog “slachtoffer” voelen kan dat alleen zijn omdat ze kwaadaardige psychopaten zijn die macht misbruiken ten dienste van hun ziekelijke hebzucht.

Brainwash

Sinds 1991, is er, door het Westen, een genocide van moslims aan de gang en de regeringen van de V.S. en Europa blijven negationisten, blijven liegen, verdraaien, misleiden, manipuleren. De zogenaamde “vrije” westerse media, die in feite afhankelijk en partijdig zijn, blijven gewoon kritiekloos woordvoerders (met luidsprekers) van de wrede en barbaarse wereldoverheersers.

Als later duidelijk wordt dat de politieke leiders oorlogsmisdaden gepleegd hebben, gelogen hebben, bewijzen vervalst hebben, dan worden ze door de afhankelijke en partijdige media niet bekritiseerd, worden ze er niet mee geconfronteerd noch ter verantwoording geroepen maar worden hun daden met de mantel der liefde in de doofpoot gestopt, vergeten en vergeven. Het misdadige verleden wegmoffelen of verbloemen zijn brainwash technieken.(9)

  partijdige Media

In België en Europa hoeven ze de media niet monddood te maken. Vanaf de kleuterschool worden het wereldbeeld , de ideeën en theorieën van de meesters van slaven, kolonialisten, met de paplepel ingebracht bij de burgers/ journalisten. Ze worden gehersenspoeld over de blanke suprematie, namelijk dat volgens de “natuurwetten” Europa en hun erfgenamen (V.S.) ‘recht’ hebben om op een gewelddadige manier de wereld te domineren, controleren, onderdrukken en uit te buiten. Ze blijven blind voor hun genocidaire geschiedenis.

Raoul Hedebouw (PVDA): “Het VS-imperialisme is het grootste gevaar voor de wereldvrede” – YouTube

Man Is a Cruel Animal

https://www.globalresearch.ca/the-responsibility-to-protect-the-world-from-the-united-states/5626128

School of the Americas: Training Torturers & Secret Police for US-Backed Dictators Since 1946

 1. https://www.dewereldmorgen.be/community/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims/
 2. https://www.dewereldmorgen.be/community/heeft-de-v-s-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren/
 3. https://www.dewereldmorgen.be/community/oproep-voor-internationaal-onafhankelijk-onderzoek-aanslag-11-september-2001-v-s/
 4. Jeremy Scahill “Dirty Wars” blz 105
 5. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/23/bush-blair-found-guilty-war-crimes
  http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/21/war-crimes-tribunal-tries-bush-blair
  https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/kuala-lumpur-getuigenissen-uit-de-folterkamers-van-abu-graib-bagram-jadiriya-en-
 6. https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/05/31/afghanistan-het-kerkhof-van-de-wereldoverheersers
 7. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/06/11/massamoorden-in-jemen-met-de-steun-van-de-vsa
 8. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/06/17/met-geweld-opgedrongen-koloniale-grenzen-oorzaak-van-gewapende-conflicten
 9. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing
 10. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/01/13/westerse-media-verzwijgen-genocide-3-miljoen-moslimshttps://www.globalresearch.ca/school-of-the-americas-training-torturers-secret-police-for-us-backed-dictators-since-1946/5647471

Peter W. Galbraith”het einde van Irak”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel?

Mark Vandepitte “NGO’s ,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie?”

Edward Herman and Gerry O’Sullivan”the ‘terrorism’ industry.The experts and institutions that shape our view of terror”

Michael Parenti “Het vierde rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Naomi Klein “The shock Doctrine” DVD

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Alfred McCoy “The politics of Heroin:CIA complicity in the globe drug trade”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Greg Palast “Democratie te koop”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!