De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De terreur van AIDS en de korruptie van de wetenschap

De terreur van AIDS en de korruptie van de wetenschap

vrijdag 24 december 2010 19:35
Spread the love

The contagious, HIV hypothesis of AIDS is the biggest scientific, medical blunder of the 20th Century. The evidence is overwhelming that AIDS is not contagious, sexually transmitted or caused by HIV.

Dr David Rasnick

DE UITVINDING VAN EEN MODERNE PLAAG

In 1980 kwam de jonge onderzoeker Michael Gottlieb, verbonden aan de University of California op het idee om met de nieuwe techniek om T-cellen te tellen het immuunsysteem te bestuderen. Hij ging daartoe op zoek naar patiënten in ziekenhuizen die leden onder een verzwakt immuunsysteem. Tegen april 1981 had hij vijf mannen gevonden die allen aan een zeldzame pneumonie leden, veroorzaakt door de mikrobe Pneumocystis carinii. Het vreemde van deze infektie was dat het immuunsysteem niet in staat was om deze parasiet – die voorkomt in zo goed als alle longen van alle mensen op aarde – te bedwingen. Bovendien bleek dat deze vijf mannen ook leden aan een schimmelinfektie. In de lijn van de verwachtingen hadden ze allen weinig T-cellen. Een bijkomende opmerkelijke overeenkomst was dat ze homosexueel waren . Gottlieb noemde zichzelf de “ontdekker” van dit “nieuwe” syndroom, dat hij GRIDGay Related Immune Deficiency – noemde. Wat hij over het hoofd zag was dat de eerste gevallen van “immune deficiency” opgetekend werden jaren voordien, namelijk bij patiënten die orgaantransplantaties hadden ondergaan. Om te vermijden dat het vreemde orgaan afgestoten werd worden in dit geval medicijnen voorgeschreven die het immuunsysteem bewust onderdrukken, waardoor allerhande “vreemde” ziekten de kop kunnen opsteken.

In juni 1981 publiceerde Gottlieb een rapport waarin hij op een nogal voortvarende manier besloot dat GRID een “disease acquired through sexual contact” was. Officieel werd de nieuwe “besmettelijke epidemie” geboren in juli 1982, toen het door de CDC een nieuwe naam kreeg toegekend en niet langer beperkt werd tot de homosexuele gemeenschap : AIDS … De massamedia voedden de nieuwe hysterie. Newsweek titelde op 11 april 1983 :

                 AIDS : the Public Health Threat of the Century.

AIDS was een godsgeschenk voor het miljarden kostende onderzoeksapparaat dat op zoek was gegaan naar een virus dat kanker kon veroorzaken. Twintig jaar intensief onderzoek (van 1960 tot 1980) was niet in staat om het minste bewijs te leveren dat kanker veroorzaakt wordt door een retrovirus. Alle pijlen werd sindsdien gericht op het zoeken naar het virus dat AIDS veroorzaakte. Alle andere mogelijke oorzaken werden van in het begin af aan van de baan geveegd. In mei 1983 publiceert Luc Montagnier van het Pasteur Institute uit Parijs zijn fameuze artikel in Science : “Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome [AIDS]”. Montagnier noemt zijn virus in dit artikel LAV: Lymphadenopathy-Associated Virus, wat later als HIV werd herdoopt.

In april 1984 patenteerde Robert Gallo van het National Cancer Institute de celkultuur van Montagnier in de VS en overhandigde die aan Abbott Laboratories om de eerste virustest te ontwikkelen en op de markt te brengen.

In 1986 werd in de schoot van de National Academy of Sciences een comité opgericht van “prominente” wetenschappers die zichzelf de taak toekenden om een rapport op te stellen over de AIDS-epidemie dat aan de VS-regering zou worden overhandigd . Uit het klassieke werk van René Wormser, Foundations : Their Power and Influence (1958), weten we dat machtige families als de Rockefellers allerhande stichtingen oprichten om het maatschappelijke debat te sturen in de richting die hun privé-belangen ten goede komen. Deze stichtingen zijn allesbehalve altruïstisch van opzet. De National Academy of Sciences is slechts één van de ontelbare organisaties die ze medefinancieren. Als deze instanties een rapport produceren lijkt het alsof het een “neutraal dokument” betreft, opgesteld met als doel het publieke belang te verdedigen. Niets is minder waar. In het rapport Confronting AIDS : Directions for Public Health, Health Care, and Research, gepubliceerd in augustus 1986, staat onder andere :

– “The committee believes that the evidence that HIV causes AIDS is scientifically conclusive”;

– “… it appears likely that future financing of AIDS care will necessarily involve substantial public programs and funds”;
– “the committee believes that society has an ethical obligation to ensure that all individuals receive adequate medical care”;
– the committee wanted “to ensure that all persons at risk of infection, seropositive, or already ill could make provision for or otherwise be assured that their potential health care costs will be covered”;

– Francis called for five major steps to expand the CDC’s authority. First, he wanted the CDC to receive a special status, making it immune from accountability to the voters. “The United States needs to establish a separate line of public health authority that allows for accountability, yet is protected from extremist interference. Perhaps the Federal Reserve is an example to emulate…” .

De Rockefellers en hun kornuiten spelen het spel heel slim. AIDS-medicijnen zullen ze peperduur verkopen, en van de overheid vragen ze op voorhand om deze te subsidiëren. Aan de “war on AIDS” hangt een prijskaartje van 20 miljard dollar/jaar . Dat is iets minder dan de banken de afgelopen jaren van de regering kadeau kregen, maar als we vermenigvuldigen met 25 jaar dan komen we aardig in de buurt. Dát is de reële kost van het uitbesteden van de overheidspolitiek aan privé-belangen.

In 1987 ging de “war on AIDS” pas goed van start. Niet alleen de massamedia, maar ook de NGO’s en homosexuele aktivisten werden in het gelid gebracht . Als “wapen” werd AZT voorgesteld, een gevaarlijk middel dat werd uitgeprobeerd als chemoterapie in de jaren ’60, maar toen afgewezen omwille van te toxisch, en hergeïngevoerd als peperdure “AIDS-remmer”.

WAT IS AIDS ?

U hebt zoveel keer gelezen en gehoord dat AIDS een besmettelijke ziekte is dat het u wellicht sterk zou verwonderen mocht het louter op een hypothese berusten. De hele AIDS-epidemie is op gang getrokken door Gottlieb en de CDC, die op arbitraire wijze, zonder aantoonbaar bewijsmateriaal, de kaart trokken van een besmettelijke ziekte. Dr Peter Duesberg, AIDS-dissident van het eerste uur, wijst op de vooringenomenheid van het eerste rapport van het AIDS-establishment :

Buried in Gottlieb’s paper was another common risk factor that linked the five patients much more specifically than sex : all five had reported the use of recreational drugs, specifically, nitrite inhalants. Sex, being three billion years old, is not specific to any one group and is hardly a plausible source for a new disease .

AIDS is volgens de groep Rethinking AIDS, op dit moment 2.700 man sterk – waaronder prominente wetenschappers en twee Nobelprijswinnaars – het gevolg van het gebruik van bepaalde illegale drugs, zoals poppers en heroïne. Poppers zijn vooral populair binnen de homosexuele gemeenschap.

Affordably priced, the principal advantage of poppers was to relax the anal sphincter, reducing pain caused by repetitive penetration, maintaining erection and intensifying orgasm, all effects of particular interest for fast-track homosexuals. (…)
Nitrites, the active agents of poppers, are dangerous poisons which cause, amongst other things damage to the lungs and heart, fungal infections, neurological disorders, genetic mutations, and above all immune deficiencies, by their action on the bone marrow where blood cells are manufactured.
Once they are in the blood, nitrites convert themselves into nitric oxide and damage the internal walls of the blood vessels, which explain their implication in cancer of the capillaries such as Kaposi’s sarcoma.
The intensive use of various drugs was (and still is) the principal factor in immunodeficiency among male homosexuals .

Wat men verstaat onder “African AIDS” heeft weinig gemeen met de klinische symptomen van AIDS in de VS en Europa. Gebrek aan proteïnen kan het immuunsysteem schaden. Het goede nieuws is dat herstel op enkele maanden tijd mogelijk is als terug overgeschakeld wordt naar een gebalanceerde voeding.

Ook drugsgebruikers kunnen hun immuunsysteem herstellen. Dr Lianou van het Report Center van de Universiteit van Athene behandelde zo’n patiënten met mega-dosissen vitamine C in 1989, wat haar niet in dank werd afgenomen. Dit centrum werd gesloten . Dr Peter Duesberg stelt dat de “war on drugs” en de “war on AIDS” gemakkelijk gewonnen zouden kunnen worden als ze aan elkaar zouden worden gelinkt :

The war on drugs could be won by pointing out that drugs cause AIDS and other diseases, just as the war on tobacco is being won by pointing out that smoking causes emphysema, lung cancer and heart disease. An unpopular war against drugs would become a popular war against disease .

DE POSTULATEN VAN ROBERT KOCH

Het “debat” tussen het AIDS-establishment, dat de hypothese verkondigt dat AIDS een besmettelijke ziekte is, vs. de AIDS-dissidenten, die beweren dat AIDS het gevolg is van drugsgebruik en/of ondervoeding, kan op een eenvoudige, wetenschappelijke manier beslist worden. Robert Koch formuleerde in 1884 vier postulaten waaraan een ziekte moet voldoen om besmettelijk genoemd te kunnen worden. Mocht AIDS werkelijk besmettelijk zijn, dan moeten de volgende postulaten vervuld zijn :

1. In alle AIDS-patiënten moet het virus gevonden worden;

2. Het virus moet geïsoleerd worden van de patiënt en gereproduceerd in het laboratorium;

3. Het geïsoleerde virus moet AIDS veroorzaken wanneer het geïntroduceerd wordt in een gezonde mens of proefdier;

4. Het virus moet opnieuw kunnen geïsoleerd worden uit de besmette gastheer.

Overlopen we nu even of al deze postulaten voldaan zijn :

1. Niet alle AIDS-patiënten testen HIV-positief.

Duizenden patiënten die lijden aan AIDS testen helemaal niet HIV-positief. Tot zover het eerste postulaat, als we de wetenschap ernstig willen nemen. Als u houdt van improvisatie, lees dan vooral verder :

… the AIDS virus is a new cause of thirty old diseases, including Kaposi’s sarcoma, tuberculosis, dementia, pneumonia, weight loss, diarrhea, leukemia, and twenty-three others. If any of these previously known diseases now occurs in a patient who has antibodies against HIV, then his or her disease is diagnosed as AIDS and is blamed on HIV. If the same disease occurs in a patient without HIV-antibodies, his or her disease is diagnosed by its old name and blamed on conventional chemical or microbial causes. The following examples illustrate this point :

1. Kaposi’s sarcoma + HIV-antibody = AIDS
Kaposi’s sarcoma – HIV-antibody = Kaposi’s sarcoma

2. Tuberculosis + HIV-antibody = AIDS
Tuberculosis – HIV-antibody = Tuberculosis

3. Dementia + HIV-antibody = AIDS
Dementia – HIV-antibody = dementia

Om het helemaal gek te maken wordt aan het AIDS-virus de “intelligentie” toegeschreven een onderscheid te kunnen maken tussen zijn gastheer :

Virtually all diagnoses of Kaposi’s sarcoma are made in homosexuals, not in other AIDS risk groups. Intravenous drug addicts disproportionally suffer from tuberculosis, Haitians from toxoplasmosis, and hemophiliacs from pneumonias. African AIDS diseases are basically different, manifesting as tuberculosis, fever, diarrhea, and a slim disease, unlike our wasting syndrome. … No virus could possibly make such distinctions between its hosts .

In principe veroorzaakt een virus een ziekte in een periode die schommelt tussen 1 dag en 3 weken. Ingeval van het AIDS-virus werd deze inkubatieperiode opgevoerd tot meerdere jaren, wat absurd is !

2. “HIV” werd nooit geïsoleerd; bovendien nam Luc Montagnier zijn staal niet van een AIDS-patiënt.

De titel van het artikel van Luc Montagnier is klaar en duidelijk : “Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome [AIDS]”. Deze patiënt had gezwollen lymfeklieren – geen AIDS ! Dat feit alleen al druist volledig in tegen de essentie van het tweede postulaat van Koch. De logika zelve vereist dat men een mogelijke parasiet isoleert uit een zieke AIDS-patiënt.
Verder geeft de titel van het artikel aan dat een retrovirus geïsoleerd werd. Ook dat blijkt helemaal niet te kloppen. In principe moet wetenschappelijk onderzoek bevestigd worden door het reproduceren van de onderzoeksresultaten in andere laboratoria. Dat is ingeval van Montagnier’s onderzoek rijkelijk laat gebeurd, vijftien jaar later zelfs – en het bleek dat er helemaal geen virus te bespeuren viel in de celkultuur van Montagnier, wat hij in een eerlijke bui ook toegaf :

… it took fifteen years for the most obvious control experiments to be carried out, in two laboratories, one in the United States and the other in France. These two laboratories jointly publised, in Virology, the results of their electron microscopic studies of the sucrose gradients obtained from the cell cultures supposed to produce “HIV”. In both cases, the authors observed an abundance of cell debris, without any evidence of retroviral particles.

At about the same time, Luc Montagnier was interviewed by journalist Djamel Tahi and finally admitted on videotape that in effect, “HIV” had never been purified in his laboratory .

Dr Étienne de Harven, de eerste die met behulp van een elektronenmikroscoop een retrovirus identificeerde in de jaren ’50, en dus ongetwijfeld een expert ter zake, oordeelt dat “HIV” een hypothetisch virus is.

3. Bloed van AIDS-patiënten en “HIV” werd geïnjekteerd in chimpansees zonder AIDS te veroorzaken.

Verschillende chimpansees werden geïnfekteerd met bloed van AIDS-patiënten in 1983. In 1984 werden 150 chimpansees besmet met de celkultuur van “HIV”. Achteraf bleken al deze chimpansees “HIV-positief” te testen, maar geenenkele heeft ooit symptomen vertoond van AIDS , zodat het onmogelijk was om over te gaan tot de volgende fase die door Koch werd vooropgezet : het isoleren van het virus in een besmet, ziek dier of mens.

Maar laat ons ter wille van het argument ook eens kijken naar mensen die tot de vermeende risikogroepen horen, zoals medisch personeel dat AIDS-patiënten behandelde of prostituées.

Doctors who have treated AIDS patients were initially admired by their peers and the press for their courage to face a fatal, contagious condition for which there was no cure, no drug, and no vaccine. But ten years later there is not even one case in the scientific literature of a health care worker who ever contracted presumably infectious AIDS from a patient. Imagine what it would have been like if four hundred thousand cholera, hepatitis, syphilis, influenza, or rabies patients had been treated by health care workers for ten years without protection from vaccines and anti-microbial drugs – thousands would have contracted these diseases. This is exactly why we consider these diseases infectious .

Verder vond men op een totaal van 980 prostituées in Nevada, Parijs, London en Nuremberg geen enkele “HIV-positieve” .

Het verdikt is klaar en duidelijk : geenenkele van de vier postulaten van Koch zijn vervuld ! Op die manier wordt wetenschappelijk aangetoond dat AIDS geen besmettelijke ziekte is ! Niet gestoord door enig gebrek aan wetenschappelijke integriteit ging de “war on AIDS” onverminderd van start, onder leiding van de “virusjagers”.

“HIV” TESTEN

Als “HIV” niet bestaat dan is het evident dat de “HIV-proef” al evenmin iets relevants aan het licht zal brengen. Wat de Western Blot test doet is reageren op tien (10) proteïnen die de hypothetische bouwstenen zijn van het al even hypothetische HIV-virus.

Het wordt helemaal leuk als blijkt dat internationale konsensus ontbreekt over de interpretatie van deze HIV-proef.

… because the lack of an international standard, patients can be diagnosed HIV positive or negative according to which country they live in. Out of the ten test bands which Western Blot counts, two are sufficient in order to be judged “positive” and declared infected in Africa. In Great Britain, it would need three; and four in Australia.
More embarrassingly, the tests have such a questionable specificity that the manufacturers themselves state that they cannot be used to confirm or disprove the presence of “HIV” .

Waarom het niet noodzakelijk is om op alle tien proteïnen van het virus positief te testen wordt door niemand van het AIDS-establishment duidelijk gemaakt…

DE ROL VAN DE MASSAMEDIA IN HET VERSPREIDEN VAN HIV

We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.

CIA-direkteur William Casey

De Franse komiek Coluche vertelde ons ooit dat AIDS verspreid wordt door de massamedia. Hij heeft gelijk, maar het is niet om te lachen. Miljoenen mensen werden op aanraden van hun arts “getest” op HIV. Anderen gingen er omwille van de nimmer ophoudende propaganda vrijwillig toe over om een HIV-test te ondergaan. Deze massale bloedproefkampagne wierp voor het AIDS-establishment heel snel vruchten af. Out of the blue bleken plotseling miljoenen mensen “HIV-positief”. En dan begon het drama pas echt. Hersenspoeling door de moderne massamedia is bijzonder effektief. Iedereen wist al dat AIDS een terminale ziekte was : HIV = AIDS = DOOD. En daarbovenop werd alle schuld in hun schoenen geschoven. Doemprofeten draaiden overuren om de Straffe Gods af te dwingen over het “dolgedraaide sexleven” van vele HIV-positieven. Binnen deze kontext was het gebruikelijk dat zo’n “besmette persoon” zich vrijwillig van de maatschappij isoleerde. Mocht hij of zij dat niet doen, dan zou hij of zij wel door de maatschappij gediskrimineerd worden. Het is een lose/lose-situatie. Uiteindelijk kraakt het zelfvertrouwen. Het is een moderne vorm van vervloeking. HIV-positieven zijn de moderne paria’s. Hoe een vervloeking psychologisch wordt ervaren werd door de antropoloog Claude Lévi-Strauss al vele jaren voordien uit de doeken gedaan:

… un individu conscient d’être l’objet de maléfice est intimement persuadé, par les plus solennelles traditions de son groupe, qu’il est condamné; parents et amis partagent cette certitude. Dès lors, la communauté se rétracte : on s’éloigne du maudit, on se conduit à son égard comme s’il était, non seulement déjà mort, mais source de danger pour tout son entourage … L’intégrité physique ne résiste pas à la dissolution de la personnalité sociale.
Il n’y a donc pas de raison pour mettre en doute l’efficacité de certaines pratiques magiques. Mais on voit, en même temps, que l’efficacité de la magie implique la croyance en la magie…

Wat vroeger door het geloof mogelijk werd gemaakt, wordt nu verwezenlijkt door de massamedia.

THE DRUGS THAT KILL – “AIDS BY PRESCRIPTION”

To combat a fatal disease, it is perfectly acceptable to use drugs slightly more toxic than an aspirin. AZT is a valuable therapeutic drug.

Joseph Perriens, UN AIDS, Genève

HIV-positieven stellen geen vragen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze dood zullen gaan, en zoeken houvast bij hun artsen. Ze geloven blindelings in de “wetenschap” en haar nieuwe “wondermiddelen”, de “AIDS-remmers”. Wat ze niet begrijpen is dat de wetenschap junk science is geworden, en niet langer beantwoordt aan haar oorspronkelijke humanistische doelstellingen, maar louter nog ten dienste staat van machtige korporatieve privé-belangen.

Wat AZT doet is het immuunsysteem onderdrukken … Bij kerngezonde mensen die het ongeluk hebben “HIV-positief” te testen veroorzaken deze “geneesmiddelen” AIDS…

Als AIDS-patiënten nu trager dood gaan dan in het begin van de “epidemie” is dat enkel en alleen omdat de dosissen van de “AIDS-remmers” in de jaren ’90 werden verlaagd. Deze tragere vergiftiging van “HIV-positieven” is ook voor Big Pharma lukratiever !

DE “EPIDEMIE”

In de VS testen sinds 1985 1 miljoen personen positief op HIV. Dat is 0.4 % van de bevolking. Dat cijfer is al 25 jaar lang konstant, waaruit – mocht u er nog aan twijfelen – nogmaals blijkt dat AIDS geen besmettelijke ziekte is. Volgens de wetten van Farr zou het aantal besmette personen exponentieel moeten stijgen .

De paniekzaaierij van de WGO kent echter geen grenzen. In 1999 voorspelde UNAIDS 310.000 doden in India. NACO, een NGO, schrok zodanig van dit cijfer dat het besloot een eigen onderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat tussen 1986 en 2000 enkel 1.759 sterfgevallen toegeschreven konden worden aan AIDS. Wanneer de Indische Minister van Volksgezondheid hiervan werd ingelicht voerde hij op zijn beurt een massale screening uit in de provincie van Manipur (waarvan verondersteld werd dat deze er het ergst aan toe was), waaruit bleek dat het percentage seropositieven 0.4 % betrof, in schrille tegenstelling tot de 18 % die de “experts” hadden vooropgesteld .
In Afrika heeft de WGO meer succes met haar terreurkampagne. Omwille van de geringere overheidsbegrotingen kunnen HIV-testen moeilijk gefinancierd worden. Om daar een mouw aan te passen stelde de WGO in 1985 een set van klinische kriteria voor waarop een diagnose van AIDS gebaseerd zou kunnen worden. Omdat deze konferentie plaatsvond in Bangui werd het de “Bangui definitie” van AIDS genoemd :

The major signs :

– weight loss greater than 10 %
– chronic diarrhea lasting at least one month
– persistent or intermittent fever lasting at least one month

The minor signs :

– persistent cough for at least one month
– generalized itching
– cutaneous herpes
– other chronic and scattered herpes simplex infections
– oro-pharyngeal candida
– lymphadenopathy (swelling of the lymphatic ganglions)

However, the clinical symptoms listed in the “Bangui definition” are so common in tropical medicine as to make the resulting epidemiological data devoid of any real significance .

Alsof het nog niet gek genoeg was, besloot de WGO in 1991 om ook de meeste gevallen van tuberculosis te relateren aan HIV, wat automatisch het reeds alarmerend hoge dodental “ten gevolge van HIV” substantieel opdreef. Het groot aantal gevallen van tuberculosis heeft niets te maken met een of ander virus, maar is het gevolg van verpaupering .

Neville Hodgkinson, een journalist van The Sunday Times, ging in 1993 op reis naar Centraal Afrika – het veronderstelde “epicenter” van de AIDS-epidemie – om ter plaatse de horror van de situatie op te gaan meten. Groot was zijn verwondering toen de mensen in verlaten dorpen hem vertelden dat de inwoners gewoon gemigreerd waren naar de steden op zoek naar werk en voedsel .

As a Ghanaian doctor, Dr Félix Konotey-Ahulu, rightly remarked : “Since Africans don’t practice cremation, if AIDS is killing so many victims, where are the graves ?”

Als AIDS de bevolking van Afrika werkelijk aan het decimeren is, hoe kan men dan de bevolkingstoename verklaren van minder dan 400 miljoen inwoners aan het begin van de veronderstelde epidemie tot 682 miljoen in 2005 ?

In Afrika beneden de Sahara zijn de voorziening van zuiver drinkwater, goede hygiëne, gebalanceerde voeding en sanitaire installaties de belangrijkste faktoren om wat nu doorgaat voor “African AIDS” uit te roeien . In Afrika worden ze niet beter van het opsturen van “AIDS-remmers”. Daar varen alleen de farmaceutische bedrijven wel bij. Vroeger stierven ze in Afrika van honger en ondervoeding, nu sterven ze blijkbaar aan AIDS…

“You will never get these doctors to tell you the truth. When they get sent to these AIDS conferences around the world, the per diem they receive is equal to what they earn in a whole year at home”.
In Uganda, for example, the WHO allotted $6 million for a single year, 1992-93, whereas all other infectious diseases combined – barring TB and AIDS – received a mere $57,000 .

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

AIDS is zeker niet het enige voorbeeld van een ingebeelde epidemie. Laat ons even overlopen welke andere “epidemieën” de laatste jaren over ons zijn nedergedaald :

– 1976 : varkensgriep in de VS

Millions of people received the vaccine starting in October, although many were not told of the possible side effects. Soon, reports of hundreds of cases of paralysis began pouring in, ultimately including at least six hundred cases and seventy-four deaths. … the swine flu epidemic itself never materialized; only the CDC’s immunization program caused sickness and death .

– 1994 : Hantavirus

The Hantavirus presumably had jumped species, from mice to American Navaho Indians. But after killing just a few, the virus made peace with the Indians and apparently retired to its mouse reservoir .

– 1995 : Ebolavirus

The deadly killer virus was expected to leave its hidden reservoir in the rain forests of Africa to claim Europe and the United States. The article in Time magazine was peppered with “CDC sleuths” in space suits and color electron micrographs of the virus, although the electron microscope cannot take color pictures, and no virus is colored. … within a month the epidemic had faded away in Africa and not a single Ebola case was reported in the United States or Europe .

– 2009 : varkensgriep in Mexico

Ook in dit geval waren de bijwerkingen van de vaccinatie gevaarlijk en soms dodelijk. De korruptie was deze keer veel groter dan in 1976. Fiona Godlee van het British Medical Journal bekriticeerde in juni 2010 de WHO die volgens haar veel te snel overging tot het uitroepen van een “epidemie”, op aanraden van “experts” die financiële belangen hadden in de MNO’s die vaccinaties en antivirale middelen verkochten. De fakturatie door Big Pharma wordt wereldwijd geraamd op 7 á 10 miljard USD.

FOLLOW THE MONEY

Doctors and lawyers are alike in that they both rob you; the difference is that doctors kill you too.

Anton Chekov

Luc Montagnier en Robert Gallo hebben goed verdiend aan hun patent, de basis van de HIV-testen. Maar de grootste winnaars zijn natuurlijk de farmaceutische bedrijven die “AIDS-remmers” begonnen te slijten, in eerste instantie met de steun van de VS-regering, maar later ook met de steun van de VN, een machtige partner, die van 1 december een “wereld-AIDS-dag” maakte en AIDS zelfs als prioriteit naar voor schoof in de “ontwikkelingshulp”. Het terugschroeven van AIDS werd zelfs een “millennium-doelstelling” !

“AIDS-remmers” zijn peperduur. Volgens Maria Papagiannidou kost een AIDS-patiënt 35.294 euro per jaar aan de Griekse staat . Wie zal dat betalen ? De Griekse belastingsbetaler, uiteraard. En hetzelfde gaat op voor alle andere welvaartsstaten die bijpassen in de kollektieve gezondheidszorg. Iedereen wordt uiteindelijk opgelicht door Big Pharma !

DE GENOCIDE

I will give no deadly medicine to any one if asked, nor suggest any such counsel…
Into whatever house I enter, I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption…

The Oath of Hippocrates

“HIV-positieven” – met inbegrip van zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen – worden door hun artsen aangespoord om een langzame zelfmoord te plegen door het innemen van toxische “AIDS-remmers”.

… the scientific establishment has no better way of treating immunodeficient patients other than with immuno-suppressor molecules, thus aggravating their state of health instead of improving it .

Dr Étienne de Harven daagt het AIDS-establishment uit met een simpele vraag:

Could you give us the name of one single AIDS patient that has been CURED by any anti-retroviral drugs ?

Het staat als een paal boven water dat iedereen die deze toxische “geneesmiddelen” inneemt daar onmiddellijk mee moet ophouden. Maria Papagiannidou werd in 1985 als één van de eerste Grieken positief getest op “HIV”, toen ze amper 20 jaar oud was. Vanaf 1995, en gedurende twaalf jaar, slikte ze allerhande “AIDS-remmers”. Daarbij ging ze door de hel… Uiteindelijk zag ze de waarheid onder ogen in 2007. Over haar lange lijdensweg schreef ze een boek : Goodbye AIDS ! Did it ever exist ?

How I defeated AIDS? … It was quite simple. I discovered that they were lying!

ir. Guy Denutte

Lid van Rethinking AIDS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!