De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De strijd om symbolen haalt het van deze om rechtvaardigheid.

De strijd om symbolen haalt het van deze om rechtvaardigheid.

dinsdag 20 december 2016 09:35
Spread the loveKerst meer dan een symbool

De rechts conservatieve zijde in ons politiek bestel (NVA)slaagt er weer in om met de  heisa rond  de kerststal in het gemeentehuis van Holsbeek de aandacht af te leiden van de echte problemen in de samenleving.

Op het sociaal economisch vlak zijn er heel wat meer bekommernissen dan de strijd om symbolen.

Men gaat voorbij aan het kerstverhaal dat een aanklacht is tegen het feit dat velen in onze samenleving niet welkom zijn . Jozef moest vaststellen dat er voor hem en zijn gezin geen plaats was in de herberg. Vandaag zijn er ook velen die niet welkom zijn in onze westerse welvaartsherberg. Bovendien worden de drie koningen vaak opgevoerd in verschillende huidskleur als symbool voor het feit dat iedereen er bij hoort. Je kan dat verhaal als gelovige een diepe religieuze betekenis geven, zoals de onderliggende bevrijdende boodschap. Personen die onze tradities kennen en helemaal niet gelovig zijn kunnen dit verhaal lezen zoals het er staat  , een verhaal tegen uitsluiting en een oproep tot solidariteit.

Men kan in al deze discussies tot in het absurde gaan. Moeten we de kerstboom niet weren uit kerken en gemeentehuizen want het gaat om een in oorsprong heidens symbool dat veel later dan de kerststal zijn ingang vond in onze samenleving en christelijke middens?

Moeten we ook de Europese vlag gaan hertekenen want volgens sommige bronnen verwijst dit symbool naar een vers in de bijbel namelijk: “ En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Apocalypse12:1) . De twaalf sterren die symbool staan voor het streven naar eenheid en in verschillende tradities voorkomt.

In plaats van de strijd tegen symbolen aan te gaan zou men zich beter concentreren op zaken waar het echt om gaat. Herverdeling van de rijkdom zodat iedereen ook de vreemdeling er bij hoort. Komaf maken met de graaicultuur van onze politieke elite, ……. Mijn conclusie in deze laatste paragraaf is dan ook mijn Kerstwens aan iedereen van welke overtuiging ook.

take down
the paywall
steun ons nu!