De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg met VS-minister van defensie Lloyd Austin. Foto: NATO Newsroom

De strijd in Oekraïne: escalatie of detente?

vrijdag 28 oktober 2022 06:22
Spread the love


Terwijl Rusland zich voorbereidt op een beslissende escalatie in Oekraïne leggen Amerikaanse beleidsmakers stoere verklaringen af. Voor de VS stort de bestaande wereldorde in als Oekraïne de oorlog verliest. Of recente toenaderingspogingen echt of fake zijn, zal de toekomst leren.

“Vandaag zijn we bijeen omdat regels ertoe doen. Omdat rechten ertoe doen. En omdat soevereiniteit ertoe doet. In een wereld waar grootmachten hun vreedzame buren kunnen aanvallen en hun grenzen met geweld kunnen vertrappelen, zijn we allemaal minder veilig. Wij als leden van de contactgroep steunen unaniem de zelfverdediging van Oekraïne, en dat tijdens elk seizoen. We delen onze trouw aan de op regels gebaseerde internationale orde die ten grondslag ligt aan de wereldwijde veiligheid. We verwerpen unaniem het opzettelijke gebruik van oorlog en gruwel om gebied te veroveren, grenzen te hertekenen en soevereine rechten van vreedzame staten te vertrappelen. We keuren unaniem de mondiale politiek van angst, dwang en verovering af”.

Wereldorde

Dat is de essentie van de verklaring van de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin in de persconferentie die hij samen met de chef van de Amerikaanse generale staf, generaal Mark Miley, gaf na afloop van de zesde bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group op 12 oktober in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. In de vergadering stemden vertegenwoordigers van 50 landen in met de levering van aanvullende luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. In zijn bijdrage formuleerde Milley het nog scherper [09:12-09:23]. Men kan de woorden van de stafchef niet anders interpreteren dan dat de bestaande wereldorde instort indien Oekraïne de oorlog verliest.

Austins beroep op de rules based international order slaat alles. Die regels komen uit de duim van Washington. Er bestaan geen regels over de wereldorde die het resultaat zijn van internationale verdragen of bindende VN-resoluties.

De hypocrisie van het betoog van Austin is natuurlijk ongehoord, denk maar aan de Amerikaanse oorlogen in ex-Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Syrië en Libië, en aan de martelingen en mishandelingen door Amerikaanse militairen in Abu Ghraib en Guantánamo Bay. Maar Austins beroep op de rules based international order slaat alles. Die regels komen uit de duim van Washington. Er bestaan geen regels over de wereldorde die het resultaat zijn van internationale verdragen of bindende VN-resoluties. De regels van internationale relaties worden bepaald door het internationaal recht conform het Handvest van de Verenigde Naties, niet door militair en/of economisch machtige landen die zich het recht voorbehouden om de regels te maken en te handhaven, en om ze zelf te overtreden.

[ Voor het volledige artikel, klik hier ]

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!