De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De strijd gaat door.

De strijd gaat door.

donderdag 18 juli 2019 00:58
Spread the love

Met de aanwezigheid van de voorzitter van de regerende Dominicaanse Bevrijdingspartij (PLD), Leonel Fernandez, aan het hoofd van de protestbeweging tegen een mogelijke hervorming van de grondwet, is de organisatie de strijd aangegaan voor het verlies of het behoud van de macht tussen volgelingen van Fernandez en die van Danillo Medina.

De oproep om te protesteren en signeersessie ter verdediging van de grondwet, begon om drie uur aan de Jiménez Moya Avenue en Sarasota, en viel samen met de sessie van de Senaat om vier uur in de middag.

Fernandez en zijn volgelingen worden zwaar bekritiseerd in een intense strijd tegen het aanblijven van Medina voor nog eens vier jaar, met talloze tegenstanders van het zogenaamde Danillisme. Bekritiseerd vooral voor de strijdlust waarmee ze Danillo en zijn volgelingen tegemoetgetreden zijn, al meer dan een jaar lang.

Minister van Defensie luitenant-generaal Ruben Dario Paulino Sem zei dat de krijgsmacht alles zal blijven doen om de veiligheid rond het Nationaal Congres te garanderen. De Nationale Politie heeft de controle stevig in handen.

De strijd om de macht tussen de twee leiders is zo intens dat het alle andere verwachtingen heeft verduisterd. Het heeft er ook voor gezorgd dat ander mogelijke kandidaten, zoals de vice-president Margarita Cedeno, Francisco Javier Garcia en Gonzalo Castillo zich niet eens kandidaat hebben kunnen stellen.

Castillo onthulde dat “een team van mannen werkt aan de voorbereiding van de grondwetshervorming om het de zittend president Danilo Medina mogelijk te maken zich in 2020 nog eens kandidaat te stellen”

Het lid van het Politiek Comité van de PLD verwijst naar de door de partij in 2015 ondertekende pact, toen hij zei dat het tijd is om het te herdefiniëren. Dat die overeenkomst disfunctioneel is geworden.

Hij beweerde dat er een opstand van minderheden aan de gang is en dat dit bendes zijn die chaos en wanorde veroorzaken.

PLD-leider en kandidaat voor de senaat voor de Nationale District, Rafael Paz, waarschuwde dat er geen “keurslijf van de straat” voor het Congres mag komen dat voorkomt dat die senaat haar democratische functie uitoefent.

“Het is jammer dat sommige minderheidsgroepen ervoor zorgen dat dergelijke beslissingen worden genomen. Dat ze de toevlucht nemen tot deze praktijken. Dit kan het productieproces onderbreken dat ons land zo hard nodig heeft om vooruit te komen”, zo dreigde hij.

Ondernemers zijn voor het overgrote deel niet voor een hervorming van de grondwet en dat maakt het een loos dreigement. Maar de grenzen tussen de waarheid en wat kiezers geloven zijn hier niet zo duidelijk als in België of Nederland. Het is mogelijk dat angst voor de toekomst er toe leidt dat mensen in verkiezingen anders stemmen dan ze zouden doen in vrije verkiezingen.

Het is aan de internationale gemeenschap, de landen van onze wereld, om er voor te zorgen dat verkiezingen, ook interne verkiezingen, vrij en eerlijk gehouden worden. Een partij die de macht heeft in een land moet niet gedwongen kunnen worden te kiezen voor een door de bevolking duidelijk ongewenste kandidaat voor het presidentschap.

Danillo Medina heeft geen enkele verkiezingsbelofte waargemaakt. Er is nog steeds geen elektriciteit voor de hele bevolking. Scholen hebben nog steeds niet genoeg geld om echte leerprogramma’s op te zetten. Leraren hebben nog steeds onvoldoende opleiding en training om hun werk goed te kunnen doen.

Maar het spel met posities en het inkomen dat daarmee verbonden is, kan velen ervan overtuigen dat het goed is als Danillo nog eens vier jaar aan de macht blijft!

 

 

Aanvulling 23-07-2019 Persbericht

De president van de Dominicaanse Republiek, Danilo Medina, heeft deze maandagavond verklaard dat hij niet zal streven naar presidentiële herverkiezing. De zittende president hield een 15 minuten durende toespraak over radio en televisie vanuit het Nationaal Paleis, waarin hij er bij de politieke leiders en nationale bedrijfsleiders op aandringt om te blijven vertrouwen in de toekomst van het land.  Hij verklaarde dat hij wat hem betreft, niet moe zal worden om zijn land “met Gods hulp” te dienen.

 

Hoewel hij soms de mogelijkheid besprak om te kiezen voor een derde presidentieel mandaat, altijd binnen het kader van respect voor de wet, zei hij dat hij er vast van overtuigd is dat “hoe graag hij ons land ook wil dienen vanaf het presidentschap van de republiek, hoe graag hij ook voor het Dominicaanse volk wil blijven werken, er regels en uitgangspunten zijn die het werk van een man of een regering overstijgen, en het is onze verantwoordelijkheid om deze te behouden.

 

Hij betoogde dat dit waarden zijn die boven elke omstandigheid of situatie voor moeten gaan, hoe moeilijk het ook lijkt, omdat “dat het is wat ons als mensen, politici en ambtenaren definieert.”

 

 

CC BY-SA 4.0 File: Santo Domingo montage. JPG Wikipedia

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!