De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Stilte tijdens de Storm

De Stilte tijdens de Storm

dinsdag 16 november 2010 16:28
Spread the love

Overstromingen houden onze journalisten bezig. Alle andere topics lijken weg te ebben. Hier en daar steekt een halfverzopen hoofd nog eens boven maar meestal zonder enig gevolg. Het einde van het jaar nadert en volgend jaar is er weer niets gebeurd….

“Geeft me mijne feestdag trug!”

Experten en deskundigen zaten aan tafel om samen aanbevelingen uit te werken omtrent een progressief beleid als het aankomt op interculturele diversiteit. Voor meer informatie verwijs ik u naar interculturaliteit.be . Er was één punt dat meteen aandacht trok van ons kleine volkje. De aanbeveling om enkele van de wettelijke feestdagen, met name de Katholiek geïnspireerde, weg te laten vallen en in de plaats daarvan een meer verdraagzaam platform op te zetten. Zo sprak men over religievrije feestdagen te nemen, zoals de herdenking van het einde van WOII, werelddag tegen racisme, … Zolang het de verdraagzaamheid promoot.

Heel wat Vlaamsgezinden en rechtse volgelingen zwaaiden met hun blanke, Katholieke vuist in de lucht. “Da’s omdat die moslims alles moeten hebben.” Wederom trok men conclusies als “binnenkort zijn we verplicht hoofddoeken te dragen.”  Het regende naast het gewone water ook kortzichtigheid.

Persoonlijk vind ik het sowieso nonsens om mensen verlofdagen te doen nemen op religieuze dagen. Ik als, atheïst, ben verplicht om op die dagen thuis te zitten terwijl ik dat dagje vrij net zo goed op andere dagen kan gebruiken. En laten we eerlijk zijn, hoeveel mensen hebben tegenwoordig nog al die wettelijke feestdagen nodig om ook werkelijk hun geloof te gaan belijden. Als we vooruit willen, moeten we toelaten dat er dingen veranderen en om vlotter om te gaan met een maatschappij waarin meerdere religies, meerdere culturen bestaan, is er nood aan egaal systeem dat bepaalde ideeën en gedachten niet opdringt of uitsluit.

Natuurlijk is er zo zonder regering niet veel van in huis gekomen met de aanbevelingen en hier en daar zal je wel eens een artikel terugvinden met de persoonlijke bedenkingen van weet-ik-veel-wie maar net zoals met de hele “pedobisschop”-affaire, nu al overschaduwd door Léonard’s grofgebekte conservatisme, zal er in 2011 nog maar weinig aandacht overblijven voor dit soort progressief gedachtegoed.

Ward de Bever en de communautaire overstromingen

Een nogal ludieke spotnaam voor dhr. De Wever die ik bij een kameraad aantrof. In deze nogal natte periode lijkt het me wel een geschikte naam thans. De strategogroep achter de N-VA is er even mee moeten stoppen. Het lekte en de gaten kregen ze niet snel genoeg gedicht. BDW zet dus even een dam op tegen al dat gelek. Hij heeft naar eigen zeggen zijn strategie al moeten omgooien omwille van nogal cruciaal gelekte informatie. 

Wat was er daarbuiten qua politiek nog te lezen de afgelopen dagen? De analyses die politici ons toegooien omtrent de overstromingen. Analyses over hoe slecht de samenwerking is tussen Noord en Zuid. Demotte – wie anders – merkt op dat de communicatie omtrent de sluizen van Vlaamse kant erg slecht verloopt. Aan Vlaamse kant wist men niet beter dan de belerende vinger uit te halen en te zeggen dat er geen tijd was voor ‘communautair gebikkel’. Akkoord, er is eerst aandacht nodig voor de hulpverlening maar op zich maakt Demotte wel een punt. Naar de toekomst toe, unitair België of onafhankelijk Vlaanderen, hoe dan ook moet de communicatie omtrent sluizen beter verlopen wil men ellende besparen.

Wel typerend is het hoe de Vlaamse politici van elk mogelijk punt een communautaire kwestie kunnen maken waarmee ze laten uitschijnen dat ze aan Franstalige kant ‘the bad guys’ zijn, maar nu deze bal in hun gezicht wordt gekaatst, ze het niet over communautaire kwesties willen hebben.

Heroïne

De enige ‘politicus’ die zijn mond wel groot genoeg opentrekt is Filip DeWinter. Ondanks dat het VB, naar zijn eigen zeggen, een niet-confessionele partij is, gaan ze wel ten strijde om hun Katholieke feestdagen te behouden. Daarnaast voeren ze acties tijdens het offerfeest door varkensvlees te gaan verorberen. Ook was er al vaker berichtgeving die aangaf dat VB niet al te vies is van Léonard. Integendeel, menig VB’ers knikken hard met hun kopje mee op de ultraconservatieve tonen van Léonard.

Het lijkt wat stil in het politieke landschap maar Filipke vindt dat alleen maar het uitgelezen moment om VB eens in de gazetten te brengen. Er is al genoeg onzin en geruzie geweest in hun eigen kringen en met de leegloop naar N-VA, moet hij toch eens straf uit de hoek komen. Dit doet hij door enkele grammen heroïne aan te bieden aan P. Janssens. Zijn manier om het drugsbeleid aan te klagen.

Silentium!

Er heerst een soort politieke kalmte en op zich vind ik dat zo erg niet. De wintermaanden komen er aan en misschien is het ook een logisch gevolg van de seizoenen. Ook de hele onkuise zaakje omtrent de pedofilie in de kerk alsook omtrent Léonard kunnen nog maar op weinig media-aandacht rekenen. Onze massamedia is niet langer de kritische souffleur die het volk nodig heeft maar eerder de spiegel van onze politieke elites.

En ondertussen blijft West-Europa stap voor stap bezwijken onder een kapitalistisch, extreem-rechtse tendens. En wij, het volk, zitten thuis TV te kijken en lachen eens hartelijk met de capriolen van Ella, we bedenken eens hoe erg het moet zijn om in zo’n overstroming terecht tekomen en we verwarmen ons met de gedachte dat Kerstmis nadert. Alles komt wel goed. 2011 zal weer veelbelovend zijn, al zal het wederom een herhaling zijn van de afgelopen jaren. Iedereen tegen elkaar ophitsen, achter de schermen liggen zooien met het grote geld om uiteindelijk nog maar een stapje dichter te zetten naar het nieuwe fascisme.


PS: Interessant leesvoer is het nieuwe boek van Rob Riemen, meer info: http://aff.skynetblogs.be/archive/2010/11/10/de-eeuwige-terugkeer-van-het-fascisme.html

take down
the paywall
steun ons nu!