De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De stem van hen

De stem van hen

woensdag 26 oktober 2016 15:15
Spread the love

De stem van hen

God heeft het leven ingeblazen, een volledige inblazing creëerde God verstandige mensen met gezonde organen, en een goed verstandelijk vermogen en in staat om zichzelf te ontwikkelen op een restrictie, “U zult nimmer andermans en uw eigen leven mogen benemen” Mocht u hieraan geen gehoor geven dan bent u van verlichting uitgesloten en zal  het hemelse paradijs gesloten blijven.

 Een ander soort mens die tussen de wal en het schip is gevallen leest dagelijks in het logboek, het leven is je gegeven. Werk vrijwillig of op bevelen. Bevelen is de kade waar hij zwoegend voortgaat. Werkdruk is moordend. Nog nooit is het zo druk geweest. God staat boven aan, boven het maatschappelijk bestaan. Vrij van alle maatschappelijke druk. Vrij van alle menselijke waarden. vrij van zijn bestaan. Wie heeft zijn leven ingeblazen? Vrijwillig of de zweep over de rug van het bestaan. Het leven gedreven door bevelen richting naar het grote voorportaal het einde van het bestaan.

 Er zijn heel wat mensen die zich van god hebben afgekeerd en demonstreren in grote menigte onder de leuze, Het leven is gegeven. In kapitalen geschreven. Maar bleven het antwoord schuldig. Wie heeft het leven gegeven. Een tegen demonstratie demonstreerde onder de leuze. Schuldig. Schuldig. Schuldig!

Aan de kade zijn verschillende schepen van verschillende pluimage aangemeerd, verzekering schepen, farmaceutische met kliniek kajuiten en drijvende organen opslag containers. Files komen per spoor aan. Arbeiders staan onder controle en leiding van orgaanboeren, geleid door een staf van het hoogste van het hoogste. Op de kade waar het moordend zwoegen is doorzoeken orgaanboeren alle files in het openbaar van elk onderdaan van het Koninkrijk naar medische gegevens. Niemand uitgezonderd, slechts het hoogste van het hoogste.

 Op kwaliteit, gezondheid, welke ziekte, levenskansen worden gerijmd in een passend kader, mene mene tekel ufarsin ‘hij heeft geteld, hij heeft geteld, hij heeft gewogen, en zij verdelen het’  Hij heeft geen werk pek. Gewogen en te licht bevonden. De organen worden bij de tollenaars belastingvrij in geschreven, op maten en gewichten. De kwaliteit bepaalt de prijs. Vervangen organen worden samengeperst tot een houdbare prak. De ja-zeggers knikken tegen de aandeelhouders. In het hart van de organenverwerking. werken tollenaars aan een bijlage, “De stem van hem”  Zelfdoding. Uit, goed voor U. Tegen een standaard premie kan men in overleg een opluistering als decorum realiseren, onder andere de vier jaar getijde en de woelige baren, voor een beperkt aantal. Tegen een hogere premie kan men uit geluid en beeld een keuze maken. De afleggers zullen er alles aan doen om de persoon, personen zo goed mogelijk te begeleiden.

Niet iedereen komt voor “De stem van hem” in aanmerking .Het moet zo zichtbaar zijn dat het niet om aan te zien is. Ht lijden moet het leven overtreffen. Hoofd- en rugpijnen, krampen, misselijkheid in grote maten, slaaploze nachten. Verval in alle lichamelijk en geestelijk opzicht, de dood loopt met je mee.

De wil om het leven te benemen komt niet uit de lucht vallen, het onverdraagzame,  maatschappelijke disorganisaties, knelpunten worden als wurgkoord ervaren, de wil om het leven te benemen is een lijdensvlucht, de wil om de maatschappij te veranderen wordt met man en macht tegen gehouden en prijzen de pil  aan. “De stem van hen” Een eufemisme van “De Stem van hem”

Nadat de pil als een suikerklontje is in genomen, doezelt men langzaam weg en het beloofde paradijs verschijnt voor ogen, de mens sterf langzaam weg. Van binnen en van buiten gewassen, wordt de dode met lintjes omwikkelt om het lichaam bijeen te houden. Zijn laatste wil  “Klinkt als de “De stem van Hem”  teraardebestelling of de verbrandingsoven is de stem van hen.

take down
the paywall
steun ons nu!