De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Standaard in overreactie op Fed.Gov.?

De Standaard in overreactie op Fed.Gov.?

vrijdag 30 augustus 2013 12:38
Spread the love

Geachte heer Tegenbos,

Tot nu heb ik een aantal van uw commentaren in De Standaard met grote belangstelling gelezen.

Wat vandaag 30.08.13 verschijnt over de benoemingsaga is echter nauwelijks te vatten.

Even enkele woorden uit de hoofdcommentaar op een rij: Absolute dieptepunt. De (federale) coalitie was al diep gezakt, met deze hypocrisie zakt ze nog dieper. Schande…  onbekwaam te beslissen. Wie benoemd wordt zal bij niemand geloofwaardig zijn. Tot slot tot twee maal toe:  de coalitie moet enz.

Moeten? Moeten, van iemand die niet verkozen is? Het doet me denken aan Siegfried Bracke die op 15.11.08 als journalist van de VRT zei: <Politici moeten de noden en de wetten van de media volgen.> Hierbij liet hij geen twijfel bestaan over het woord moeten en dat in een volle zaal van het Vlaams Parlement. (Wie er bij was begreep: Dit is geen boutade van journalist Bracke, maar menens.)

De ongemeen scherpe bewoordingen van heden 30.8 in DS laten vermoeden dat hier een geheime agenda achter steekt en dat er onder meer misbruik gemaakt wordt van het feit dat de regering nog met vakantie is. Trouwens ook andere Vlaamse media lijken nogal partijdig in dit zomerreces.

Zonder de federale regering op alles een schoonheidsprijs te willen geven, verdient ze deze ‘overreactie’ in DS niet.

De krant spreekt over: postjes uitdelen aan eigen vriendjes. Heeft ze vergeten dat deze federale regering, zowel op Vlaams als Waals niveau een lid binnenhaalde dat niet uit ‘inteelt’ voorkomt? Naar een recent schrijven in DS doen beiden het bijzonder goed doet, niet?

Lijden kranten aan Alzheimer? Men wil wellicht het vel van de beer verkopen… voor hij uit zijn zomerslaap teruggekeerd is.

Als topbenoemingen te snel gaan, staan de kranten vol kritiek. Als men er rustig een vakantie wil laten over gaan: bakken mediakritiek vooraf. Wat is het nu? Weten de media het dan beter?

Het doet me denken aan het antwoord van de heer Yves Desmet op 15 mei LL in Merksem op de vraag: Zou het kunnen dat de kiezers niet meer die volksvertegenwoordigers krijgen die ze zelf kiezen, maar wel diegenen die de media op dat moment om een of andere reden naar voor schuiven? – U zou wel eens gelijk kunnen hebben : was het antwoord van Y.D.

Vraag: zijn media er niet in de eerste plaats voor verslaggeving, objectiviteit en waarheidsvinding?

Heeft DS de moed deze reactie morgen op te nemen, met of zonder naam? We zullen zien.

Besluit, om in de toon te blijven van het artikel: Gelukkig loopt mijn abonnement bij DS ten einde.

Met restpectvolle groeten

Philippe Deleu
 

take down
the paywall
steun ons nu!