De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Standaard blijft ongewenste intimiteiten op de werkvloer bagatelliseren

donderdag 19 april 2012 12:22
Spread the love

“vrijpostige man die graag avances maakt”en “Dat de Bruggeling een torenhoge reputatie geniet, mag een eufemisme zijn. Het blijft in wezen irrelevant voor de publicatie van een verhaal ”

Journalist Bart Brinckman schreef een zeer troebel artikel in De Standaard van woensdag 18 april 2012 met de titel “troebele lijn tussen relevantie en voyeurisme’ waar hij appelen met citroenen vergelijkt en waar hij uiteindelijk de ongewenste intimiteiten tegenover vrouwelijke journalisten bagatelliseert. In zijn artikel verzwijgt hij ook het plichtsverzuim van de directie om de vrouwelijke journalisten te beschermen tegenover ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie van een medewerker met een bepaalde machtsfunctie.

Humo

Humo brengt in zijn tijdschrift van 17 april 2012 een verhaal van journalist Jan Antonissen “20 jaar seksuele intimidatie” over verschillende vrouwelijke journalisten bij Het Nieuwsblad/De Standaard die regelmatig het slachtoffer waren van ongewenste intimiteiten, o.a. ongevraagd en ongewenst handen op de billen leggen, handen tussen de benen steken en bewegen naar intieme delen, suggestieve gebaren van masturbatie maken, vrouwen “verrassen” langs achter met een kus in de nek en klappen op de billen geven…
Dit zijn ernstige feiten, ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie maar ook denigrerend gedrag dat de waardigheid van een mens/vrouw aantast, met de verzwarende omstandigheid dat het ging over een overste, met daarbij dus ook misbruik van vertrouwen en machtsmisbruik.
Dit denigrerend gedrag kan een mens volledig afbreken in zijn mens zijn en in zijn gevoel van veiligheid tegenover de wereld.
Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie is een afwijking en kan absoluut niet getolereerd worden.

De Directie was op de hoogte en liet het begaan

Volgens het getuigenis van de dames tegen journalist  Jan Antonissen en tegen de journalist van het programma “Reyers laat” van Canvas op 17 april 2012,  heeft één van deze dames zich over deze feiten beklaagd bij de directie en het antwoord was dat de Standaard een “macho wereld” is en dat ze er moest mee leren leven. Later toen de krant al een vertrouwenspersoon had, is ze opnieuw haar pijnlijke verhaal gaan doen maar heeft de vertrouwenspersoon haar getuigenis niet ernstig genomen en haar met lege handen weggestuurd door te zeggen “hij is een Bourgondiër”.
Ik vind dit totaal onaanvaardbaar van de directie en van de vertrouwenspersoon. Ze hebben totaal gefaald in hun plicht om een mens in nood te helpen en te beschermen.
De dame heeft zich kwetsbaar opgesteld door zich bloot te geven als slachtoffer van een schending van haar waardigheid door een baas en werd totaal miskend in haar getuigenis en uiteindelijk door de afwijzing van haar klacht werd ze opnieuw afgebroken, nu door de vertrouwenspersoon. Het slachtoffer werd afgebroken en de dader werd beschermd.
Dit vind ik een ernstige beroepsfout van de directie en van de vertrouwenspersoon.

Een pluim voor Humo en Canvas

Gelukkig hebben Humo en Canvas hun functie goed uitgeoefend en hebben ze aan deze mensen die zwak staan met hun klachten tegenover hun overste, de kans gegeven hun getuigenissen luid en krachtig te delen met de anderen. Hopelijk zijn ze, door deze getuigenissen te delen met de medemens, op weg naar genezing en herstel van hun kwetsuur. Hopelijk bekrachtigt hun getuigenis de klacht van duizenden vrouwen die elk jaar het slachtoffer worden van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie op de werkvloer en op straat. Hopelijk krijgen ze genoeg kracht om de daders van dit grensoverschrijdende gedrag van zich af te duwen en krijgen ze ook de kracht om de stilte te breken en klacht in te dienen.
Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie is strafbaar op basis van de antipestwet ingevoerd in 2002.

Omgaan met mannen

Ik denk dat de taal die mannen het best begrijpen direct, concreet en duidelijk communiceren is.
Met jagende en opdringerige mannen moeten vrouwen op een kordate, directe en duidelijke manier hun grenzen stellen en kenbaar maken. Ik denk dat veel mannen die boodschap begrijpen en respecteren.
Tegenover mannen met grensoverschrijdend gedrag, neem afstand, ze moeten voor hun afwijking in behandeling gaan bij een specialist. In het geval er toch een aanvaring komt, moet dit gezien worden als een agressie en gaat het over zelfverdediging en overleven, dus schreeuwen, duwen, weglopen en klacht indienen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!