De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De sponsortocht naar Barcelona
Sponsoring, Barcelona, Fietser, Geert de wortelaer -

De sponsortocht naar Barcelona

zondag 18 september 2011 20:36
Spread the love

HOE STERK IS DE EENZAME FIETSER

Beste Vriend(in),

Op dinsdag 27 september vertrek ik met de fiets vanuit Pellenberg (Leuven) richting Spanje.  Na 10 dagen wil ik Barcelona bereiken en een dag later mijn eindpunt in Cambrils, een klein havenstadje in de buurt van Tarragona.
Als route heb ik gekozen om aan te sluiten op  een bestaand traject, uitgewerkt en bijgewerkt  door Paul Benjaminse (Onbegrensd fietsen van Amsterdam naar Barcelona – cyclingeurope.nl/barcelona). Het moet deugd doen om nu eens niet met de auto door Frankrijk te razen, maar wel de pracht van de natuur op een rustige manier te ontdekken. Alhoewel rustig ? Ik moet er wel tempo in houden want op het einde van elke dag wil ik tussen de 170 en 200 kilometers op de teller hebben.
Maar het is  geen vrijblijvende uitdaging. Mijn collega Dominic Van Oosterwyck zet zich al enkele jaren met hart en ziel in voor een specifiek project  ter ondersteuning van de Mc Gregor Waldorfschool in Zuid Afrika. Hieronder vind je wat meer achtegrondinformatie. In al ons enthousiasme hebben we dan ook besloten om van de fietstocht een sponsortocht te maken.
Indien je dit project wil ondersteunen, dan kan dat door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE82 0357 8565 4268, Dominic Van Oosterwyck – Mc Gregor Waldorfschool – met vermelding van uw naam + sponsoring project Mc Gregor Waldorf.
Het ingezamelde geld gaat voor 100 % naar het project. Indien je mijn tocht en mijn dagelijkse belevenissen wil volgen, geen probleem, stuur  een mailtje aan mijn collega Dominic (DVanOosterwyck@acv-csc.be) en hij bezorgt je de link naar de blog op de website van www.dewereldmorgen.be. Na mijn terugkeer op 13 oktober 2011 gaan we 1 sponsor gelukkig maken. Een onschuldige hand zal dan iemand kiezen waarvoor  ik gratis en voor niks een verrassingsmenu voor 6 personen zal koken.
Mocht je nog kennissen en vrienden hebben die dit project genegen zijn, aarzel dan niet om hen te informeren.
 

      Over de Mc Gregor Waldorfschool in Zuid Afrika
                    
De Mc Gregor Waldorfschool werd opgericht in 1994 in het jaar van de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. DE school is bedoeld om een ‘rainbouw’ school te zijn. Een plaats waar kinderen van alle taal-, culturele, sociaal-economsiche en raciale achtergrond samen naar school kunnen gaan. De school heeft als hoofdopdracht een betere samenleving  op te bouwen voor iedereen.
De school heeft meestal kinderen van arme tot zeer arme gezinnen (zwarte en gekleurde) die vooral wonen in de omliggende townships. Families kiezen vooral  deze school omdat het Engels de onderwijstaal is en dat biedt het meeste kansen.
Het leerplan bestaat er in om de kinderen op te voeden tot volwassenen die voor zichzelf, hun gezinnen en hun gemeenschap kunnen zorgen. Kinderen die hun empathie voor de benarde situatie van anderen kunnen inschatten en die hun ideeën en idealen kunnen omzetten in daden.  Kwaliteiten die hard nodig zijn in een land dat op zoek is naar een beter leven voor ‘alle’ Zuid-Afrikaanse mensen. De helft van de bevolking moet het stellen met ongeveer net of minder dan 40 euro per maand. 15 miljoen mensen is afhankelijk van steun om te overleven. ER zijn 3,5 miljoen kinderen die de kwalijke gevolgen meedragen van HIV/AIDS. Ze worden meestal door grootouders of oudere broers en zussen groot gebracht.De school zelf wordt voor amper 13 % gesubsidieerd door de overheid. De kosten van opleiding moeten dan ook worden gefinancierd door donaties en sponsoring. Deze zijn levensnoodzakelijk en van fundamenteel belang zodanig dat kwaliteitsonderwijs gegarndeerd kan blijven.
Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen.  U ook ?
https://www.dewereldmorgen.be/people/mc-gregor-waldorfschool-zuid-afrika
 

take down
the paywall
steun ons nu!