De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De slachting bij Charlie Hebdo is een oorlogsverklaring/Annabel Nanninga, boodschapper van vijanddenken, hatespeech en Islamofobie

De slachting bij Charlie Hebdo is een oorlogsverklaring/Annabel Nanninga, boodschapper van vijanddenken, hatespeech en Islamofobie

vrijdag 23 januari 2015 03:44
Spread the love

DE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING/ANNABEL NANNINGA, BOODSCHAPPER VAN VIJANDDENKEN,HATESPEECH EN ISLAMOFOBIE

ZIE

http://www.astridessed.nl/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaringannabel-nanninga-boodschapper-van-vijanddenken-hatespeech-en-islamofobie/

Na de misdadige aanval op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo, waarbijtwaalf mensen het leven verloren [1] en de diarrhee aan ”Ik ben Charlie”protesten [2], met de daarbij behorende hypocrisie van politici [3], heb ik heel wat hysterische anti-Islam reacties gelezen, maar het vuilnisstukje vanAnnabel Nanninga ”De slachting van Charlie Hebdo is een oorlogsverklaring”, [4]slaat alles.Het was bijna, alsof ik werd teruggeplaatst in de tijd en nazi ideoloogJulius Streicher [5] tegen de Joden hoorde razen en tieren in zijnweerzinwekkende blaadje ”Der Sturmer” [6]
Ik zeg:
BIJNA
Want natuurlijk is Annabel Nanninga Julius Streicher niet en zijn de omstandighedenin West Europa anno 2015 heel anders.En natuurlijk is er verschil tussen hetze tegen Joden, die tot een groep behoren[waardoor het racisme/antisemitisme is], en tegen moslims,die een diversiteit van etnische groeperingen zijn [waardoor het discriminatie is en geen racisme]Maar in essentie is het even gevaarlijk.
En ja, zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de haatzaaierij vanNanninga en Streicher.
Hetzelde vijanddenken, het scheren van hele groepenover een kam, het stellen van de eigen ”beschaafde” waarden bovende zogenoemde ”niet beschaafde” van de ander, denigrerend pratenover de Islam, die met ”die club” wordt aangeduid en van de gruwelijkeCharlie Hebdo aanslag, de schuld krijgt.Hoort u de echo’s van de nazi”s”Het is de schuld van de Joden.”
Hoort u het eeuwenoude Europese antisemitisme””Het is de schuld van de Joden. Zij hebben de bronnenvergiftigd.” [7]
Enkele uittreksels uit het schrijfsel van Nanninga, ongelooflijkvoor mij om te lezen:
”Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken.”EN DEZE
”Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand.”
MEER VAN DAT FRAAIS
”Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.”
Er is nog meer vuilspuiterij, zie artikel [8]
Deze vuilnistaal verdient nauwelijks een reactie,maar ik geef die toch, omdat het juist in een tijdvan toenemende anti Islamhetze, geactiveerd doorde reacties op die Charlie Hebdo aanslag [9], zogevaarlijk is.A la nazi ideoloog Streicher, 30er jaren van de vorige eeuw.[10]
Maar eerst enkele opmerkingen over de zaken, waar Annabel Nanningazo hoog van opgeeft, het karakter van het blad ”Charlie Hebdo”, het”beschaafde Westen” en de Islam
CHARLIE HEBDOISLAMOFOOBRACISTISCH
Natuurlijk mag niemand op een dergelijke manier worden geexecuteerd,dat staat voorop.Maar van belang is ook te weten, waar Charlie Hebdo voor staat.Welnu, het blad Charlie Hebdo wortelt in een voorgeschiedenis van linkssatirische bladen [11], maar dat engagement hebben ze allang achter zichgelaten.De laatste jaren hebben ze zich vooral gericht op de publicatievan voor moslims beledigende cartoons, niet alleen overde Profeet Mohammed, maar ook cartoons met stereotypeuiterlijke kenmerken van”Arabieren” [12]Dat laatste is racistisch.Dat racisme liet zich nog duidelijker zienin de afbeelding van de Franse zwarte vrouwelijke minister van Justitie als AAP [13]en werden door Boko Haram ontvoerde meisjes af met de gebruikelijkestereotypen voor zwarte mensen, dikke lippen, vampiertanden, dikkeneuzen, rollende ogen en rare grimassen. [14]Dat is niet ”zeggen wat we willen zeggen en doen wat wewillen doen” [15], maar naakt racisme.

HET ”BESCHAAFDE WESTEN”/EEN BOEKJE OPEN
Voortdurend heeft  Annabel Nanninga het over ”het Vrije Westen”,”onze cultuur” , ”beschaafde [lees Westserse] mensen”, racistischen doorspekt van superioriteitsdenken.Daarom een boekje open over dat ”beschaafde Westen”:Laat ik bijvoorbeeld eens noemen de honderdduizendenburgerdoden, veroorzaakt door de Amerikaanse oorlogentegen Irak en Afghanistan. (16)De burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Amerikaansedrone aanvallen in Pakistan en Yemen. (17)De CIA folterpraktijken waarvan onlangs een huiveringwekkendrapport. (18)De verdrijvingen van Roma door de hedendaagse Franse politiekeleiders, discriminerende behandeling in Italie en andere delenvan Europa, wat toch aan ´´Middeleeuwse taferelen´´ doetdenken.(19)Het letterlijk moordende EU asielbeleid, waardoor tot nutoe 40. 000 vluchtelingen, die in gammele bootjesde Middellandse Zee zijn overgestoken, zijn omgekomen. (20)En  Staatssecretaris Teeven, die durft te zeggen, dat het reddenvan deze Middellandse Zee bootvluchtelingen geen taakvan Europa is. (21)Als ik Nanninga was, zou ik over die ”Westerse beschaving” niet zohoog van de toren blazen.
ISLAM
”Het is de schuld van de Islam”Zo legt Nanninga de verantwoordelijkheid voor de aanslagop Charlie Hebdo bij een van de belangrijkste wereldgodsdiensten.Niet anders dan de nazi’s tegen het Jodendom aankeken.Waar was Nanninga, toen Andres Breivik zijn nog veel dodelijkereaanslag pleegde in Noorwegen? [22]Juist, ze liet zich niet razend en tierend uit tegenover ”het christendom”dat ”de schuld” zou zijn van Breiviks misdaden.Want Breivik  noemde zich ”christen” [23], maar zijn misdaden hebben  evenveel met het christendom te maken als die van de Charlie Hebdo aanslagplegers met de Islam.Helemaal niets.In weerwil van alle hysterie is de Islam, evenals het christendom en Jodendom, een religie van naastenliefde, vrede  en vergeving.Dat er mensen zijn, die de Islam misbruiken voor hun eigen [politieke]doel, is zo oud als de wereld, net zoals dat bij christendom enJodendom gebeurt.Het heeft met religie, of religieuze beleving, nul comma nulte maken.Zelf noemt Nanninga al die ”miljoenen vredelievende moslims”,zij het op heel groffe wijze [24], maar ik wil er nog aan toevoegen aldie Islamitische organisaties, die tot vervelens toe ”afstand nemen”van echte/vermeende terreurdaden van andere moslims. [25]NOU, WAT MIJ BETREFT STOPT DAT AFSTAND NEMENHIER EN NU!
Moslims  hoeven, evenmin als anderen, afstand te nemen vandaden, die zij niet hebben gepleegd.Ze mogen er zelfs achter staan.Dat heet de door Westerse politici en opiniemakers zoveelgeroemde ”vrijheid van meningsuiting”Ja, maar wacht eens even:Dat geldt alleen voor racisten en Islamofoben als P Fortuyn enantisemieten als T van Gogh, [26].Critici van de Westerse imperialistische politiek en oorlogen,van het misdadige asielbeleid of het kapitalisme, moslimsof niet, hebben ineens geen vrijheid van meningsuiting,maar zijn ”extremisten”De vijand, zoals Nanninga ze noemt.
TWEE MOSLIMS/TWEE HELDEN
Het betoog van Nanninga krijgt nog een walgelijker dimensie,als je bedenkt, dat twee moslims zich byzonder hebben onderscheiden.Ik noem de politieagent Ahmed Merabet, die ook is doodgeschotenbij de aanslag op Charlie Hebdo, zijn leven gevend voor anderen. [27]
En dan die andere held:De 24 jarige Malinees Lassana Bathily.Hij was vorige week in de Hyper Chacher toen Amedy Coulibalyeen Kosjere supermarkt bestormde en vier mensen doodde.Lassana Bathily verborg zes mensen in de koelcel in de kelder van het gebouw, doofde de lichten, zette de koelinstallatie uit en sloot de deur.Zelf ontsnapte Bathily via een goederenlift en waarschuwde hij de politie, die hij kon vertellen wat er in de supermarkt gebeurde. Zijn informatie was van groot belang voor de politie bij de inval van de winkel, waarbij Coulibaly werd gedood.Volgens Bathily hielp hij zijn “broeders”, zo zei hij in een interview met het Franse BFM TV:”Ik hielp Joden. Wij zijn allemaal broeders. Het is geen kwestie van Joden,christenen en moslims, we zitten allemaal in het zelfde schuitje.” [28]Naar aanleiding van zijn dapperheid werd vorige week een petitie gestart om hem de Franse nationaliteit te geven. De actie verzamelde al snel 300.000 handtekeningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt de “dappere acties” van Bathily reden om zijn naturalisatie versneld te laten verlopen. Op 20 januari volgt een officiële ceremonie. [29]
En u nu, mevrouw Nanninga, met uw geraaskal, vijanddenken,oorlogshitserij en haatzaaierij.Deze held Bathily heeft met zijn heldendaad precies gedaan waar deIslam voor staat;Naastenliefde.Tegengesteld met uw vuilspuiterij.

EPILOOG
Nee Annabel Nanninga, al die ”miljoenen vreedzame moslims”hoeven geen knieval voor u te maken met  afstandnemenvan daden, die zij niet gepleegd hebben.Zij mogen zelfs ISIS en aanslagenzoals die op Charlie Hebdo steunen [al doen maar zeer weinigen dat]Dat is HUN vrijheid van meningsuiting, waarvoor u nul comma nulrespect hebt, evenmin als voor hun religie.Zij hoeven ook niet ”aardig” te zijn.Zij hebben rechten.Dezelfde als u.
Zij zijn mens.Niet minder dan u.
U wilt oorlog?U kunt het krijgen.
Annabel Nanninga, ik verklaar u de oorlog, zoals ik alle racisten, haatzaaiers en Islamofoben de oorlog verklaar.Uw wereld van duisternis zal niet winnen.
Op naar de eeuwenoude waarden, vertolkt in de idealen van deFranse Revolutie
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Astrid Essed

[1]

NU.NLZEKER TWAALF DODEN IN PARIJS BIJ AANSLAG OP SATIRISCHMAGAZINE19 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3967928/zeker-twaalf-doden-in-parijs-bij-aanslag-satirisch-magazine.html
NOSAANSLAG PARIJS: OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN7 JANUARI 2015
http://nos.nl/artikel/2012155-aanslag-parijs-overzicht-van-de-gebeurtenissen.html
NRCWAT WETEN WE VAN DE AANSLAG OP CHARLIE HEBDO?EEN OVERZICHT
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/07/wat-weten-we-over-de-aanslag-op-charlie-hebdo-een-overzicht-in-bullets/

[2]

NIEUWS.NLCARTOONISTEN REAGEREN MASSAAL OP AANSLAG WEEKBLADCHARLIE HEBDO IN PARIJS
http://nieuws.nl/algemeen/20150107/cartoonisten-reageren-massaal-op-aanslag-weekblad-charlie-hebdo-parijs/
HET PAROOLSPONTANE DEMONSTRATIE OP DE DAM VOOR PERSVRIJHEID
http://www.parool.nl/parool/nl/2848/FOTO/photoalbum/detail/3824992/569835/0/Spontane-demonstratie-op-de-Dam-voor-persvrijheid.dhtml
OMROEP GELDERLANDDUIZENDEN GELDERLANDERS BETOGEN NA AANSLAGOP PERSVRIJHEID
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws/gelders-nieuws/2079896/duizenden-gelderlanders-betogen-na-aanslag-op-persvrijheid.htm#.VL2T5NKG-YA

NU.NLDUIZENDEN DEMONSTRANTEN OP DE DAM NA AANSLAGPARIJS8 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/amsterdam/3968683/duizenden-demonstranten-dam-aanslag-parijs.html
[3]
”Een gigantische optocht in Parijs ter onderstreping van de Vrijheid van Meningsuiting na de aanslag op Charlie Hebdo. Wie liepen er een uur lang mee in de kopgroep, in de volle schijnwerpers van de aandacht? Wie waren vandaag de hogepriesters in het ritueel? De lijst is lang. Ik noem een paar ereleden van deze Hypocrisy Hall of Fame.”
HOOGMIS VAN HET TOTALITAIRE LIBERALISMEPETER STORM12 JANUARI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/01/12/hoogmis-van-het-totalitaire-liberalisme/

”De Franse president Hollande, die zo hoog opgeeftover de vrijheid van meningsuiting, is wel heel selectief.Want deze zogenaamde kampioen van de vrijheid vanmeningsuiting is een warm aanhanger van het Franse Boerkaverbod, dat onder zijn bewind tot stand is gekomen. [17]Ook de vrijheid van meningsuiting van pro Palestijnsedemonstranten is kennelijk voor Hollande van niet ofweinig betekenis. [18]………..”Oorlogsmisdadiger de Israelische premier Netanyahu wasook aanwezig, die nog steeds de bezette Palestijnse gebiedenonderdrukt, waar vrijheid van meningsuiting nul comma nul is.[20]De Turkse minister Davutaglu verdedigde ook de ”vrijheid vanmeningsuiting”Niets van gemerkt tijdens de onderdrukking en intimidatie vandemonstranten in het Gezi park in 2013. [21]En dan heb ik de Koerden nog niet genoemd, die hun eigen taalniet mogen spreken en hun eigen cultuur uitoefenen.[22]”
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDOASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/je-ne-suis-pas-charlieje-condamne-les-liquidationsgeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdo/

[4]

JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015
https://jalta.nl/column/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaring/?a=ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ-OpoG5N5uIE8F4&b=cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB0g-qWTf7euPCs

TEKSTDE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING

En nu is het oorlog. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo is de internationale Theo van Gogh. Handenwringende politici, woedende burgers, juichende moslims, het hele godvergeten circus barst los in Europa.

Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken. Hoe veel moedige redacteuren en columnisten jullie ook afslachten. Nu is het oorlog. Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.

Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand. Wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand, want de enige manier waarop wij dit kunnen winnen is door de vrijheden, rechten en plichten waar wij voor staan niet zelf te besmeuren met acties van hun niveau. Onze wapens zijn woorden, rede en ratio.

Nu is het oorlog. De schandalige reacties op Pegida van het Duitse establishment hebben daar aan bijgedragen. Het doven van de lichten van de Keulse Dom, omdat islamkritiek van bezorgde burgers fascisme zou zijn, bleek niets meer dan vrijwillige verduistering van onze cultuur in het aanschijn van de islamitische terreur. Wat hebben die bezorgde Pegida-Duitsers hun gruwelijke gelijk prompt gekregen.

De Nederlandse pers, die even maligne als gretig de afgelopen dagen de woorden van multiculturele charlatans optekende, treft ook blaam. ‘Onderzoekster’ Ineke van der Valk en haar gefabuleerde cijfers over islamofobie citeren als serieuze bron is in tijden van oorlog niets anders dan collaboratie. De door Koeweit gesteunde Yassin Elforkani en zijn moslimbroeder-maatje Jacob van den Blom opvoeren als spreekbuis voor slachtoffers van islamofobie is propaganda voeren voor de vijand. Zo gaat het al jaren en voila, nu is het oorlog.

Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.

[5]

WIKIPEDIAJULIUS STREICHER
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher

[6]

WIKIPEDIADER STURMER
http://en.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer

[7]
”Tijdens de pestepidemie die woedde tussen 1347 en 1349 werden Joden ervan beschuldigd de openbare waterbronnen vergiftigd te hebben.”

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN HET JODENDOM IN NEDERLANDMIDDELEEUWEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_jodendom_in_Nederland#Middeleeuwen

BRONWIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN HET JODENDOM IN NEDERLAND
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_jodendom_in_Nederland

[8]

JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015
https://jalta.nl/column/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaring/?a=ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ-OpoG5N5uIE8F4&b=cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB0g-qWTf7euPCs

TEKSTDE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING

En nu is het oorlog. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo is de internationale Theo van Gogh. Handenwringende politici, woedende burgers, juichende moslims, het hele godvergeten circus barst los in Europa.

Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken. Hoe veel moedige redacteuren en columnisten jullie ook afslachten. Nu is het oorlog. Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.

Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand. Wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand, want de enige manier waarop wij dit kunnen winnen is door de vrijheden, rechten en plichten waar wij voor staan niet zelf te besmeuren met acties van hun niveau. Onze wapens zijn woorden, rede en ratio.

Nu is het oorlog. De schandalige reacties op Pegida van het Duitse establishment hebben daar aan bijgedragen. Het doven van de lichten van de Keulse Dom, omdat islamkritiek van bezorgde burgers fascisme zou zijn, bleek niets meer dan vrijwillige verduistering van onze cultuur in het aanschijn van de islamitische terreur. Wat hebben die bezorgde Pegida-Duitsers hun gruwelijke gelijk prompt gekregen.

De Nederlandse pers, die even maligne als gretig de afgelopen dagen de woorden van multiculturele charlatans optekende, treft ook blaam. ‘Onderzoekster’ Ineke van der Valk en haar gefabuleerde cijfers over islamofobie citeren als serieuze bron is in tijden van oorlog niets anders dan collaboratie. De door Koeweit gesteunde Yassin Elforkani en zijn moslimbroeder-maatje Jacob van den Blom opvoeren als spreekbuis voor slachtoffers van islamofobie is propaganda voeren voor de vijand. Zo gaat het al jaren en voila, nu is het oorlog.

Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.

[9]

HET PAROOLZEKER HONDERD ANTIMOSLIMACTIES IN FRANKRIJKNA AANSLAGEN19 JANUARI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3833026/2015/01/19/Zeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml
LE PARISIENINTERACTIF: 116 ACTES ANTIMUSULMANS EN FRANCEDEPUIS L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE HEBDO19 JANVIER 2015
http://www.leparisien.fr/faits-divers/116-actes-antimusulmans-en-france-depuis-l-attentat-contre-charlie-hebdo-19-01-2015-4460047.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fparool%2Fnl%2F225%2FBUITENLAND%2Farticle%2Fdetail%2F3833026%2F2015%2F01%2F19%2FZeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml

Drie aanvallen op moskeeën geregistreerd … Er werden zowel granaten als kogels gebruikt”

JOOP.NLFRANSE MOSKEEEN AANGEVALLEN NA AANSLAGCHARLIE HEBDO8 JANUARI 2015http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/30255_franse_moskeeen_aangevallen_na_aanslag_charlie_hebdo/
JOOP.NLMOSLIMA’S BELAAGD DOOR ISLAMHATERS10 JANUARI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/30291_moslimas_belaagd_door_islamhaters/
NU.NLBRANDENDE VERFBUS NAAR MOSKEE VLAARDINGEN GEGOOID8 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/3968764/brandende-verfbus-moskee-in-vlaardingen-gegooid.html

[10]
WIKIPEDIAJULIUS STREICHER
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher

[11]

WIKIPEDIACHARLIE HEBDO
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo

[12]
ZIE ENKELE MOHAMMED CARTOONSIN DE VOLGENDE ARTIKELENNOSWAT IS CHARLIE HEBDO?
http://nos.nl/artikel/2012111-wat-is-charlie-hebdo.html
IK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[13]
ZIE IN ONDERSTAAND ARTIKEL AFBEELDING ZWARTE MINISTERVAN JUSTITIE ALS AAPIK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[14]
ZIEdoor Boko Haram ontvoerde meisjes met de gebruikelijkestereotypen voor zwarte mensen, dikke lippen, vampiertanden, dikkeneuzen, rollende ogen en rare grimassen
IK BEN CHARIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEEN SOLIDARITEITMET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB CHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILEROEMER. SP VOORZITTERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

[15]
JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015
https://jalta.nl/column/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaring/?a=ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ-OpoG5N5uIE8F4&b=cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB0g-qWTf7euPCs

[16]
IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

[17]
HUMAN RIGHTS WATCHREPORTA WEDDING THAT BECAME A FUNERALUS Drone attack on Marriage Procession in Yemen20 FEBRUARY 2014
http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0  AMNESTY INTERNATIONALWILL I BE NEXT/US DRONE STRIKESIN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnestyusa.org/research/reports/will-i-be-next-us-drone-strikes-in-pakistan
  AMNESTY INTERNATIONALUSA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONE KILLINGS IN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnesty.org/en/news/usa-must-be-held-account-drone-killings-pakistan-2013-10-22
 NU.NLVS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES22 OCTOBER 2013 http://www.nu.nl/buitenland/3608015/vs-doodden-willekeurig-burgers-met-drones.html
[18]
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCECOMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCEAGENCY´S DETENTION AND INTERROGATIONPROGRAM
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
NRC´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN´´EXPLICIETE DETAILS´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/martelrapport-cia-verwacht-expliciete-details-over-harde-technieken/
NRCCIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVEREFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/cia-misleidde-publiek-en-politiek-over-ineffectieve-martelprogramma/
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORISTPETER STORM9 DECEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/12/09/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/

[19]

DISCRIMINERENDE EN INHUMANE BEHANDELINGROMA IN EUROPAAMNESTY INTERNATIONALREPORTWE ASK FOR JUSTICE/EUROPE´S FAILURE TOPROTECT ROMA FROM RACIST VIOLENCEAPRIL 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
AMNESTY INTERNATIONALFRANCE/NEW ROMA FORCED EVICTIONS ´´SHAMEFUL´´3 APRIL 2013
http://www.amnesty.org/en/news/france-new-roma-forced-evictions-shameful-2013-04-03
ALJAZEERAROMA GIRL EXPULSION SPARKS NEW ROW IN FRANCE18 OCTOBER 2013
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/roma-girl-expulsion-sparks-new-row-france-2013101618332959209.html
BBCFRENCH SCHOOLCHILDREN MARCH IN ANGER OVEREXPULSIONS17 OCTOBER 2013
http://www.bbc.com/news/world-europe-24569585
AMNESTY INTERNATIONALITALY/ROMA SEGREGATION CAMPS/A BLIGHT ONTHE CITY OF ROME30 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/italy-roma-segregation-camps-blight-city-rome-2013-10-30

[20]

NU.NL40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMENSINDS 200029 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3890402/40000-migranten-leven-gekomen-sinds-2000.html

[21]

NU.NLTEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGENGEEN TAAK EU25 DECEMBER 2014
http://www.nu.nl/politiek/3961786/teeven-vindt-redden-bootvluchtelingen-geen-taak-eu.html

BESCHAAFDE WESTEN
http://www.astridessed.nl/brief-aan-stadsblad-de-echo-amsterdam-zuid-oost-over-discriminerende-en-haatzaaiende-column-islamofobie/

[22]

WIKIPEDIAANDRES BEHRING BREIVIK
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

[23]

ADBREIVIK:: ”IK BEN CONSERVATIEF CHRISTEN”12 APRIL 2012
http://www.ad.nl/ad/nl/6967/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/3239537/2012/04/12/Breivik-Ik-ben-conservatief-christen.dhtml

[24]

JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015
https://jalta.nl/column/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaring/?a=ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ-OpoG5N5uIE8F4&b=cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB0g-qWTf7euPCs

[25]
REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

[26]

DOORBRAAK/GEBLADERTEHET RECHTS POPULISME VAN FORTUYNJANUARI/FEBRUARI 2002http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10804f49.htm  DOORBRAAK/GEBLADERTEGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNZOMER 2002 http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm
     NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED  http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[27]
DE NIEUWE MOSKEEIK BEN AHMED, IK BEN SELVEDIN-GEEN CHARLIEDINO SUHONIC9 JANUARI 2015
http://www.nieuwemoskee.nl/2015/01/ik-ben-ahmed-ik-ben-selvedin-geen-charlie/

”Er zijn politici die nu spreken over ‘oorlog’. Zij grijpen deze aanslag aan om hun discriminerende opvattingen kracht bij te zetten. Het is een perverse reflex die de tegenstellingen in ons land en in Europa alleen maar groter maakt. Eén van de omgekomen politieagenten in Parijs was nota bene moslim. Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid.”

SPONZE VRIJHEIDEMILE ROEMER8 JANUARI 2015
https://www.sp.nl/column/emile-roemer/2015/onze-vrijheid

[28]
”Ik hielp Joden. Wij zijn allemaal broeders. Het is geen kwestie van Joden,christenen en moslims, we zitten allemaal in het zelfde schuitje.” 
NRCHELD GIJZELING KOSJERE SUPERMARKT KRIJGT FRANSENATIONALITEIT15 JANUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/15/held-gijzeling-kosjere-supermarkt-krijgt-franse-nationaliteit/

[29]
”Naar aanleiding van zijn dapperheid werd vorige week een petitie gestart om hem de Franse nationaliteit te geven. De actie verzamelde al snel 300.000 handtekeningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt de “dappere acties” van Bathily reden om zijn naturalisatie versneld te laten verlopen. Op 20 januari volgt een officiële ceremonie.”
NRCHELD GIJZELING KOSJERE SUPERMARKT KRIJGT FRANSENATIONALITEIT15 JANUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/15/held-gijzeling-kosjere-supermarkt-krijgt-franse-nationaliteit/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!