De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Shari’a toegepast in deze wereld….

maandag 19 januari 2015 12:52
Spread the love

Weer zijn er voorbeelden verschenen van de toegepaste shari’a. 

‘t Is in Mosul deze keer. Ik zou graag eens zien dat een imam of een geleerde tegenspreekt dat homoseksuelen en lesbiennes NIET moeten gedood worden volgens de sharia. 

Binnen aanzienlijke tijd kan het ook bij ons gebeuren. 

DE STRAFMAAT VOOR ONTUCHT EN SODOMIE. (zie de Shari’a)

De wettelijke straf wordt verplicht opgelegd aan eenieder die ontuchtig is of aan sodomie doet.

Op voorwaarde dat: 

1 De persoon de puberteit heeft bereikt.

2 Geestelijk gezond is.

3 De daad vrijwillig stelt.

Het is daarbij van geen belang of de dader nu moslim, niet moslim (burger in de islamitische staat) of een afvallige van de islam is.

Als de overtreder de kans had om zijn of haar kuisheid te bewaren dan zal hij of zij gestenigd worden tor de dood er op volgt. 

Iemand die kuis kon blijven wordt gezien als iemand die minstens 1 maal seksuele betrekking heeft gehad binnen een geldig huwelijk en de voorziene leeftijd heeft bereikt alsook geestelijk gezond is. Enz.

Als de overtreder iemand is die niet de gelegenheid had om kuis te blijven dan geldt voor die persoon een straf die bestaat uit 100 zweepslagen en een verbanning uit zijn woonst tot op 81 kilometer en dat gedurende 1 jaar. 

Dan volgen er nog een hoop details die van minder belang zijn.

Interessant is dan weer de vaststelling van een zeker mededogen.

De zweepslagen zullen niet worden toegediend bij zeer warm weder noch bij hevige koude. 

Steniging daarentegen, zal altijd worden uitgevoerd ongeacht de weersomstandigheden en de eventuele ziekte van de dader. 
Maar:
Zwangere vrouwen zullen pas gestenigd worden nadat hun kind geboren is en nadat het zogen door een ander persoon kan overgenomen worden. 

___________________________________________________

Zoals u kan merken is een zeker medeleven vast te stellen wanneer een toestand dat vereist. 

Beste imam, ik heb jou al jaren om een dialoog gevraagd.

Vindt u niet dat het tijd wordt om een en ander eens samen te bekijken en te trachten nog meer medeleven in onze gemeenschap na te streven?

take down
the paywall
steun ons nu!