De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De schuld-crisis in één klap opgelost door twee getallen !

De schuld-crisis in één klap opgelost door twee getallen !

woensdag 19 oktober 2011 10:44
Spread the love

Getallen zijn soms duidelijker dan woorden :

60.000.000.000.000 dollar

( = externe schuld van alle landen en alle privé-personen samen* )

Dit bedrag zou moeten terugbetaald worden aan de banken, die in handen zijn van ongeveer 1 % van de mensheid, door ons, de 99 % van de mensheid .

200.000.000.000.000 dollar

( = totaal van het ‘globaal’ aanwezige vermogen )

Ruim 80 % van dit vermogen is in handen van die 1 %.

Deze situatie is duidelijk niet het resultaat van toeval, maar omdat deze 1 % dit zo gewild en geregeld hebben. Dit hebben zij in het geheim afgesproken. Niet gisteren, maar lang geleden. Zouden we dat niet een bewezen complot kunnen noemen ? Cfr de definitie in Wikipedia : 

Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen daadwerkelijke, historisch bewezen, samenzweringen en samenzweringstheorieën

In dit geval zijn wij, de 99 %, het slachtoffer van een complot van zij, de 1 % !

Deze schuld is zogezegd onze schuld. En wij zullen hiervoor moeten betalen op allerlei manieren en vooral met inlevering van onze vrijheid en persoonlijk bezittingen.

Is er een andere oplossing ?

Ja zeker : als de 99 %  nu eens een complot zouden smeden om aan die één procent te vragen om ‘ onze schuld ‘ kwijt te schelden, die ingevolge hun geld- en banksysteem ontstaan is en bijgevolg toch ook in zekere zin hun schuld is …

En als ze daar niet spontaan mee instemmen, kunnen we dit heel vreedzaam maar vastberaden voorwerp maken van democratische besluitvorming ….

Wie kan daar tegen zijn ?

    * Zij, de 1 % , behouden nog ongeveer twee derden van hun vermogen en zullen dus geen boterham minder moeten eten.   

    * En wij ? Wij, de 99 % , hebben we een propere lei om opnieuw te beginnen.

Maar dan liefst zonder de fouten van het vorige complot opnieuw te maken, d.w.z.

    * geen rente meer op schuld

    * het drukken van geld en het bepalen van de waarde gebeurt door de overheid

    * niet meer geld in omloop dan economisch nodig

Alle suggesties zijn welkom op ons secretariaat : info@belfort-group.eu !
 

Peter Vereecke

PS * Gegevens van de CIA : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2079.html

Ook interessant om te bekijken is de rangorde van de landen volgens de schuldratio : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html . Heel opmerkelijk is dat Libië op de laatste plaats staat, dus met de laagste schuld. Zou dit naast het feit dat de Libische munt nog door goud gedekt is en Kaddafi weigerde mee te doen aan het grote monopoliespel kunnen verklaren waarom er zo plots daar een oorlog moest komen … ?

take down
the paywall
steun ons nu!