De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De schandelijke politiewerking komt er weer mee weg.  Slachtoffers worden razend.

De schandelijke politiewerking komt er weer mee weg. Slachtoffers worden razend.

vrijdag 18 december 2015 00:28
Spread the love

Lezers,

a.u.b. REAGEER. 

Ik steek nogmaals mijn nek uit ondanks dat ik om zulk inzicht reeds werd aangepakt door de politie te K.  Ik had mijn inzicht op vraag van het CBS te K.  voor haar  en dus openbaar uiteengezet.  Waartegen dat dit CBS niets kon inbrengen dan leugens.  Systeem Q weet je wel.  Dit alles is gedocumenteerd.

Al moet ik het er in kloppen : de politie-werking verloopt schandalig wat haar optredens betreft.  Onbegrijpelijker is dat daartegen niet wordt opgetreden.  De politie zorgt er, mits interne afspraken,  sluw zelf voor dat comité P en dus de staat ( vanzelf al niet optredend) en zelf de rechtbanken niet kunnen optreden (voor dit mechanisme : zie mijn 2 recente blogs).

Waar blijven de daartoe evidente structurele veranderings-maatregelen waarvan ik er gewoon door nadenken en ervaring zo een vijftal kan opnoemen. 

Een grote oorzaak is dat de korpschefs voelen zich zo majestueus untouchable voelen en het ook zijn.  En dat door de zelf opgestelde ONWETTELIJKE interne reglementen ( zie mijn2 blogs).

Kom zoals ik maar eens tegen dat 7 agenten ( waaronder een juriste ! ) – bewust zulk onredelijk aantal werd tegen mij opgetrommeld – staan toe te kijken hoe ik word afgetroefd door de gekende klopper van dienst.  Een klein manneke die nooit ( verneem ik) zijn naam toont of wil zeggen.  Waar is mijn bewijs dan?

Nadien wens ik die ploeg daaromtrent te confronteren bij de korpschef ad interim en de burgemeester Q.  Onmogelijk.  En nu jij, geachte lezer.

Comité P heb ik, van arren moed, bij dit incident, maar gerust gelaten.

Intern contracteert het korps de agenten ivm waarden, integriteit, solidariteit, collegialiteit en dergelijke.  Enkel om geen fout naar buiten te laten komen.  En om geen rechter in staat te stellen te veroordelen.  Toch is het een vaststaand feit dat ze bijna dagelijks brutaliteiten begaan. Daar is  . .ront aan de knikker, dat klopt niet.

Ik meen het voor de burger.

Louis Marie Lagae.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!