“de ronde van Johan” onder de loep

“de ronde van Johan” onder de loep

donderdag 25 juli 2013 13:05

“Het risico op armoede in Vlaanderen zit dus in dalende lijn.” en “De  werkloosheid  ligt  op  een  laag  niveau,  daalde  tussen  2006  en  2012,  maar kent nu wel een lichte stijging.”. Het zijn twee zinnen uit de brochure “het Vlaanderen van morgen” [1] van de SP.A die de wenkbrauwen doen fronsen. Het is met deze tekst dat minister Vande Lanotte de middellange termijnvisie van zijn partij weergeeft in zijn tournee “de ronde van Johan”. Voor de eerste zin dient men de definitie van de armoederisicodrempel te beschouwen. De drempel is bepaald op 60 procent van het mediaan netto beschikbare gestandaardiseerde huishoudinkomen in het land [2]. Wanneer echter de koopkracht van de mediaan-inkomen niet meestijgt met de levensduurte, komen uiteraard steeds meer mensen in de praktijk in financiele moeilijkheden, ook al blijft het aantal mensen onder de 60%-drempel gelijk ! Dit komt o.a. door de uitholling van de loonindex en de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt die lonen onder druk zet. Een thuisverpleegster in de zaal merkte op dat ze de armoede met haar eigen had zien toenemen de voorbije jaren. Toch herhaalde de minister zijn stelling dat de armoede niet gestegen was. Ietwat onder de indruk van het gezag van een professor/minister was de discussie snel uitgedoofd.

Wat de tweede zin betreft, is de werkloosheid in Vlaanderen sinds het uitbreken van de crisis in 2008 wel degelijk gestegen. Verder in de brochure is men zo eerlijk te zeggen dat een definitie van werkloosheid gebruikt wordt die toelaat om met andere landen te vergelijken. Volgens die definitie was de werkloosheid in Vlaanderen 4,5% in 2012. Yeah right ! De reele werkloosheid is hoger. U weet hoe dat gaat met cijfers over werkloosheid. De RVA heeft gewoon een aantal groepen, zoals pas afgestudeerden in wachttijd, maar ook tijdelijke, geschorste en oudere werklozen, uit de statistieken gebonjourd [3].

Liegt de SP.A ? Neen. Probeert ze de kiezer te misleiden ? Zeer zeker. Als de SP.A armoede en de werkloosheid probeert te verbloemen, hoe hard gaat ze zich dan inzetten om die aan te pakken ?

Voetnoten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!