De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De rimpelwerker

De rimpelwerker

zondag 14 maart 2010 12:09
Spread the love

Het zou zo maar het nieuwe woord van 2011 kunnen worden nadat gisteren de christelijke neo-liberaal Leterme 65 plussers onbeperkt wil laten bijklussen. Niet direct iets waar de werksmekers van dit land op zitten te wachten natuurlijk. De stelling van Rudy De Leeuw dat de pensioenen omhoog moeten zodat er niet meer bij geklust dient te worden is correct. En toch ligt er misschien wel een opening.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt de ‘stimulatie’ waar Leterme op aanstuurt, een goed signaal. Ze stelt dat slechts 7 procent van de zelfstandigen langer werkt omdat die na hun 65ste “slechts” een jaarlijks beroepsinkomen van maximaal 17.149 euro mogen hebben, anders verliezen zij (een deel van) hun pensioen.

Als er nu één probleem is waar onze pensioenen mee te maken hebben dan is het wel dat zelfstandigen veel minder afdragen dan de werksmekers. Die laatste worden immers op hun volledig bruto loon belast en dragen dus maximaal af. Dat het gros van de zelfstandigen fiscaal fraudeert door allerlei werken in het zwart uit te voeren is al lang geen geheim meer.En als je werkt voor een kleine zelfstandige dan is de kans reëel dat zelfs een deel van je loon in het zwart wordt uitbetaald. Langs de andere kant zijn de pensioenen van de zelfstandigen wel het sterkst gestegen de voorbije jaren.

Voor de werksmekers is het dus duidelijk. Zij verkiezen een sterk pensioen en een sociale oude dag. Daarom dragen zij ook volwaardig af.

De ondernemers van deze tijd smeken van hun kant om langer aan het werk te mogen blijven en vragen om de sociale zekerheid te hervormen. Welnu geef zelfstandigen die kans.

bedragen minimum bruto pensioenen per maand :

# Werknemers: € 1.004,87 (alleenstaande) en € 1.255,69 (gezin)
# Zelfstandigen: € 920,62 (alleenstaande) en € 1.213,44 (gezin)

Een zelfstandige heeft dus een 14.500€ pensioen op jaarbasis. Met hun bijverdienste hebben ze dus meer dan het dubbele van de werksmeker. Zwaar overdreven dus dat de sociale zekerheid moet betalen voor iemand die zelf nog eens anderhalf het bedrag mag bijverdienen. Maar als we de zelfstandigen nu het dubbel laten verdienen van het minimum bruto pensioen dan is dat voor hen alvast een stap vooruit. Daartegenover staat dan wel dat zij voor die periode geen pensioen ontvangen en dat hun pensioenen niet stijgen. In de toekomst kan dit bij te verdienen bedrag misschien zelfs stijgen als de zelfstandige zijn pensioen dan degressief afneemt.

De ondernemers van ons land, en volgens UNIZO zijn dat de vele zelfstandigen, pleiten al jaren om langer aan het werk te blijven. Laat ze dus onbeperkt in tijd bijverdienen. Ze vragen ook al jaren om onze sociale zekerheid om te vormen. Geef ze dus zelf ook de kans om een derde pijler op te bouwen.

Op deze manier kunnen zelfstandigen hun eigen dromen realiseren. De sociale zekerheid krijgt een beetje ademruimte omdat er geen pensioenen meer dienen te worden uitgekeerd totdat een zelfstandige ook daadwerkelijk met pensioen gaat. Bovendien hoeven hun pensioenen niet mee te stijgen met dat van de werksmekers want zelfstandigen kunnen zelf extra investeren in hun eigen derde pijler. Dit geeft de sociale partners dan weer de mogelijkheid om de pensioenen van de werksmekers te versterken.

De rimpelwerker : zelfstandige 65plusser die onbeperkt in tijd mag blijven bijverdienen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!