De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De revolutie van het individuele bewustzijn

De revolutie van het individuele bewustzijn

dinsdag 29 september 2020 11:36
Spread the love

DE REVOLUTIE DIE WE NODIG HEBBEN IS ER EEN VAN HET INDIVIDUELE BEWUSTZIJN GEBASEERD OP ZINGEVING

Wat kunnen we nog verwachten van een overheid, van de politiek of van een systeem die tot op het bot kapot is en op zijn laatste benen loopt ? Wat kunnen we nog verwachten van een systeem die de kiezer misbruikt om stemmen te winnen met valse beloften en dan platvloers kiest voor andere belangen éénmaal de stem is uitgebracht ? Het is een systeem waarin onze stem niet meer wordt gehoord en de stem die we uitbrengen niet meer resulteert in een overeenkomstige vertegenwoordiging, integendeel zelfs. De uitspraak van Bart De Wever dat hij van de nieuwe regering brandhout zal maken vanuit de oppositie draagt het systeem verder ten grave.

Wat kan men verwachten van een systeem die niet (meer) democratisch is en vooral steunt op perceptie in plaats van op visie, waarden, inhoud en zingeving ? Wat kunnen we verwachten van een systeem waarbij de zogenaamde machtsdragers geen echte en werkelijke individuele verantwoordelijkheid dienen te dragen voor hun daden en beslissingen ? We kunnen van iets die geen visie of geen inhoud heeft, geen diepgang en zingeving verwachten.

De klimaatbeweging toonde verleden jaar al aan dat we vanuit de politiek of vanuit het systeem eigenlijk niets meer kunnen verwachten. Collectief op straat komen en betogen, zelfs met veel media-aandacht heeft naar verhouding vrij weinig concrete resultaten opgeleverd maar vooral het heeft niet de verandering opgeleverd die we collectief verwacht hadden.

Dit vast te stellen kan confronterend zijn. Het verduidelijkt echter ook dat het geen zin heeft,  tijd te stoppen of te vechten tegen iets die op zijn einde loopt. Vraag is wat we kunnen doen in zo’n situatie ?

Het collectief op straat komen heeft al aangetoond dat dit een uiterlijk signaal kan geven maar een werkelijke verandering draagt dit niet in zich. Uiterlijke veranderingen of veranderingen in de perceptie kunnen even een doekje voor het bloeden vormen maar ook hier vormen ze geen daadwerkelijke verandering.   Een daadwerkelijke verandering dient zich mijn inziens vooral te ontwikkelen in het individu en met name in het bewustzijn en zou gebaseerd dienen te zijn op zingeving.

Er leeft een sterk verlangen bij veel mensen om een opgave op te nemen, een verlangen naar zingeving, een verlangen om iets bij te dragen, een verlangen naar verandering, een verlangen naar een nieuwe cultuur, een cultuur waar niet alleen winst, groei en macht of de kapitalistische waarden de norm zijn, neen, er is vooral een verlangen naar een cultuur gestoeld op universele waarden of op geestelijke of spirituele waarden.   Waarden die niet gebonden zijn aan een religie, een kerksysteem, dwangmatige structuren of een politiek en economisch systeem en die zich door de ontwikkeling van het individu vertalen op sociaal, economisch en zelfs politiek vlak.

Vanuit een holistisch of een ziels-geestelijk perspectief of het perspectief die ook de diepere ontwikkeling van de mens meeneemt in zijn visie, is de tijd meer dan rijp voor de revolutie van het individuele bewustzijn, een bewustzijn die geheel nieuw aanzet en dus niet bij het oude aanzet maar vanuit het nieuwe aanvangt.  We dienen hier dus niet meer vanuit het systeem die op zijn laatste benen loopt aan te zetten, neen, we dienen zelf helemaal als individu nieuw aan te zetten en zo een nieuwe cultuur op te bouwen.   Het individu werkt dan vanuit universele waarden of geestelijke wetmatigheden die hij in zichzelf tot ontwikkeling brengt en die hij tot een ideaal verheft.  Op die manier komt er zingeving en moraliteit tot ontwikkeling in het individu, die hij dan stap voor stap kan omzetten in zijn handelen.   Zingeving en ontwikkeling in plaats van perceptie en   innerlijke groei in plaats van uiterlijke groei.

Van elk individu vraagt dit de moed om uit het collectief te stappen en het eigen scheppende potentieel of het eigen ik, het Zelf in ontwikkeling te brengen en dit in een sociale context te gaan omzetten en inbrengen.

Peter Vandermeersch

www.dezonnekeuken.be

FB : de vrije mens

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!