De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De revolutie is rood en groen
Revolutie, Sociaal, Groen, Rood, Ecologisch -

De revolutie is rood en groen

maandag 9 september 2013 20:29
Spread the love

We hebben nood aan een revolutie en die is zonder twijfel rood en groen. Al te veel zien we de focus op de tegenstellingen tussen rood en groen naar boven komen, alsof ze niet hand in hand kunnen gaan. Dat is net het punt, ze moeten hand in hand gaan.  Het is de enige oplossing en hoe sneller iedereen dit realiseert hoe beter.

Als een kerncentrale sluit juicht groen maar klaagt rood het sociale bloedbad van de ontslagen aan.  Als het goed gaat in de auto-industrie juicht rood dankzij de creatie van extra jobs maar klaagt groen de vervuiling aan.  Laat ons dit hokjesdenken van ons afwerpen en onderweg beseffen dat het combineren van de rode en groene standpunten de oplossing is.

Neem nu deze 2 voorbeelden van de kerncentrale en auto-industrie.  We moeten niet telkens stil staan bij de tegenstellingen maar inzien dat we de kans hebben voor een goede oplossing door de juiste investeringen toe te passen.  Bij het sluiten van een kerncentrale moet de energie van elders komen.  Bedenk hoeveel jobs we kunnen creëren als de overheid dan investeert in windmolens, zonnepanelen en andere groene energievormen.  Weg sociaal bloedbad!  Wat als we bij een goede verkoop van auto’s dit eens als een ander signaal zouden bekijken, namelijk dat het openbaar vervoer ontoereikend en te duur is.  Bedenk hoeveel vervuiling we kunnen wegwerken als de overheid zou investeren in extra treinen, trams, bussen en de ontwikkeling van ecologische auto’s.  Weg vervuiling, weg mobiliteitsproblemen en wederom extra jobs!

Voor wie denkt aan de rood/groene coalities die we vandaag zien: de enige revolutie die we daar zien is het geven van een holle betekenis aan het woord progressief.  In Gent hebben we zo’n progressieve coalitie, zo vooruitstrevend dat er meer en meer mensen op straat belanden terwijl ook de leegstand van huizen toeneemt.  Zo revolutionair dat bedelaars en mensen die pleiten voor meer gratis toiletten op de Gentse Feesten een GAS boete krijgen.  En dan kregen we net het hoogtepunt van progressiviteit te zien in Sint-Niklaas waar een geldig referendum tegen privatisering op een ‘fuck you’ van het bestuur stoot.  Rode en groene partijen die pleiten voor privatisering: de waanzin voorbij.  Eigenlijk is er maar 1 vraag die moet gesteld worden in Sint-Niklaas, 1 essentiële vraag: wat doen sp.a en Groen in een bestuur met N-VA?

Laat het ons ook snel wat internationaler bekijken, zoals groene partijen en bewegingen die pleiten voor emissiehandel.  Het meest absurde systeem dat ooit kon gevonden worden en dat amper effect heeft op de uitstoot aangezien de emissierechten voor en appel en een ei te koop zijn.  Ondertussen is het een nieuw systeem van speculatie geworden.  En ook hier zien we een sociale problematiek er bovenop komen, zoals bijvoorbeeld energieleveranciers die gratis verkregen emissierechten toch doorrekenen naar hun klanten.  Dit alles onder gejuich van Al Gore, u weet wel, die Nobelprijswinnaar die iedereen de raad geeft minder te verbruiken terwijl hij zelf 10 à 20 keer meer energie verbruikt dan een gemiddeld gezin en het excuus van groene energie gebruikt om dit goed te praten.

Ik pleit hier voor een echte sociale strijd in combinatie met een echte ecologische strijd.  Een strijd waar men niet toegeeft aan de neoliberale gedachtengang, waar men niet de overtuigingen overboord gooit om een postje te bemachtigen.  Waar men beseft waar het fout loopt: de kapitalistische maatschappij waar we ons in bevinden.

De sociale en ecologische strijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en we moeten dit zeer dringend beseffen.  Wetenschappers zijn het erover eens dat de planeet maximaal 2° mag opwarmen om catastrofale gevolgen te vermijden.  Diezelfde wetenschappers vrezen dat we nu al onderweg zijn naar een opwarming van minimum 4°.  Waarom schrikt bijna niemand hiervan?  Waarom pikken we dit?  Waarom staan we niet met z’n allen op de barricades om een echte revolutie te verwezenlijken?  Het is tijd voor verandering, voor een andere maatschappij.  Een sociale en ecologische samenleving waar iedereen een waardig leven kan leiden.  Waar iedereen een toekomst heeft.  Laat ons samen opkomen voor een rechtvaardige wereld!

take down
the paywall
steun ons nu!