De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De relativiteit van (Europese) wetgeving in Antwerpen

De relativiteit van (Europese) wetgeving in Antwerpen

vrijdag 5 april 2013 00:39
Spread the love

Ik heb zelf twee keer drie uur aan het loket in Antwerpen aangeschoven, tussen de nieuwkomers, vreemdelingen zeg maar.  Ik kwam een arbeidskaart B ophalen.  Een arbeidskaart B die klaar was, en waarvoor de procedure dus correct en nauwgezet werd doorlopen.  Ik had de kaart aangevraagd voor Zuidoostaziatische stagiairs, intelligente jonge gasten, die geduldig wachtten op de geëxpediteerde zending van dat blauwe kartonnen geval, zodat hun visum kon uitgereikt worden en ze het vliegtuig konden opstappen.  Om deze kaart op te halen moest ik dus drie uur van mijn arbeidstijd (nuja-mijn werkgever zijn arbeidstijd) opofferen, omdat ik hetzelfde loket kreeg toebedeeld als nieuwkomers wiens dossier nog wel wat werk behoefde. De kaart kon niet aan de balie op vertoon van de uitnodigingsbrief verkregen worden. Bon, het moet gezegd, die zes uur van mijn leven werden voor 1 januari 2013 gestolen, het is dus Janssens-inefficiëntie, en volgens een bepaalde logicatartende redenering is het daarmee verantwoord en mag het dus lustig voortgezet worden.

Waarom die anekdote aan het begin van een opiniestuk dat waarschijnlijk wel weer zal gaan over die vreemdelingentaks en waarom daar toch nog bandbreedte (want we spreken vandaag toch niet meer van columnbreedte) aan besteden nu Cathy Berx eens met de spierballen heeft gerold?  Omdat dit stuk, zelfs tot mijn eigen grote spijt, niet over de onwettigheid van de vreemdelingentaks gaat, wel om de hypocrisie ervan.

Fast forward naar het bestuur van de krachtig veranderde dingen, en ik verneem via facebook dat het nieuwe managementteam van mijn teerbeminde havenstad gestart is met het uitzetten van vreemdelingen.  Niet zomaar vreemdelingen, maar EU-burgers. Ongelovig en ontzet (ik wil toch graag nog geloven in een rechtstaat, het bijbehorende respect voor het vrij verkeer van EU-burgers, en ja, toch ook wel in de gastvrijheid van Antwerpen) volg ik het facebook-gerucht en ik kom uit bij iemand wier intentie het is om langer dan drie maanden in België te blijven.  Ze is Nederlands staatsburger, en wil graag in Antwerpen blijven met haar vriend, met wie ze drie jaar samen is en die hier werkt en woont. Ze zou voorlopig ten laste zijn van hem, en ze heeft geen uitkeringen aangevraagd. Op 5 maart 2013 krijgt ze het bevel om het grondgebied te verlaten en indien ze dit niet doet, loopt ze gevaar ‘naar de grens te worden geleid en te dien einde te worden opgesloten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel […]’.  Antwerpen is dus Nederlanders aan het uitzetten. 

Heb ik er een probleem mee dat Antwerpen Nederlanders wil uitzetten?  Soms (vooral in het weekend en tijdens grote voetbaltoernooien) totaal niet, maar dat is naast de kwestie.  Heb ik bedenkingen bij de rechtsgronden op basis waarvan deze dame het land uitgedreigd wordt? Redelijk wel, want natuurlijk laat onze burgemeester, of liever, zijn aangestelde, niet na artikel, punt en komma te citeren op basis waarvan hij tot deze beslissing is gekomen, maar op basis van het relaas van de dame in kwestie blijkt dat zij zich enkel in de toepassingsvoorwaarden van dit artikel bevindt omdat de ambtenaren van dienst het hebben nagelaten om deze dame te assisteren met respect voor de algemene rechtsbeginselen van goed bestuur (het geciteerde wetsartikel spreekt overigens niet over een plicht tot uitzetting).

Wat me veruit het meest stoort, echter, is dat er arbeidstijd, papier, stempels, postzegels, kortom mijn belastingsgeld (en 8% is veel!) is verspild aan het administratief najagen van mensen die zich proberen in regel te stellen.  Dit terwijl er andere EU-burgers zijn die hier langer dan drie maanden zijn, en helemaal niks ondernemen en op die manier dus ook geen voorwerp worden van een heksenjacht.  Meer nog, men dreigt mensen af met uitzetting die de dag erna volkomen legaal terug naar Antwerpen zullen en kunnen komen, alle fyras ten spijt.

Wat mij betreft mag het stadsbestuur van de krachtige verandering ook hier de ‘Patje deed het ook’-kaart uitspelen, want inderdaad, als het bevel van 5 maart dateert zal Janssens er nog wel voor iets tussen zitten, maar dan is maar de vraag waar de kracht van verandering blijft wat administratieve efficiëntie betreft.  Misschien kan onze schepen voor loketten best eerst zelf eens leren prioriteiten stellen, in plaats van de vreemdeling te laten opdraaien voor haar verspilling van resources.

take down
the paywall
steun ons nu!