De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De regering van Guinee weigert dat landgenoten vanuit België gedwongen worden gerepatrieerd

De regering van Guinee weigert dat landgenoten vanuit België gedwongen worden gerepatrieerd

dinsdag 18 maart 2014 14:12
Spread the love

Maggie De Block wilde 37 vluchtelingen naar Guinee deporteren. Ook Morlaye, een bewoner van het vluchtelingenhuis.

Minister Bantama Sow van Guinee protesteerde met klem: ” we zullen nooit aanvaarden dat mensen tegen hun wil worden uitgewezen”. De regering van Guinee gaf daarop geen toelating tot landen.

Bij deze vluchtelingen was ook Morlaye, een jonge man uit Guinee die tot enkele weken geleden bij ons in het vluchtelingenhuis vertoefde.Hij werd opgepakt en opgesloten. Zijn misdrijf bestond er in dat hij niet de nodige papieren had.
Samen met zijn landgenoten zou hij verleden mandag worden gedeporteerd naar Guinee.Op dit ogenblik verblijft nog een Guinese vrouw met haar kindje in ons vluchtelingenhuis. Voor haar is er direct geen vrees tot opsluiting of uitzetting.
Vele organisaties hebben geprotesteerd tegen die collectieve deportatie. Ook wij hebben met onze vzw Recht op Migratie onmiddellijk een persmededeling verspreid en de parlementsleden opgeroepen om de deportatie te verhinderen.Uiteindelijk had de vlucht niet plaats en verblijft iedereen nu in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel.De minister kijkt of ze deze personen toch kan uitwijzen.Het verhaal, onze persmededeling en de verklaring van de minister van Guinee lees je op onze website.
 Naast de opvang van vluchtelingen zal Recht op Migratie zich blijvend verzetten tegen de opsluiting en deportatie van vluchtelingen die alleen gebeurt omwille van het niet hebben van de nodige papieren.
We zullen ons tezelfdertijd inzetten voor een ander en rechtvaardig beleid; dit is mogelijken dringend nodig. Men moet de problemen in de wereld die verplichte migratie veroorzaken aanpakken.België en Europa moeten zorgen voor ontwapening en duurzame ontwikkeling zodat de mensen in andere landen een menswaardig bestaan kunnen leiden en niet verplicht zijn te vluchten.Dit kan door een beleid van ontwapening en duurzame ontwikkeling en het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm. Het volledige verhaal evenals een veratling van het interview met de minister van Guinee, vindt u op onze webpagina www.rechtopmigratie.be  Pol Van Campvoorzittervzw recht op migratie 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!