De regering schaadt uw gezondheid!?

De regering schaadt uw gezondheid!?

donderdag 15 maart 2018 22:04
Dinsdag 27 maart 2018 – 19 u 30 (onthaal 19 u) ACV Gebouw, zaal Torrepoort, Poel 7, Gent

Campagne TAM TAM organiseert in samenwerking met het Masereelfonds Gent en het Links Ecologisch Forum het panelgesprek « De regering schaadt uw gezondheid !? »

We zullen samen de balans opmaken van het besparingsbeleid van de regering in de gezondheidszorg, en de gevolgen ervan voor de patie?nt.

Met:

 • Jean Hermesse (Algemeen Secretaris Christelijke Mutualiteit)

 • Jan De Maeseneer (Prof. Em. Huisartsgeneeskunde UGent)

 • Evelyne Hens (Directeur Studiedienst Socialistische mutualiteiten)

 • Jo Lebuf (Zorgkundige Psychiatrisch Centrum Dr Guislain Gent)

 • Peter Heirman (Stafmedewerker Netwerk tegen armoede)

 • Jo De Leeuw (moraalfilosofe, voor de TAM TAM Campagne)

  Gespreksleider: Michel Vanhoorne (Ere Prof. Arbeid- en Milieugezondheidkunde UGent, coo?rdinator LEF)

  Tam Tam is een breed samenwerkingsverband van een 80-tal organisaties, waaronder de grote vakbonden, mutualiteiten, armoedeorganisaties, juristen, professoren en een groot aantal kleine organisaties. Meer info : www.campagnetamtam.be

  Contact : Alexandra Vanreusel alexandravanreusel@hotmail.com Aarzel niet anderen uit te nodigen via het facebook evenement: http://www.facebook.com/events/166852924124674/

  Hebben reeds hun steun toegezegd : ABVV Gent * ACV Gent * Masereelfonds Gent * Links Ecologisch Forum * Victoria Deluxe* Voem * Actieplatform Gezondheid en Solidariteit * ATTAC Vlaanderen * Hart boven hard Gent

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!