De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De racistische en Islamofobe vuilnisbakstukken van Metro columnist Jan Dijkgraaf/Brief aan Metro/Stop facilitering haat!

De racistische en Islamofobe vuilnisbakstukken van Metro columnist Jan Dijkgraaf/Brief aan Metro/Stop facilitering haat!

woensdag 23 november 2016 05:23
Spread the love

DE RACISTISCHE EN ISLAMOFOBE VUILNISBAKSTUKKEN VAN METRO COLUMNIST JAN DIJKGRAAF/BRIEF AAN METRO/STOP FACILITERING HAAT!

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-racistische-en-islamofobe-vuilnisbakstukken-van-metro-columnist-jan-dijkgraafbrief-aan-metrostop-facilitering-haat/

AAN REDACTIE VAN METROOnderwerp: de haatstukken van Metro columnistJan Dijkgraaf

Geachte Redactie

Het is een schande, dat ik u sowieso moet aanschrijvenover uw facilitering van racistische en Islamofobe haatstukkendoor columnisten, die u hiervoor de ruimte geeft.Uit uzelf had u namelijk al lang geleden het fatsoen moeten hebben,dergelijke stukken NIET te faciliteren.Na u reeds eerder te hebben aangeschreven, de Islamofobe haatstukken vanuw columniste Ebru Umar GEEN podium te bieden [1], iets waaraan u geen gehoorgegeven hebt, schrijf ik u nu aan over een nog grotere gifkikker [maar gelukkigminder bekend], Jan Dijkgraaf.
Dijkgraaf schrijft venijnige, racistische en Islamofobe stukken ”in 99 woorden”99 Woorden van gif en belediging.Ronduit rioolcolumnisme.Een zo’n vod [anders kan ik niet noemen] ”Ware Gezicht” [2] heb ikin het verleden aan de kaak gesteld. [3]Over een nog veel venijniger vod ”Dikke pot” dd 23 october 2016[4], schrijf ik unu aan.Omdat de maat vol is.Omdat ik nu van u verwacht, nee EIS, dat u facilitering van dezeracistische, Islamofobe en sexistische bagger stopt.HIER EN NU!
In dit schrijfsel, dat ik frontaal heb aangevallen [5] en waarover ikeen Ingezonden stuk aan uw krant gestuurd heb [6], beledigt Dijkgraafmoslims, zwarten, lesbiennes [”pot” is een denigrerende benaming voorlesbiennes] en laat hij zich denigrerend uit over gehandicapten.Alsof dat al niet erg genoeg is, maakt hij begrippen uit bewegingen,die strijden voor gelijkheid, belachelijk:Hij viseert white privilege, Islamofobie, homofobie en culturalappropriation.Voor het geval u de precieze betekenis niet kent, die termen wordenuitgelegd in mijn aanvalsstuk op ”Dikke pot” [7]
Het is voor Dijkgraaf natuurlijk geen kunst, om dergelijke bewegingen/begrippen, belachelijk te maken.Als witte, heterosexuele, niet gehandicapte man heeft hij immersgeen last van al die vormen van discriminatie.
Hij merkt over zichzelf op”Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?” [8]
Hierin ook direct het racisme ”hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen ”Niet omdat hij zichzelf een ”doodgewone Hollandse jongen” noemt.Maar omdat die uitspraak moet worden gezien in de context van zijnracistische haatstukken.

Meer hoeft er niet over gezegd te worden.Dergelijke vodstukken moet u gewoon niet publiceren!
Als redactie van een krant, die dagelijks door miljoenen mensenwordt gelezen, hebt u daarin een verantwoordelijkheid.

KAPPEN DUS  MET HET PLAATSEN VAN STUKKEN VANJAN DIJKGRAAF, TENZIJ HIJ STOPT MET ZIJN RACISTISCHE ENISLAMOFOBE HETZE!KAPPEN, NU!

Zo niet, dan bent u medeverantwoordelijk aan het bevorderenvan een haatklimaat van Islamofobie en racisme!
Wat nog erger is in deze toch al hand over hand toenemende, verwilderendetijden! [9]

Geef dus gevolg aan mijn eis en laat zien, dat u een fatsoenlijkekrant bent.Of weer wordt, na uw onwelriekende uitglijders, Ebru Umaren Jan Dijkgraaf een podium te geven.

Hou daar per direct mee op!

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERT ISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/de-h aatcolumns-van-ebru-umarmetro- faciliteert-islamofobiebrief-a an-metro/

[2]

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
 http://www.metronieuws.nl/99-w oorden/2015/02/ware-gezicht

[3]

WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOBMETRO SCHOTSCHRIFTASTRID ESSED9 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/ware -gezichtgiftig-haatzaaiend-en- islamofoob-metro-schotschrift- 2/

[4]

METRONIEUWS.NLDIKKE POTJAN DIJKGRAAF23 OCTOBER 2016
   http://www.metronieuws.nl/colu mns/99-woorden/2016/10/dikke-p ot

[5]

DIKKE POT/WEERZINWEKKEND HAATSTUK VAN METROCOLUMNIST DIJKGRAAF/WILDERS RIOOL OPENASTRID ESSED15 NOVEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/dikk e-potweerzinwekkend-haatstuk-v an-metro-columnist-dijkgraafwi lders-riool-open/

[6]

Astrid Essed

Toredactie@metronieuws.nl brieve n@metronieuws.nlCCwebredactie@metronieuws.nlNov 19 at 2:52 PM
INGEZONDEN STUK

Wat een racistisch haatstuk is er weer geschreven door Metro columnistJan Dijkgraaf. Ik doel op het op 23 october geschreven stuk ”Dikke pot”,dat feitelijk in de vuilnisbak thuishoort, niet in een krant.In dat vod [anders kan ik het niet noemen] zegt Dijkgraaf, dat hij soms een”dikke, zwarte, Islamitische pot in een rolstoel” zou willen zijn. Daarmeeageert hij tegen bewegingen, die stelling nemen tegen discriminatie van moslims,vrouwen en minderheden [White privilege, Male privilege, cultural appropriation],alsof degenen, die discrimineren ”zielig” zijn en de slachtoffers van discriminatiehen zouden ”onderdrukken” [omgekeerde wereld dus]Met deze stellingname verdedigt hij dus Islamofoben en racisten en vindt hijonderdrukking van vrouwen en minderheden kennelijk okay..Ook geeft hij een sneer naar lesbiennes [die hij denigrerend ”pot”noemt] en laat hij zich beledigend uit tegen gehandicapten.Dat hij een dergelijk achterlijk en denigrerend wereldbeeld heeft, is zijnzaak.Dat de Metro als krant, die door miljoenen gelezen wordt, Dijkgraaf,die zich regelmatig Islamofobisch uitlaat, een podium geeft, is een schande.De Metro zou hieruit consequenties moeten trekken en dergelijke haatstukkenniet meer plaatsen, anders is zij als krant medeverantwoordelijkvoor de propaganda/verspreiding van racisme, Islamofobie, homofobieen sexisme.

Astrid EssedAmsterdam 

[7]

DIKKE POT/WEERZINWEKKEND HAATSTUK VAN METROCOLUMNIST DIJKGRAAF/WILDERS RIOOL OPENASTRID ESSED15 NOVEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/dikk e-potweerzinwekkend-haatstuk-v an-metro-columnist-dijkgraafwi lders-riool-open/

[8]

METRONIEUWS.NLDIKKE POTJAN DIJKGRAAF23 OCTOBER 2016
   http://www.metronieuws.nl/colu mns/99-woorden/2016/10/dikke-p ot

TEKST

DIKKE POTJAN DIJKGRAAF23 OCTOBER 2016

Soms zou ik weleens een dikke, zwarte, islamitische pot in een rolstoel willen zijn.Dan heb je geen last van je fatshaming, je white privilege, je islamofobie, je homofobie, je male privilege en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is).Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?Zou me een lief ding waard zijn.

[9]
WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITENMOSKEEEN EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016http://www.astridessed.nl/wilders-wil-politie-inzetten-bij-sluiten-moskeeen-en-inbeslagnemen-koransfascisme-marcheert/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!