De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De race tegen de Corona klok

zondag 29 maart 2020 17:05
Spread the love

In Trouw stond laatst een artikel van de hand van Joep Engels met de kop “Coronavirus heeft wellicht veel meer mensen besmet, en dat is goed nieuws”.  Op zich natuurlijk een fantastische gedachte dat er meer mensen besmet zouden zijn, maar die geen of nauwelijks tekenen hebben vertoond. Volgens onderzoeker Jan Kluytmans zou een veel groter deel van de bevolking besmet zijn. 

 

De onderzoeker heeft aangegeven dat vooral bij ouderen en mensen met een mindere gezondheid het virus hard zou kunnen toeslaan, maar dat bij jongeren de eventuele infectie met mildere klachten voorbij zou gaan en soms wel zonder enige vorm van klachten. De getallen zijn gebaseerd op twee ziekenhuizen in Brabant, nl het Amphia (Breda) en Twee Steden (Tilburg), waarbij de onderzoeker aangeeft dat hij nog geen patiënten onder de 14 jaar heeft gezien. Ondertussen kan hierbij vraagtekens worden gezet, aangezien er reeds mogelijk baby’s zijn overleden aan dit Coronavirus. 

 

Gezondheidsregels
Terug naar de opmerking dat er mogelijk meer mensen zouden zijn besmet. Een tijd geleden was er steeds sprake van dat Nederland een groepsimmuniteit moest opbouwen, dat alleen kon ontstaan als er meer dan 50 à 60 procent van de mensen het virus zouden krijgen. Met een bevolking van ruim 17 miljoen zou dat toch een flink aantal mensen moeten zijn; in het magazine Het Coronavirus is hier reeds een opmerking over gemaakt, nl. dat 50 à 60 procent zo’n 8.5 tot 10.2 miljoen inwoners zou moeten zijn. En dat wordt niet gehaald, bij lange aan niet. 

 

Na de kreet van groepsimmuniteit werd het plotseling ‘intelligente lockdown’- omdat de premier heel Nederland niet op slot wilde hebben; als ras-echte VVD’er moet je nl goed zorgen voor de economie.
Kon Nederland met de groepsimmuniteit van de baas van het RIVM – die het later afzwakte tot de opmerking dat groepsimmuniteit niet een doel op zich moet zijn – niet het resultaat boeken wat men verwachtte, met de intelligente lockdown redden we het ook niet, heeft afgelopen weekend en week ons geleerd, daar mensen nog steeds naar de markt moeten om goederen in te slaan – en dit keer geen toiletpapier – of even op het strand proberen uit te waaien.

Maar de leden van het Outbreak Management Team – als adviseurs van premier Rutte en het kabinet – zijn niet voor het ‘groepsimmuniteit’ gat te vangen, laat staan voor het ‘intelligente lockdown’ gat, want daarna kwam de ‘social distancing’. Met deze laatste kreet wordt aan een ieder de opdracht gegeven om minimaal anderhalve (= 1.5) meter afstand te nemen van de ander en die ruimte te geven. Als de buur het niet doet, kan u daar om vragen en als dat nog niet werkt, worden de handhavers gewaarschuwd en kan er een boete volgen van zo’n € 400. Flink bedrag om eens gedag te zeggen tegen de buurman.

Echter, ook met groepsimmuniteit, als met intelligente lockdown als met social distancing, zal nooit zo’n 50 à 60 procent van de bevolking besmet raken en dus kan Nederland een beschermende immuniteit voor de ouderen en voor de zwakkeren in onze maatschappij wel vergeten. Maar tevens zal de besmetting dan onder de jongeren ook niet zo groot zijn als in het artikel van Trouw beschreven worden. 

 

Immuniteit
Een ander probleem is of Nederland wel een immuniteit kan opbouwen door ‘blootgesteld te worden’ aan het virus. In een ander artikel van Trouw zegt microbiologe Marjolein Kikkert aan dat het menselijke afweersysteem na een paar jaar het nieuwe Coronavirus weer is vergeten. En dat is een slecht voorteken. Marjolein Kikkert vraagt zich af, hoeveel immuniteit het Coronavirus opwekt, daar het bekend is van andere coronavirussen dat de immuniteit na een jaar of drie, vier vervaagt.  De immuniteit tegen het SARS-virus (2003) – nauw verwant aan het Covid-19-virus – bleek een jaar of acht tot tien te blijven bestaan, echter tegen het MERS-virus (2012) was dat nog maar een of twee jaar. Mevrouw Kikkert: “En dan heb je enkele verkoudheidsvirussen die ook tot de corona familie behoren. Die komen iedere winter terug en daar zijn we ook niet blijvend immuun voor.

 

Dit alles zal ook wel bekend zijn – is te hopen – bij de mensen die bezig zijn met de ontwikkeling van een vaccin. Volgens bepaalde media zou het bedrijf Johnson & Johnson binnen een jaar met vaccinatie kunnen beginnen.
Laatst was een onderzoeker van Janssen op tv, die het over het platform had, waarmee het bedrijf reeds enige vaccins had ontwikkeld. Zo’n platform is het ‘vervoermiddel’ waarop het nieuwe vaccin wordt ontwikkeld. Dat ‘vervoermiddel’ is steeds gelijk – dus hoeven de lange periodes van toetsing en goedkeuring niet doorgelopen te worden – en daarop wordt dan steeds een nieuw ‘dak’ gebouwd, in dit geval een deel van het nieuwe Coronavirus.
Echter de vraag is hierbij te stellen tegen welk deel van het virus wordt een vaccin ontwikkeld, daar het virus uit verschillende onderdelen bestaat. Tevens is dit Coronavirus een vrij groot RNA-virus met vele delen waar tegen een vaccin gebouwd kan worden. Volgens  de onderzoeker van Janssen Vaccins uit Leiden zal men de komende week de beslissing nemen welke onderdeel van het virus wordt aangepakt en waarschijnlijk gebouwd gaat worden op een van de twee platformen, Per.C6- of AdVac-technologieplatform. 

 

Een ander onderzoek is het onderzoek van humaan plasma. Laboratoria vragen donoren om hun humaan plasma af te staan; mensen die het virus hebben gekregen, mogelijk niet genoeg ziek zijn geworden, maar ook geen medicijnen hebben gebruikt en op die manier een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Maar deze mensen worden wel voor 100% gescreend, daar ze niets mogen overdragen op eventuele mensen die later behandeld gaan worden met hieruit ontwikkelde antistoffen tegen het virus. 

 

Vragen
Tenslotte, en dat is al eerder in het magazine ook genoemd, valt of staat alles bij de wetenschap over het virus. En dan blijven er drie vragen over: 1. waar komt het virus vandaan (met alle gegevens er omheen, zoals natuurlijk of gefabriceerd, dierlijk etc.) 2. Hoe kan het virus zo snel en op zo’n grote schaal verspreiden over de gehele wereld en 3. Is het mogelijk dat mensen die het virus wel hebben gekregen, maar niet ziek zijn geworden, geen immuniteit hebben opgebouwd, maar wel virusdrager zijn geworden, zodat ze andere mensen weer ziek kunnen maken.

 

Veel zal de komende tijd afhangen van datgene wat er gaat gebeuren in Wuhan als de Lock-down wordt opgeheven – is het virus verdwenen of worden mensen opnieuw ziek –  en het feit of men kan verifiëren dat er meerdere strains zijn, zoals de lichtere S-strain van China en de sterkere L-strain van Italië.

 

© KhamakarPress / 29.03.2020  

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!