De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De pensioenleugen.

De pensioenleugen.

donderdag 2 juli 2015 10:56
Spread the love

Reeds een paar jaar is de VOKA-gezinde pers  een diarree van artikels aan het publiceren
met de boodschap dat we langer zullen moeten werken om de pensioenen betaalbaar
te houden. Andere stemmen worden niet of maar met mondjesmaat geduld. Maar
berusten deze bergen artikels wel op waarheid of is het propaganda die er enkel
moet toe dienen om de mensen te doen aanvaarden dat ze langer zullen moeten
werken voor nog minder geld.

Als we de internationale situatie bekijken dan vrees ik dat
dit laatste het geval is. Alhoewel de patroons al jaren moord en brand
schreeuwen over de hoogte van de sociale bijdragen (die zijn volgens VOKA de
hoogste van de EU) bewijzen de feiten het tegendeel. België bengelt aan de
Europese staart wanneer het gaat over de pensioenuitgaven. België spendeert €
2400,00/jaar/inwoner aan pensioenen. In Nederland is dit € 3100,00 of 29% meer,
Duitsland € 2600,00 of 8% meer, Frankrijk € 3400,00 of 42% meer en Denemarken €
4100,00 of maar liefst 71% meer per inwoner per jaar!

Hoe komt dat toch? Zoveel bijdragen betalen en er zo weinig
voor terug krijgen. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met de besteding van de
sociale zekerheidsgelden. Deze worden immers veelal gebruikt om de
aandeelhouders te subsidiëren i.p.v. de gepensioneerden een menswaardig
pensioen te geven. Nu leeft ¼ van de gepensioneerden in bittere armoede terwijl
de patroons voor € 5,11 miljard bijdrageverminderingen krijgen zonder enige
tegenprestatie. Dat is een stijging van maar liefst 290% sinds 1996. Dit geld
werd door het patronaat integraal doorgestort naar de aandeelhouders onder de
vorm van verhoogde dividenden. Met dat geld kunnen alle Belgische
gepensioneerden zonder problemen uit de armoede gehaald worden maar de 1%
rijksten nog wat rijker maken is blijkbaar een grotere prioriteit voor deze
maar ook vorige regeringen. In 1996 kreeg het Belgische patronaat de loonnorm
cadeau van de regering. Daardoor kunnen de patroons vanuit hun luie zetel de
lonen nog meer beperken dan in de buurlanden. Want met de miljardensubsidies
die de patroons jaarlijks op zak steken wordt bij het bepalen van de loonnorm
geen rekening gehouden. Maar waarom stellen we ook geen pensioennorm in? Onze
pensioenhandicap is immers vele malen groter dan de fictieve loonhandicap waarmee
VOKA ons dagelijks om de oren slaat. Wanneer we immers  alle federale subsidies samentellen die het
patronaat krijgt dan komen we aan maar liefst € 16 miljard en dit terwijl ze
maar 11 miljard vennootschapsbelasting betalen. Door de grenzeloze hebzucht van
het patronaat en een regering die enkel het patronaat dient wordt Jan modaal
steeds armer waardoor hij minder kan consumeren waardoor de crisis verergert
waardoor de regering onze index afpakt waardoor we weer minder kunnen kopen
waardoor de crisis weer erger wordt etc. etc.

Eén ding is zeker: voor de Deense regering is een
gepensioneerde 71% meer waard dan een Belg voor de Belgische. En dat kan de
grote pensioenleugen niet verhullen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!