De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Palestijnen binnen Israël geviseerd als vijanden

De Palestijnen binnen Israël geviseerd als vijanden

zaterdag 18 november 2023 23:27
Spread the love

Hoe is het gesteld met de Palestijnen in Israël? Terwijl de media voortdurend berichten over het “antisemitisme” in Europese landen en met veel sympathie schrijven over de joden die er het slachtoffer van zijn, hoor je weinig of niets over het “antipalestinisme” in Israël. Een reportage in Médiapart (13/11) door Célia Mabroukine toont nochtans dat het ernstig is. De Palestijnse bevolking binnen Israël heeft het gevoel dat Netanyahu ook aan haar de oorlog verklaard heeft. Velen durven niet meer op straat te komen en iedereen weet dat je op je hoede moet zijn: de minste uiting van medelijden met Gaza of van kritiek op Israël kan ertoe leiden dat je je baan kwijt bent of gearresteerd wordt, wegens “aansporing tot of ondersteuning van het terrorisme”. Dat geldt zowel op straat als op de sociale media.

 

De staatscensuur dreigde ook de universiteiten te muilkorven. Die zouden op “verdachte” boodschappen moeten reageren met sancties voor de studenten of studentes die ze uiten of verspreiden. Maar de vereniging van universiteitsbestuurders zette zich schrap en de opgedrongen maatregel werd afgevoerd.

 

In het beroepsleven kan een Palestijn(se) snel zijn of haar  werk kwijtgeraken om willekeurige redenen. De directeur van een afdeling cardiologie van een kliniek werd ontslagen omdat men bij hem een foto aantrof uit 2022 waarop zijn gezicht stond samen met een groene vlag en de bekende spreuk  “Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn Profeet” en samen met een duif en een olijftak. Hoewel dit toch duidelijk een vredessymbool is, werd uit de foto afgeleid dat hij Hamas ondersteunde. Buiten!

 

Kritisch tegenover de staat Israël was een foto die een verpleegster publiceerde, waarop kinderen afgebeeld stonden met het bijschrift “doelwitten van Israël” en een tekstje waarin de dood van negen kinderen in Khan Younès, in Gaza betreurd werd. Buiten!

 

De bedreiging komt niet alleen van de staat, maar vaak ook van collega’s. Sommige Joden viseren hun Palestijnse collega’s door hun naam, adres en telefoonnummer op de sociale media te plaatsen als aansporing tot pesten of molesteren. Een vrouw die in een kledingzaak werkte en op het internet een Koranvers samen met een oproep om de oorlog te beëindigen gepubliceerd had, werd op die manier bedreigd en durfde niet meer te gaan werken.

 

Juridische verdediging tegengewerkt

 

Ook de juridische verdediging van de Palestijnen in Israël wordt geviseerd. Een advocaat, oprichter van een advocatencollectief dat optreedt tegen onlinebedreigingen van Palestijnen door Joden, werd op het internet als “terrorist” gebrandmerkt. Een van zijn collega’s die bereid was gratis de bewoners van het kamp van Jenin te verdedigen, zag zijn foto op het internet verschijnen met een oproep om hem te arresteren. De orde van advocaten verleent geen steun aan de bedreigde advocaten.

 

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft de repressie van de Palestijnen binnen Israël nog aangescherpt: het consumeren van boodschappen (online of in druk) die als “terroristisch” kunnen beschouwd worden, is strafbaar. Je kan er een jaar cel voor krijgen!  Op deze manier wordt elke neiging tot solidariteit met de Palestijnen in Gaza tegengewerkt. Je mag er zelfs niets over lezen of het bekijken, want dan ben je al een misdadiger.

 

Premier Netanyahu heeft niet alleen de oorlog verklaard aan Hamas, maar in één adem ook het “binnenlands front” genoemd. Daarmee bedoelde hij duidelijk de Palestijnen binnen Israël, die 20% van de bevolking uitmaken. Die zijn daarmee tot vijand verklaard, en elke uiting van hen die indruist tegen het regeringsverhaal over Gaza en Hamas is een reden om van staatswege tegen hen op te treden.

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!