De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Paarse Ridder

De Paarse Ridder

zaterdag 26 februari 2011 17:09
Spread the love

Het is tegenwoordig bon ton om Buitelandminister Van Ackere zijt vet te geven omwille van zijn zachte diplomatie. Voorlopig laat ik mij niet uit over zijn aanpak maar ik erger mij mateloos aan de manier waarop zijn voorganger op de schouders wordt gehesen.

De Gucht had een grote bek tegenover landen en regeringen die er weinig toe deden, en die zich overwegend in de groep van de zogenaamde ontwikkelingslanden bevonden. Toen het Belgisch Gerecht indertijd de oorlogsmisdadigers Bush en Powell ter verantwoording riep voor hun misdaden in Irak kroop hij als een bange wezel in een hoekje. Nog voor de heren hun dreigementen hadden uitgesproken kwamen er al verontschuldigingen en werd de Belgische wet op een drafje verbannen.

Zo gaat dat in een land dat zich onafhankelijk noemt. De Gucht ooit één onvertogen woord horen zeggen tegen Moebarak ? De Saoedi’s ? Berlusconi ? Ik ken andere helden.

take down
the paywall
steun ons nu!