De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Oostendse gemeenteraad 23 september 2011
Oostendse gemeenteraad, Tijdingen oostende -

De Oostendse gemeenteraad 23 september 2011

woensdag 19 oktober 2011 15:07
Spread the love

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) opent de Oostendse gemeenteraadszitting op vrijdag 23 september 2011 om 18.02 uur.
Allereerst (agendapunt 1) wordt een rouwhulde gehouden voor Max Vanhaelst (een tijdje gemeenteraadslid geweest, voor het Vlaams Blok).

Tommelein kan verontschuldigingen melden van C. Verougstraete (fractieleider blok/belang), F. Deschacht en K. Tournoij (beiden blok/belang), en van Luc De Vleminck (CD&V).
Komen later: Didier Ramoudt (Open VLD, om 18.05 uur), Johan Vande Lanotte (SP.a, om 18.05 uur), Myriam Azou (CD&V, 18.06 uur), Kelly Debreuck (SP.a, 18.12 uur) en Niko Geldhof (SP.a, 18.15 uur). We zien Mieke Verhulst (SP.a) niet.

Agendapunt 2: de interpellaties, worden zoals steeds verwezen naar het einde van de openbare zitting.
Dan verhuist Stadssecretaris Kristof Beuren, want de politieraad start, en dan moet hij niet naast de Voorzitter van de Gemeenteraad zitten maar naast de Voorzitter van de Politieraad, Burgemeester Jean Vandecasteele. Naast de Voorzitter van de Gemeenteraad neemt Zonechef Philip Caestecker plaats.

Politieraad

Agendapunt 3: Leveren ven meubilair. Raming: 4.066,29 euro (exclusief btw, zoals alle bedragen in dit verslag).
Agendapunt 4: Nog meubilair. Raming: 241,30 euro.
Agendapunt 5: Vervanging van de cv-keten op gas met boiler voor sanitair warm water, in het wijkkantoor Westerkwartier. Via onderhandelingsprocedure. Raming: 7.231,40 euro.
Agendapunt 6: Realisatie van camerabewaking in de stadskern en toegangswegen. Fase 2: goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raming: 611.567,08 euro.
Geert Lambert (Groen!) betreurt dan men verder de weg opgaat van de camerabewaking. Zo geven we de indruk aan de bevolking, dat het veiliger is. Maar het is een hoge kostprijs. Kijk naar London, daar is zowat elke m² op camera, en dat geeft geen garantie dat er niets gebeurt.  Dit allemaal (ook de muziekstop-gedachte van de vorige gemeenteraad) is volgens Lambert een losslaan van de beheersmaatschappij. Hij heeft een principieel bezwaar tegen de camerabewaking, onder andere in verband met de privacy. Garandeert u mij dat dat een waterdicht systeem is?
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) is ook geen groot voorstander van de camera’s. Maar enkel gekken veranderen niet van gedacht (sic). Wij beweerden nooit dat we misdaden bestrijden door de camera’s, maar ze hebben wel resultaat. De kostprijs: voor 700.000 euro hebben we anders 10 inspecteurs voor 1 jaar. Wat de privacy betreft: de gemeenteraad legde reeds de regels vast. En alle gemeenteraadsleden zijn welkom om het te komen bekijken.
Zonechef Philip Caestecker bevestigt: camera’s zijn geen garantie tegen criminaliteit. Maar ze zijn ‘een’ instrument om criminaliteit te bestrijden en op te lossen. Er is officieel 1 van de centrumsteden zonder camera’s, maar in de feiten hangen er daar meer dan 300… Privacy is ook onze zorg. Dat is sterk wettelijk geregeld. De ramen bijvoorbeeld worden softwarematig verdoezeld.
Na 1,5 jaar gebruik zijn er nog geen klachten geweest. Het heeft een ontradend effect, èn we kunnen ploegen beter aansturen.
Het is niet onbelangrijk om volgende vaststellingen te kennen: voor 2011 zijn er 78 gerechtelijke onderzoeken met camera’s. Daarvan gaf 80,77% een positief resultaat – wat betekent: verder onderzoek dankzij de beelden. Er was in 3,85% een negatief resultaat, en in zowat 15% was er geen resultaat.
D. De Keyser (blok/belang): “moesten er toen Dutroux An en Eefje ontvoerde, camera’s geweest zijn, was het allicht niet zover gekomen. En ik heb niets te verbergen.”
Lambert: ik heb ook niets te verbergen. Dat doet er trouwens niet toe. Ik geloof niet dat de veiligheid in Groot-Brittannië verhoogde dankzij camera’s. Zie “Freakonomics” (boek: “Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything” 2005, door economist (Universiteit Chicago) Steven Levitt en New York Times journalist Stephen J. Dubner): cijfers rond criminaliteit worden verdraaid en dergelijke. Niets garandeert dat je niet hetzelfde resultaat had gehad zonder de camera’s. Ik zou liever investeren in wijkagenten enzo. Dat de politie graag alles overal zou kunnen controleren en zien: ligt in de aard van het beestje. Stemming graag.
Jean-Marie Dedecker (LDD) vond dat het in de haven in 2004 ook een goednieuwsshow gaf, met de camera’s daar. Er kon niets meer gebeuren. Maar daar is het nu nog slechter dan toen. “Eerlijk, ik ben wèl voor camera’s”. “Wat ik te verbergen heb, zul je met camera’s niet zien” (sic) – met gelach alom.
Jean Vandecasteele: We hebben gewacht met camera’s tot de wetgeving er was. Wij zegden nooit dat camera’s alles zouden tegenhouden. Camera’s zijn een hulpmiddel, en efficiënt.
Zonechef Philip Caestecker: er zijn een aantal feiten die enkel met de camera’s zijn kunnen opgelost worden. En hij nodigt opnieuw uit, om te komen kijken.
De stemming: 31 ja (SP.a, Open VLD, CD&V, blok/belang en LDD), 2 neen (Groen!), en 1 onthouding: Willy Labens (onafhankelijke): hij gaat niet akkoord met Lambert. Veel mensen voelen zich veiliger met de camera’s. En hij vindt de opmerking over de politie alsof dat ze liever binnen zitten dan buiten, niet terecht…
Daarmee werd het 18.30 uur.

Agendapunt 7: De personeelsformatie bevat onder andere 46 betrekkingen van hoofdinspecteur. Omwille van opruststelling kan één betrekking van hoofdinspecteur vacant verklaard worden.
De betrekking wordt toegewezen aan de dienst Intern Toezicht. Selectiemodaliteiten: het inwinnen van het advies van de korpschef, het inwinnen van het advies van de plaatselijke selectiecommissie voor het midden- of basiskader en het organiseren van één of meer testen of geschiktheidproeven.
Agendapunt 8: In de bijeenkomst van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de West-Vlaamse politieschool van 8 februari 2010 werd een voorstel geformuleerd voor een andere financiële afhandeling van de voortgezette vormingen. Dit voorstel werd goedgekeurd in de vergadering van de korpschefs op 25 maart 2010. Vanaf 2011 wordt de bijdrage als volgt berekend: De politiezone betaalt een initiële bijdrage van 100 euro per operationeel personeelslid en 50 euro per burgerpersoneelslid. De dotatie van de zone wordt opgebruikt à rato van 4,75 euro per persoon, per uur. Als de dotatie is opgebruikt kan verder voorgezette vorming gevolgd worden tegen de aanvullende betaling van 4,75 euro per persoon per uur. De uren die niet in het dienstjaar worden opgebruikt, kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar.
Agendapunt 9: De politieraad neemt akte van een aantal politieverordeningen op het verkeer.
D. De Keyser (blok/belang) zag de burgemeester “pronken” (sic) op de foto met de 16de Walvissloepenrace. Oostende is geen fietsstad maar ook geen sportstad, zo vindt hij. Er was geen enkele deelnemer meer van schepencollege of stadspersoneel.
Burgemeester Vandecasteele (SP.a): Er waren 2 ploegen van de brandweer. Het schepencollege had geen tijd, want we moeten veel tijd spenderen om antwoorden op vragen zoals deze, voor te bereiden. Gelach…
Agendapunt 10: Aanname van een aantal politieverordeningen.
Agendapunt 11: Wijziging in de stedelijke verordening over het privatief gebruik van het openbaar domein: voor de open terrassen in de Langestraat en omgeving. De zij- en voorwindschermen zijn minimaal 1,10 meter en maximaal 1,80 meter hoog. Vanaf 1,10 meter bestaan ze verplicht uit doorzichtig en helder plexi- of veiligheidsglas.
Daarmee werd het 18.32 uur, en krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) het woord voor zijn bijkomend agendapunt, over de autoloze zondag. In 33 gemeenten en steden was de autoloze zondag op 18 september een succes. Groen! betreurt het dat Oostende alweer niet deelnam. Er zijn heel wat voordelen aan zo’n autoloze zondag.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) herhaalt wat hij in het verleden reeds zei over de autoloze zondag. Wij hebben ze in Oostende lang geleden reeds georganiseerd. En dat was een “complete ramp”. Oostende is atypisch voor het beeld van een stad op zondag: bij ons is immers zowat alles open. We kunnen quasi niets omleiden. We hebben reeds grote delen van de binnenstad die autovrij zijn. Ales werd uitgebreid besproken in de commissie, en alle punten werden negatief beoordeeld.
Zonechef Philip Caestecker treedt dit bij. Er is een technisch probleem, inderdaad. Omleiden van verkeer is problematisch. Er is ook al veel verkeer bij ons op zondag.
Wouter De Vriendt geraakt (alweer) niet overtuigd.
De stemming: 27 neen (SP.a, Open VLD, CD&V, LDD), en 6 ja (blok/belang en Groen!).
Dan krijgt C. Pinet (blok/belang) het woord voor zijn interpellatie, over “het met veel mediagedruis aangekondigde voornemen van het Oostends Stadsbestuur om voortaan elke dag 20 transitillegalen op te pakken en 12 uur op te sluiten”.
Jean-Marie Dedecker (LDD) sluit zich erbij aan. Hij juicht wèl toe dat er iets gebeurt.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): als u de kiesdrempel niet haalt volgend jaar, dankzij onze politiek, mijnheer Pinet, zal ik niet rouwig zijn (sic). Maar we zijn al 3 jaar bezig met transitillegalen. We hebben contacten met Binnenlandse Zaken, we gingen al diverse keren naar Brussel. De respons van Brussel is ‘het is niet mogelijk’, of was onvoldoende. Begin augustus viel onze beslissing. De stedelijke werkhuizen hebben vlug gewerkt, dat is knap werk.
Ik wil er dan dus zelf iets aan doen, als anderen het niet kunnen. We zullen het blijven doen tot het gedaan is. ’t Gaat er over het hen zo moeilijk mogelijk te maken om naar Groot-Brittannië te geraken. Als dat blijkt te lukken, zal het gewerkt hebben.
Zonechef Philip Caestecker beaamt dit. Diverse diensten werken hierrond samen. We zijn een week bezig met de actie. We merken een terugwijzing van 22% (naar eerste land van binnenkomen in de Schengenzone); dat komt van 1%…
Vandecasteele vult aan: en die week is er geen enkele in Groot-Brittannië opgepakt.
Dat was het einde van de politieraad, dank voor interessante bijdragen, en aan de zonechef: Goedenavond, en goed weekend.
D. De Keyser (blok/belang): “prijs u niet te vlug gelukkig: we halen zeker de kiesdrempel, we zijn de tweedegrootste partij in Oostende. Vandaag heeft u reeds een leugenaar verloren (hij doelt op Vandenbroecke…).

De stadssecretaris verhuist opnieuw naar naast de Voorzitter van de Gemeenteraad.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) meldt even de verjaardag van Bart Plasschaert (fractieleider CD&V). Dat levert een applaus op, en lachende gezichten.
Het werd 19.07 uur. De Gemeenteraad loopt verder:
Agendapunt 12: Budgetwijziging 2011. In gewone dienst zijn de ontvangsten: 154.186.881 euro. De uitgaven bedragen: 158.202.756 euro. Dat wordt aangevuld met iets meer dan 4 miljoen euro uit het resultaat van vorig jaar, zodat dit in evenwicht eindigt. De buitengewone dienst (investeringen) sluit ook in evenwicht.
Wouter De Vriendt (Groen!) bereidde een tussenkomst voor. Groen! zal tegenstemmen, onder andere omwille van de extra kosten voor veiligheidscamera’s. De stad verkeert in een kwetsbare financiële toestand. Er moet veel geleend worden. De schulduitgaven zitten in stijgende lijn. Groen! vraagt een duurzaam en voorzichtig financieel beleid.
Jean-Marie Dedecker (LDD) wil ingaan op een aantal punten op de begrotingswijziging. Een beetje ludiek: de stijgende frankeringskosten voornamelijk door aangetekende zendingen voor GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties). In 2011 waren er al 4.819 inbreuken; Dat is zowat 22 boetes per dag. Daarvoor wordt 250.000 euro extra uitgetrokken. En er is nogal een vorm van heksenjacht op wie een heel klein beetje buiten de lijntjes kleurt. Dedecker geeft het voorbeeld van een dametje van 82 jaar dat al 7 keer het slachtoffer werd van een homejacking, dat de dag na de laatste keer mussen voederde met 2 boterhammen, in het park, en een boete kreeg…
Verder: 1,9 miljoen schulden AG Vismijn (Autonoom Gemeentebedrijf) in het budget 2010. Hij voorspelde in september 2010 dat dat ging moeten betaald worden, maar toen werd gezegd dat het niet zoveel ging zijn. De leugenachtigheid van de verklaringen van toen is dus bevestigd.
Toerisme krijgt 325.000 euro bijdrage in de organisatie van de Final Four (basket). Voor 125.000 euro had je Marcel Vanthilt hier een hele zomer, met véél uitstraling…
D. De Keyser (blok/belang) sluit zich bij de vorigen aan. Het geld van de belastingbetaler moet anders besteed worden. Pestbelastingen zijn er nog steeds. En de personeelskosten stijgen.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): De GAS-boetes: moèten wij aangetekend verzenden. We zijn nu bezig met een inhaalbeweging ervan. Heel zelden wordt een onnozele boete gegeven. Doorgaans zelfs pas een boete voor voederen na 3 x verwittigen. En ja, er zijn veel ouderen in dat segment. De personeelskosten gaan +0,85% en de index is 2%. Dus zakken de personeelskosten.
Schepen Yves Miroir (SP.a): als je een propere stad wil hebben zonder hinder waar je goed kunt leven, dan zijn sancties nodig; vandaar de GAS. In het verleden oordeelde het parket dat het verjaard was na 6 maanden. De stad daagde meer dan 200 mensen voor de rechtbank. Stad won al die zaken.
Als iemand niet akkoord gaat met een GAS-boete, dan kan die naar het schepencollege ermee. Het College oordeelt zeer menselijk; dikwijls krijgen de mensen dan gelijk. Als ze dan niet akkoord zijn met wat het College oordeelt, kunnen ze naar de politierechtbank.
De Vismijn: we zijn, denk ik, uitgepraat, bijna. We hebben dat dossier netjes afgerond. De schulden zijn betaald en er is een bedragje over voor de vereffening en dergelijke. De laatste 10 jaren kostte de Vismijn minder aan de stad dan vroeger. De Vismijn was quasi dood, en is nu gebetonneerd op 40%. Dus komt er veel meer aanvoer dan vroeger. We zijn er geen grond kwijt: die was nooit van ons. De gebouwen worden afgebroken en er komt een nieuwbouw.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): hier ligt een investeringsplan van 9,7 miljoen euro, waarvan 4 miljoen naar het pensioenfonds gaat.
We hebben de schuld systematisch kunnen doen dalen. Wat de Final Four betreft: er was beslist om dat te steunen. Dat was niet in het budget van Toerisme voorzien.
We moeten de stadssecretaris feliciteren met de personeelskosten.
Dedecker vindt toch dat er een heksenjacht bezig is. En hij bezorgt Vismijn-cijfers aan schepen Miroir…
Wouter De Vriendt (Groen!) vindt de Vismijn natuurlijk een mislukt verhaal.
Johan Vande Lanotte (SP.a) vindt dat hier niet geluisterd wordt. We hebben inderdaad van 16 naar 6 miljoen in het reservefonds. Maar er is op 2 jaar tijd, 14 miljoen in het pensioenfonds gestopt. Dus is er ruimte bijgekomen, een reserve opgebouwd.
De kostprijs om voor de Vismijn niet meer elk jaar 1,5 miljoen te moeten betalen, is een eenmalige betaling van 1,7 miljoen euro. Het is manifest onjuist dat de Oostendenaar hier veel voor betaalt.
En zo gaat men dan nog een stukje verder, heen en weer, men herhaalt zichzelf…
De stemming: 24 ja (SP.a, Open VLD, CD&V) tegen 7 neen (blok/belang, LDD, Groen!). En het werd 19.47 uur.

Agendapunt 13: Het maaien van gazons voor 1 jaar wordt toegewezen bij algemene offerteaanvraag. Raming: 375.697,11 euro.
Agendapunt 14: De Stad koopt een onkruidbestrijdingsmachine, bij algemene offerteaanvraag. Raming: 82.644,63 euro.
Agendapunt 15: De Stad koopt een 12ton-vrachtwagen met kipbak, bij algemene offerteaanvraag. Raming: 82.644,63 euro.
Agendapunt 16: Na onderhandelingprocedure laat de stad 2 uriliften en 1 urilady leveren en plaatsen. Raming: 220.500,00 euro (onderhoudscontract 3 jaar inbegrepen).
Agendapunt 17: Voor levering en plaatsing van kunstwerk ‘Vuurtorens’, na onderhandelingsprocedure: raming: 220.000 euro excl. btw of 233.200 euro incl. 6% btw.
Agendapunt 18: De Stad sluit contracten af met Peugeot België voor renting van 8 stadswagens Peugeot 206, 5-deurs Urban 1.4 benzine en 6 stadswagens, merk Peugeot Partner Break Totem 1,6 benzine.
Agendapunt 19: De Stad koopt Poolwagens via een raamovereenkomst. Raming: 159.608,44 euro.
Agendapunt 20: Samen met Bredene, Oudenburg en Middelkerke richt de Stad een overlegorgaan op voor een crematorium. Voor een jaar. Ontwerpstatuten aangepast.
Agendapunt 21: De Stad legt een waterbekken met fontein voor het dienstencentrum De Blomme (Chrysantenstraat). Verrekening 2: 19.470,95 euro.
Agendapunt 22: De Stad schrapt een betrekking van ceremoniemedewerker bij de Dienst Communicatie, evenals een betrekking van sassenier bij de Havendienst. De statutaire betrekking van ceremoniemeester bij de Dienst Communicatie wordt ingesteld.
Agendapunt 23: De Stad breidt de dienst Kinderopvang uit met een administratief hoofdmedewerker. De betrekking van technisch hoofdmedewerker bij de dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen wordt geschrapt.
Agendapunt 24: De benoemingsvoorwaarden voor administratief en technisch hoofdmedewerker worden aangepast.
Agendapunt 25: De Gemeenteraad past het huishoudelijk reglement aan voor duikers van de Brandweer.
Agendapunt 26: Het Centraal Kerkbestuur gaf de budgetwijzigingen 2011 door van de katholieke kerkfabrieken. Ook de Kerkfabriek van de Anglicaanse Kerk diende een budgetwijziging in. Alles met geactualiseerde meerjarenplannen 2008-2012. Voor aktename door de Gemeenteraad.
Agendapunt 27: Het Centraal Kerkbestuur diende ook de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken St.-Jozef, St.-Catharina en St-Jan in.
Agendapunt 28: Ook de Israëlische Gemeente diende haar budgetwijzigingen in.
Agendapunt 29: De liften in het Stadhuis worden aangepast aan de nieuwe KB-normen, bij openbare aanbesteding. Raming: 103.856 euro.
Agendapunt 30: De elektriciteitsvoorzieningen voor evenementen op het Wapenplein worden goedgekeurd bij onderhandelingsprocedure. Raming: 111.869,50 euro.
Agendapunt 31: De Gemeenteraad wijzigt het Besluit 24 van 26 augustus 2011 in verband met het huren van UC-VOIP-telefooncentrale voor het Stadhuis en de brandweerkazerne voor de periode van vier jaar, omdat het OCMW niet vermeld was in het besluit. Nu dus wel.
Agendapunt 32: Het lappen van ruiten en het schoonmaken van de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang voor 3 jaar wordt goedgekeurd, bij openbare aanbesteding. Raming: 153.072 euro.
Agendapunt 33: De proefrestauratie van de Koninklijke Gaanderijen wordt goedgekeurd bij openbare aanbesteding. Raming: 410.105,43 euro.
Agendapunt 34: De fuitfzaal Elysée wordt verbouwd, bij openbare aanbesteding. Raming: 355.211,38 euro.
Agendapunt 35: Het Noordzeeaquarium werd van de balans van de stad naar de balans van het BGB (Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid) overgeheveld. Dus moeten ook de uitgaven voor het ereloon voor de studies architectuur, technieken en binneninrichting moeten dus voortaan op begrotingsartikel 617.334 van het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid worden aangewezen.
Agendapunt 36: Ook de uitgaven voor voor het ereloon voor de studie stabiliteit moet voortaan op begrotingsartikel 617.334 van het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid worden aangewezen.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt zich af hoeveel stabiliteitsstudies er nog moeten komen voor dit stabiele gebouw?
Schepen Yves Miroir (SP.a) vindt het redelijk simpel. Na de laatste grote storm werd een studie uitgevoerd. Die wees uit dat er niets aan de hand was. Maar nu komen veranderingen, zoals een lift enzomeer. Dat verandert nogal wat. We verwachten ook meer bezoekers. Dan zullen dat dus in het totaal 2 studies geweest zijn.
Agendapunt 37: De Stad ziet af van het recht van terugkoop voor de industriegrond Zandvoordestraat 300.
Agendapunt 38: het BGB verkoopt autobergplaats 054 onder de zeedijk. Ten voordele van het BGB.
Agendapunt 39: Idem voor autobergplaats 055.
Agendapunt 40: En voor autobergplaats 124.
Agendapunt 41: Vacantverklaringen voor vaste benoeming op 1 januari 2012: In het stedelijk basisonderwijs worden 132 lestijden in het wervingsambt onderwijzer, 96 lestijden in het wervingsambt van kleuteronderwijzer, 01 lestijd in het wervingsambt van leermeester lichamelijke opvoeding en 6 uren (6/36) in het wervingsambt van ICT-coördinator vacant verklaard.
In de Kunstacademie aan Zee worden 58 lestijden in het wervingsambt leraar DKO en 6 uren (6/38) in het wervingsambt opsteller vacant verklaard.
In het Conservatorium aan Zee worden: 155,5 lestijden in het wervingsambt leraar DKO; 12 lestijden in het wervingsambt van begeleider; en 27 uren (27/38) in het wervingsambt van opsteller vacant verklaard
Agendapunt 42: De Gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Oostende en Habbekrats vzw. Dit zal tegemoetkomen, meent men, aan de nood aan samenwerking rond vrijetijdsbesteding voor kwetsbare jeugd in ondermeer het Westerkwartier. Uit signalen blijkt dat een grote groep kinderen en jongeren niet deelnemen aan bestaande jeugdwerk- en vrijetijdsinitiatieven waarbij er ongetwijfeld een (groot) onderdeel van de kinderen en jongeren wel graag zouden willen deelnemen aan dergelijke activiteiten. Uit onderzoek van de Provincie West-Vlaanderen scoort Oostende ook zeer hoog op vlak van concentratie kwetsbare jeugd… (NvdR Men zou ook kunnen kiezen voor het versterken van de aanwezige initiatieven die reeds ervaring hebben in Oostende…)
Agendapunt 43: Een vormingsproject rond digitale geletterdheid wordt goedgekeurd. Raming:  82.644,60 euro.

Agendapunt 44: De Stad richt het cultuurcentrum De Grote Post vzw op; Uit het motiveringsverslag ex artikel 245, §2 Gemeentedecreet blijkt duidelijk dat: “…de talrijke voordelen van de vzw stuctuur als EVAP wegen duidelijk op tegenover de vele nadelen van een IVA of AGB. Uit het voorgaande komt duidelijk naar voor dat activiteiten en beheer van een cultuurcentrum binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden als het beheer binnen de rechtsvorm van een vzw. Bovendien is duidelijk aangetoond dat het beheer binnen de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de voordelen heeft die wel bestaan binnen de rechtsvorm van een vzw…”.
Geert Lambert (Groen!) is blij, dit op de agenda van de gemeenteraad te zien. Hij kan zich best vinden in het voorstel. Hij heeft wel een aantal opmerkingen over de structuur als EVA (extern verzelfstandigd agentschap). En over de stuurgroep cultuur… De Cultuurraad stelde voor om termijnbeperkingen in te voeren.
Anderzijds is Lambert toch wat bang. Hij heeft de basisnota gelezen. Dat is een boeiend document. Maar hij vreest dat het makkelijk goochelen met cijfers is. Daar staat onder andere dat er minimum 14 mensen nodig zijn om het draaiend te houden. En een absoluut noodzakelijke samenwerking met Toerisme en EKO (exploitatie Kursaal Oostende), onder andere over het samenvoegen van personeel. De Spil in Roeselare draait op 27 voltijdsen (31 mensen). Hier zijn er gelijklopende ambities, zie onder andere de verhoopte 70.000 bezoekers (De Spil heeft er 77.000, met een dubbel zo grote zaal als De Post).
We moeten ons echt bewust zijn van het financiële plaatje. Het budget houdt geen rekening met de afschrijving van het gebouw. De prijzen voor de zaal zijn niet laag.
Conclusie: het is een interessant document, hij is blij dat er eindelijk structuur komt. Maar hij mist ten volle elke vermelding naar programmatorische samenwerking met het Kursaal, wat zeer bedroevend is. Hij hoopt op een werkbare formule en dat vlot bijsturen indien nodig, mogelijk is.
Jean-Marie Dedecker (LDD) is een stukje principieel (sic). Hij vreest de zoveelste witte olifant voor Oostende. Het auditrapport 2011 van EKO nv bij Fortis zegt dat het een moeilijke concurrentiepositie heeft, en zeker met De Post er nog bij. Hij vraagt principieel de stemming.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) dankt Lambert voor zijn opmerkingen. De stuurgroep cultuur houdt regelmatig overleg met de stad. Dat omvat alle professionele culturele partners. Ze zal ook de amateurtoneelgezelschappen regelmatig contacteren voor overleg.
De Cultuurraad gaf een positief advies; zij stelden terecht de vraag naar een termijn. Die mogelijkheid zit vervat in de vzw-wetgeving zelf.
De basisnota heeft een kader. De meeste elementen zullen beslist worden door de vzw. De tarieven worden vastgelegd door het schepencollege. De personeelsequipe is inderdaad klein, maar dat kan aangevuld worden met gelegenheidspersoneel. Het groot onderhoud is ten laste van de stad. Dat heeft ook gevolgen voor het personeel. En die 14 mensen zijn geen baliepersoneel – voor de balie verhuist het infopunt van in de bib naar De Post. In de stad zelf is er ook expertise.
Er is samenwerking met Theater aan Zee (TaZ), waarvan een technieker met ons meewerkt.
De mogelijkheden die we hier hebben zijn heel anders dan die van De Spil. TaZ en Vrijstaat O krijgen kantoren in het Postgebouw, zonder huur. Samen met hen wordt bekeken op welke manier hun financiële subsidie beter ingezet kan worden.
Er komen overeenkomsten, op papier.
Lambert: dat laatste zal wel nodig zijn. Hij ziet echter geen extra meerwaarde bij TaZ en Vrijstaat O, tenzij de 500.000 euro blijft, maar een deel ervan kan dienen voor de infrastructuur van De Grote Post.
Stemming: 23 ja (SP.a, CD&V, Open VLD, Groen!), 1 neen (LDD), 4 onthoudingen: blok/belang.
Het werd 20.23 uur.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt het woord: hij wil de onthouding uitleggen. Gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (Open VLD): excuseer, ben dat vergeten. Ik ben maar een mens: ik kan ook missen.
De Keyser: reden van onthouding: de schepen krijgt het voordeel van de twijfel. Maar er moet samenwerking komen. Op hoop van zegen.

Agendapunt 45: De Stad huurt grootformaat print-, scan- en kopieersysteem via openbare aanbesteding. Raming: 115.200 euro.
Agendapunt 46: De Stad huurt voor 4 jaar een containergebouw voor buitenschoolse kinderopvang bij openbare aanbesteding. Raming: 100.540 euro.
Agendapunt 47: De Gemeenteraad keurt de brochure goed “hoe schrijf ik mijn kind in voor de stedelijke kinderopvang”.
Agendapunt 48: De Gemeenteraad neemt het huishoudelijk reglement aan voor onthaalhouders “De Puzzel”.
Agendapunt 49: Het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang wordt aangenomen.
Agendapunt 50: De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang “De Driewieler” wordt aangenomen.
Agendapunt 51: het pand in de Vlaanderenstraat 3, deel van het legaat Breemersch, wordt als tijdelijke winkel verhuurd aan Devlies Concepts, voor 3 maanden.
Dan is het 20.27 uur. Agendapunt 51/2 werd aangebracht door D. De Keyser (blok/belang): uit bezorgdheid voor de inwoners van Oostende, wil hij Automatische Externe Defibrillators (AED) in Oostende geplaatst zien. Dat kan levens redden.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) gaat even terug naar een gemeenteraad in 2007, toen F. Deschacht een voorstel aanbracht voor aankoop van AED’s. Toen antwoordde Vandecasteele dat er 4 toestellen zijn (Kursaal, zwembad, basket, KVO), en er 4 ambulances mee uitgerust zijn, evenals de MUG-wagens. Naar zijn weten is er nog geen enkele gebruikt. ‘Moest u hier vanavond iets krijgen, ik wil echt niet op de verkeerde knop duwen’ – gelach. Maar hij vindt het niet echt verstandig om dat overal te verspreiden.
Myriam Azou (CD&V) denkt dat die discussie er ook al met de redders is geweest. Vooraleer je moet lopen naar een AED, moet je een cursus reanimatie gevolgd hebben.
De Keyser geeft de dokter gelijk: uiteraard is er opleiding nodig. Maar ze zijn ook nog gratis cursussen. En een brandverzekering sluit je ook niet pas af als het is afgebrand. Als die 32 euro te veel is om een leven te redden, zegt dat meer over u dan over mij (sic).
Vandecasteele: ik heb, in tegenstelling tot u, geen medische kennis.
Stemming. Maar eerst moet er Voorzitter Tommelein nog iets van het hart: tot De Keyser: “Als u “en plus” gebruikt (in zijn uiteenzetting), wil ik u wijzen op onze taalwetten” (sic). Gelach.
Stemming: 24 neen (SP.a, Open VLD, CD&V, Groen!, LDD), tegen 5 ja (blok/belang, en Myriam Azou (CD&V)).
Dan is het 20.41 uur en tijd voor de interpellatie van Geert Lambert (Groen!), over “de stand van zaken van de reorganisatie van de NV EKO en de werking van het Kursaal Oostende”. Hij begint met “Soms kan het leven wel eenvoudig zijn hé: je hebt een enorme schuldenberg, de boel draait aan geen kanten en de banken zitten je op de hielen. Moeder heeft je geld geleend en zaagt je de oren van je kop omdat ze zelf financieel in de problemen geraakt. Elke normale mens krijgt hier stress van en begint koortsachtig naar duurzame oplossingen te zoeken. De zware geldproblemen veroorzaken immers ook familieproblemen. Kortom: je bent de wanhoop nabij. Niet zo in de diverse autonome structuren die de stad Oostende rijk zijn. Daar is de oplossing veel eenvoudiger: je neemt een blad papier, je krabbelt daar wat cijfers op in twee kolommetjes, je zet bovenaan “Budget Eko nv 2012” en het probleem lijkt opgelost. U hoort me goed: lijkt opgelost, niet ‘is’ opgelost”. Hij bereidde zo 3 pagina’s voor. Wij vatten verder samen:
Wat tot voor kort door 30 mensen werd gedaan, zal nu door 19 mensen gedaan worden – dat zal niet lukken. Het budget is irrealistisch. Het onderhoud zal niet goed gedaan worden.  Hoe men inhoudelijke overlappingen met De Grote Post zal opvangen, leest hij nergens. Het Kursaal zal door de stad uitgebaat worden, en op loopafstand komt nog een tweede cultuurtempel (de Post). De sluitende begroting voor nv EKO voor 2012 is er, maar papier is wel “bijzonder gewillig”. Er komt ook 1 miljoen euro per jaar van AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) wat zelf al geen overschotten heeft.
Dat alles hiermee opgelost is, is “het reinste boerenbedrog”. Dit is een Griekse begroting: weten dat het niet klopt, maar volhouden dat alles ok is.
En voor dit alles wordt een ganse constructie opgezet met een nieuwe vzw die de exploitatie doet en een oude nv die het gebouw zal runnen. Volgens Lambert is er niets dat niet met de oude structuren kon gebeuren. Tenzij men de exploitatie zo gauw mogelijk aan een derde wil verkopen. Een private partner kan zo voor een appel en een ei de uitbating in handen krijgen. Eenvoudig uitgedrukt: de lasten voor de overheid, de lusten voor de privé. Lambert vindt dit echt niet fair. Hij had graag gehoord wat de werkelijke plannen zijn.
Jean-Marie Dedecker (LDD) sluit zich erbij aan. Hij betreurt dat het enkel op de agenda komt door een interpellatie. Hij telde cijfers na; daar staan al fouten in. Met narekenen komt er verlies in plaats van winst… Hij zou graag de volgende gemeenteraad dit echt op de agenda zien, en er een serieus debat aan koppelen, met een echte budgettering.
Voorzitter Tommelein (Open VLD): als u dat op de agenda wil: u hebt het recht mij dat te vragen. Ik heb dat nog nooit geweigerd.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V): voor de vzw is uitgegaan van 2010 voor het budget van 2012. De boekhouding is nageplozen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. De boekhouding is volledig in samenwerking met Toerisme. Voor de eigen evenementen gingen we van 3 naar 1 personeelslid. We zullen zowat 600.000 euro aan de nv betalen. Voor 2011 hebben we een haalbaar budget. We rekenen inderdaad op budget van Toerisme Oostende en van de provincie. Van zodra we voldoende financiële gegevens hebben kunnen we een budget 2012 opmaken.
Het is allemaal geen eenvoudige klus, maar Veulemans denkt dat het lukt.
Johan Vande Lanotte (SP.a) geeft toe dat er één fout zit in de ‘spreadsheet’: 100.000 euro van kleine leasing is inderdaad fout bij de inkomsten. We zijn nog bezig.
Er komen wel inkomsten uit de vzw, zoals hij in de commissie reeds uitlegde.
Als u iemand vindt die aan die voorwaarden de exploitatie wil doen: doe maar. Dat is niet evident.
Het kostte een grote inspanning om van die 30 naar 19 personeelsleden te gaan.  We maakten een besparing van zowat 1 miljoen euro, waarvan ongeveer 70% in personeel.
In 2018 moeten we kunnen het AGSO volledig op ‘break-even’ hebben, met de verkoop van de Hotelschool. Dat wil dan zeggen dat de ons opgedrongen restauratie van het Kursaal, afbetaald zal zijn zonder belastingsverhoging. Dat kostte ons 50 miljoen euro.
Het was een vrij moeilijke operatie.
Het Kursaal zal een commerciële programmatie doen, De Grote Post een kleinere en niet zuiver commerciële programmatie. We hebben ambitie dat er publiek is voor verschillende mogelijkheden, namelijk het Kursaal en een cultureel centrum. Let er op: zowat 30% van de abonnees van De Spil zijn Oostendendaars… Het zal niet makkelijk zijn, maar hij denkt dat ze een zeer ernstige inspanning leverden. Verschillende onderhandelingen zijn nog bezig.
Lambert is het fundamenteel niet eens met ‘van 30 naar 19 mensen is gemakkelijk’.
Vande Lanotte (heftig): U zei: ‘is uit de lucht gevallen’!
Lambert wordt ook heftig. “Ik besef dat 11 afdankingen niet eenvoudig zijn.”
Vande Lanotte: u kunt dat die mensen niet aandoen om er zó over te praten!
Voorzitter Tommelein roept Vande Lanotte ter orde: gelieve u aan het reglement te houden (hij viel Lambert persoonlijk in de rede).
Lambert meent dat het niet kan gebeuren met enkel 19 mensen. Dus heeft hij niet gezegd dat dat makkelijk is.
Hij herhaalt nog eens wat hij eerder zei.
U doet een opsplitsing en zegt dat u nog niet weet of “we er iets tegenover zullen moeten zetten”… Maak de mensen niet wijs dat het opgelost is, als je hiermee afkomt, en je subsidies nodig hebt.
De bestemming van de Hotelschool: dat is ook nog niet beslist.
Lambert blijft van mening: “we overspelen onze hand” door te kiezen voor een cultureel centrum en dan een dubbele functie.
Conclusie: op basis van meer uitgewerkte cijfers en een begroting, te bespreken.
Dedecker hoorde zoiets als een bekentenis: hier is een onvoldoende goeie programmatie, want ze gaan elders. De restauratie is een eeuwig excuus. Je had 4 jaar tijd om architecten opdracht te geven, en te zien wat je ermee wou doen. Je wist: het is een geklasseerd gebouw.
Hilde Veulemans heeft haar rekenwerk gedaan, zegt ze. Elke week bekijkt ze de stand van zaken. Een aantal zaken kan niet in het Kursaal (daar te beperken tot commerciële programmatie), maar wel in De Post. Wij hèbben goed geprogrammeerd.
Vande Lanotte verwijt Lambert om zeer badinerend te beginnen: “plots kan het dan met 19”. Denkt u dat dat plost was? Wat suggereert u? We hebben met al die mensen gesproken. Dat komt bijzonder slecht over.
En nu volgt een heen-en-weer tussen Lambert en Vande Lanotte, erg heftig…
Lambert was, volgens hemzelf, niet badinerend; hij zei enkel dat het hem onmogelijk voorkomt dat je het met 19 kan doen.
Wouter De Vriendt (Groen!) komt er ook nog tussen. Aan Vande Lanotte raadt hij aan om het verslag van de gemeenteraad te lezen. Vande Lanotte had hem 2 verschillende verwijten gemaakt…
Voorzitter Tommelein: dat debat is gesloten. We gaan hier niet, een debat van 2 uren geleden, nog eens opnieuw doen.
De Vriendt: hij is wel begonnen. Collega Vande Lanotte: ik daag u uit: bewijs op de volgende gemeenteraad de consistentie van wat u zei.
Vande Lanotte: geen probleem.
Wat de programmatie betreft: in een zaal kan je perfect 4 x hetzelfde programmeren, om extra centen binnen te halen. Dat kan het cultureel centrum dus. Daarrond is een afspraak gemaakt: als ze zoveel volk verwachten, kan het in het Kursaal.
Over de restauratie hadden we geen keuze. De klassering wisten we niet, en er dreigde een ingebrekestelling. 50 miljoen voor zo’n gebouw is reëel. En dat is de helft van alle Oostendse schulden.
Dat u niet gelooft dat het haalbaar is, dat kan. Dat zullen we moeten zien.
Lambert gaat niet akkoord met Dedecker dat het geen consequenties had. Hij bestrijdt wel de stelling dat er geen zalen in het Kursaal mogelijk waren geweest voor 200 à 300 man.
We hebben een plan uitgetekend, met de Hotelschool verkopen enzomeer. Maar men had met de bestaande structuur dat ook al kunnen doen. Het opsplitsen in vzw-nv was niet op deze wijze nodig.
Het is 21.45 uur. Jean-Marie Dedecker (LDD) zorgt nog voor een historisch moment: een cadeau aan de socialisten: hij geeft een reuze-rekenmachine aan Johan Vande Lanotte.
En daarmee is de openbare zitting ten einde. Het is 21.46 uur. Voorzitter Tommelein dankt publiek en pers voor hun aanwezigheid, en vraagt ons buiten te gaan. De geheime zitting kan beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!