De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Oorspronkelijke Bewoners van de Verenigde Staten hebben waterrechten

De Oorspronkelijke Bewoners van de Verenigde Staten hebben waterrechten

donderdag 29 juli 2021 22:58
Spread the love

Montana Water Court beslist over de waterrechten van de inheemse stammen in een beslissing die uniek is in zijn soort

Chief Water Judge Russell McElyea heeft op 12 juli een definitieve beslissing genomen over de eigendomsrechten van meer dan 800 door inheemse stammen gereserveerde waterrechten in 12 stroomgebieden. (Foto/Russell McElyea)

 

DOOR AMANDA EGGERT, MONTANA FREE PRESS 28 JULI, 2021

Meer dan 800 waterrechten waarop aanspraak wordt gemaakt door leden van de Turtle Mountain Band of Chippewa Indianen zijn uit het juridische ongewisse gehaald nadat het Montana Water Court deze maand een eerste beschikking in zijn soort uitvaardigde.

 

De definitieve uitspraak is een 896 bladzijden tellende beschikking die betrekking heeft op 12 waterbekkens in de gehele staat. De waterrechten in kwestie worden opgeëist door de Verenigde Staten namens de stam.

 

[Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door Montana Free Press].

 

De beschikking van hoofdrechter Russell McElyea is de eerste keer dat de Montana Water Court een beslissing heeft genomen over de door de stammen gereserveerde waterrechten buiten een door onderhandelingen tot stand gekomen verdrag, zoals het waterverdrag van de Confederated Salish and Kootenai Tribes, dat meer dan tien jaar duurde voordat het werd geratificeerd door de Montana wetgevende macht, het Amerikaanse Congres en, eind vorig jaar, de stammen. Het waterverdrag van de CSKT heeft ook een fiscaal component – de oprichting van een trustfonds van $1,9 miljard dat gedeeltelijk is bestemd voor het herstel van het Flathead Indian Irrigation Project – terwijl er geen sprake is van een dergelijke toewijzing in het definitieve besluit van de Montana Water Court over de Chippewa claims.

 

De Montana Water Court heeft aan de zaak gewerkt sinds 2015, toen de federale overheid de inheemse rechten voor het eerst voor de rechter bracht bij de Water Court.

 

“Ik hoop dat dit de eerste stap is in een vloedgolf van soortgelijke beslissingen,” zei McElyea in een interview. “Dit doen is een beetje zoals de eerste ruimtevlucht naar Mars. Je kunt sommige problemen voorzien, maar je kunt ze niet allemaal voorzien. We hebben geprobeerd goed na te denken over de problemen die zich kunnen voordoen wanneer het definitieve decreet wordt uitgevaardigd, en om die problemen in het decreet zelf te behandelen om dit proces definitief te maken.”

 

McElyea zei dat hij hoopt dat de uitspraak in de eerste zaak van dit soort een impuls zal geven aan soortgelijke vorderingen. Volgens een persbericht van de Montana Water Court, wachten meer dan 80 decreten met betrekking tot ongeveer 250.000 waterrechten op een uitspraak van de rechtbank.

 

Wilt u meer nieuws over stammen in Montana? Bezoek de website van de Montana Free Press.

 

In het persbericht noemde Mike McGrath, Chief Justice van het Hooggerechtshof van Montana, het decreet een “kritieke mijlpaal in het toewijzingsproces”, dat de watergebruikers in Montana zekerheid zal bieden.

 

Het decreet stelt de eigendom vast van door de stammen gereserveerde waterrechten, dat zijn waterrechten die zijn gereserveerd voor bepaalde toepassingen zoals landbouw of begrazing op inheems Amerikaans grondgebied dat door de Amerikaanse overheid in beheer is gegeven. In dit geval gaat het om verkavelingen die stammen uit de General Allotment Act of Dawes Act van 1887, waarbij percelen land werden toegewezen aan inheemse stamleden in een poging om het eigendom van inheems Amerikaans land meer te laten lijken op het systeem van privé-eigendom dat door de overheid werd geprefereerd.

 

Het reservaat van de Turtle Mountain Band of Chippewa Indianen ligt in Noord-Dakota, maar omdat het zo klein is heeft het Congres leden van de stam toestemming gegeven om volkstuinen op te zetten op ongeveer 40.000 acres land in Montana. Deze toewijzingen zijn een eigendomsoverdracht aan landeigenaren met beperkingen op de overdracht en het gebruik van het land. Het land wordt door de federale regering in beheer gehouden voor de stamleden.

 

Het is algemeen bekend dat de toewijzingen ook het eigendom van waterrechten omvatten, maar dat eigendom was niet formeel erkend in juridische zin tot de uitspraak van 12 juli van het Water Court. McElyea zei dat de uitspraak gevolgen zal hebben voor meer dan 7.000 toewijzingen.

 

Het definitieve decreet schept duidelijkheid over de hoeveelheid water die aan gebruikers in een bepaald stroomgebied wordt toegewezen. Ook wordt bepaald waarvoor deze waterrechten kunnen worden gebruikt en wat hun prioriteit is, die bepaalt wie als eerste in aanmerking komt voor beschikbaar water wanneer de vraag groter is dan het aanbod in een stroomgebied.

 

“Hoewel dit een eerste stap is en er beroep mogelijk is, markeert de erkenning van inheemse waterrechten volgens de doctrine van de gereserveerde waterrechten een moment waarop een stroomgebied de realiteit van de beschikbaarheid en het gebruik van water begint te begrijpen,” zei Adell Amos, een professor aan de Universiteit van Oregon School of Law met ervaring in de wetgeving op het gebied van natuurlijke hulpbronnen en water, in een verklaring die hij per e-mail stuurde. “De gemeenschap kan zich hopelijk een toekomst voorstellen die duurzamer is en waarin de rechten van de inheemse bevolking worden geëerbiedigd.”

 

McElyea zei dat er tussen de 20 en 30 bezwaren waren tegen de waterrechten die de V.S. claimden namens leden van de inheemse stammen. Deze bezwaren, geuit door individuen, rancheigenaren en de stad Plentywood, werden opgelost door middel van onderhandelingen tussen de partijen en de federale overheid, zei hij.

 

Een e-mail met commentaar van een advocaat van de stad Plentywood was voor het ter perse gaan nog niet beantwoord.

Gepubliceerd met toestemming van Native News Online

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!