De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De oorlog in Oekraïne: een zegen voor de wapenindustrie!

De oorlog in Oekraïne: een zegen voor de wapenindustrie!

maandag 19 juni 2023 07:34
Spread the love

Op de NAVO-top in Brussel gaat ook bijzondere aandacht naar de wapenindustrie. En marge van de algemene vergadering kwamen de defensieministers van de organisatie er samen met een twintigtal leidende figuren uit de wapenindustrie in het kader van een “Defence Production Action Plan”. Achter die vergadering zit de bekommernis van de industrie om een gegarandeerde afzet, die niet plots vermindert door budgetbeperking van het politiek beleid, bijvoorbeeld als de oorlog in Oekraïne voorbij zal zijn. En ook de vrees van sommige NAVO-landen dat lidstaten wel eens zouden kunnen minderen met de snelle bewapeningsopbouw die nodig geacht wordt. De industrie wil gegarandeerde omzet, dus langetermijncontracten. De NAVO wil gegarandeerd financieel engagement van de lidstaten.

 

Het Duitse bewapeningsbedrijf Rheinmetall verwacht dat 2023 het beste jaar ooit zal zijn voor zijn omzet. Vorig jaar bedroeg die al 6,4 miljard euro, maar er wordt dus nog meer verwacht. Op het einde van het boekjaar 2022 waren er al bestellingen voor 26,6 miljard. De firma is enorm gegroeid, en dat is dank zij de oorlog in Oekraïne, volgens concernleider Pappergem. Zij mag nu trouwens ook onderdelen voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 vervaardigen voor de hele Amerikaanse productie, een cadeautje in ruil voor de bestelling door Duitsland van 35 exemplaren van die machine. Ondertussen is Rheinmetall actief met het opbouwen van een Oekraïense wapenindustrie. ( 1 )

Momenteel is een zwaartepunt in de discussie over de uitbouw van de wapenindustrie de munitieproductie. Oekraïne verknalt immense hoeveelheden munitie, en de productie daarvan loopt achter. Daar wil men wat aan doen. Maar daar blijft het niet bij, ook over wapensystemen moet er gedacht worden, en moet er planning komen.

De vergadering van de ministers met de industriëlen werd georganiseerd door de NATO Industrial Advisory Group (NIAG), een werkgroep die opgericht werd tijdens de Koude Oorlog en die een netwerk heeft van zo’n 5000 bewapeningsbedrijven. Van hieruit zijn verdere initiatieven te verwachten.

De bijeenkomst van ministers met industriëlen heeft ook voor spanningen gezorgd. Niet-uitgenodigde bedrijven zoals bijvoorbeeld het Franse Dassault zijn gebelgd, en omdat er geen enkel Spaans bedrijf bij de gesprekken betrokken werd, ligt de defensieminister van Spanje, Margarita Robles, dwars. (Uit België was FN Herstal aanwezig.)

De nakende sterkere vervlechting van NAVO en defensie-industrieën geeft een nieuwe dimensie aan het militair-industrieel complex. Oorlog was al, doorgaans ietwat gecamoufleerd door hoogdravende retoriek, business, maar wordt dat openlijker en duidelijker. De integratie van NAVO en industrie zorgt er ook voor dat er meer oorlog komt en zal blijven. De aandeelhouders hebben immers financieel belang bij nieuwe, lange, voortdurende oorlogen en bij permanent grote staatsbudgetten voor “defensie”. En samen vormen de bedrijven en hun aandeelhouders een krachtige lobby. “Steeds meer oorlog!¨

 

  1. https://www.dewereldmorgen.be/artikel//wordt-oekraine-een-van-de-machtigste-militaire-industrieen-van-de-wereld/

Zie:

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/06/16/navo-versterkt-verdediging-vanwege-veiligheidssituatie#:~:text=In%20Brussel%20bespraken%20de%20NAVO,en%20de%20Europese%20Unie%20aanwezig

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9271

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!