De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Olifant bij de Warmte

woensdag 3 augustus 2022 21:00
Spread the love

Update over mens en dier: 23 u 50 op 3 aug.

 

Sommigen reageren op de toenemende noodsituatie met grote behoefte aan korte termijn-advies.
Mijn eerste reactie op het stuk in De Standaard van 3 augustus over de redenen waarom de reacties bij het ontsporende weer en klimaat zo laat op gang komen , in de vroege ochtend, kiest een andere weg.

Bedenk dit: het is niet een bepaald gas dat de problematiek heeft veroorzaakt. Het is een bepaalde Mentaliteit. Een houding van de moderne mens. Het zal een Mentaliteitswijziging zijn die de problemen zal oplossen. Het zal een mentaliteitswijziging, een ander mensbeeld, een ander wereldbeeld, een ander beeld van de Natuur en van God zijn, die zal kunnen voorkomen dat dit probleem en een rist soortgelijke gevaren en problemen, zich in de long run nog zullen stellen.

Het is eigenlijk vrij eenvoudig, denk ik. De mens is sinds het evangelie van de bekende superfiguur, dermate met zichzelf en eigen ontwikkeling bezig, dat de grootste speler in het menselijke leven, te weinig is gepercipieerd, is veronachtzaamd. Het is fout te zoeken naar de olifant in de kamer. Het is buitenshuis dat de belangrijkste speler huist.

_________________________________

Een van de ergste redenen voor de opwarming van het weer, is zoals bekend de manier waarop de mensheid toenemend met de bodem omgaat: hoe we landbouw en veeteelt bedrijven. Een van de ongetwijfeld onvermijdelijke oplossingen voor dit probleem, deeloplossing dan, zal erin bestaan minder areaal in te zetten; dit kan onder andere door voedzame planten te telen voor onszelf, en niet voor dieren bestemd voor onze voeding. De tussenstap via soya bijvoorbeeld (geteeld op gewezen woudbodems in Amazonegebied), om runderen op te kweken, voor een zeer  uitgebreide vleesconsumptie, is om meerdere redenen nu al niet meer van deze tijd te noemen. In dit verband inspireerde mij een bepaald soort reacties op sociale media zoals Facebook.

 

Mens en Dier

Sommige mensen die mee over de toekomst nadenken, pleiten niet alleen ervoor om geen vlees meer te eten, de kweek van dieren daartoe volledig los te laten. Ze zijn ook tegen kaas, eieren, yoghurt en melk, om het simpel te zeggen.
Dat standpunt begrijp ik niet direct. Zuivel gebruiken, melken, is toch veel duurzamer?
Er is bovendien een ander aspect: ik wil niet, nooit, gaan voor een “oplossing”, een wereld die mens en dier uit elkaar haalt.
De mens zou in mijn ogen zeer veel verliezen, indien hij op zijn eentje door de tijd gaat. Om nog niet te denken aan de akelige gevolgen voor ziel en gemoed wanneer alle dieren werden vervangen door machines en toestellen.
Het profiel van de (bio)boer, van de ruiter, van de honden trainer & bezitter, zelfs van de Jager, indien die een groot hart heeft voor de dieren, is mij zeer dierbaar.

Deelnemen aan het debat kan via Facebook.

https://www.facebook.com/stefaan.hublousolfrian

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!