De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ‘nomaden’ van 2003 in Damascus en Bagdad

De ‘nomaden’ van 2003 in Damascus en Bagdad

zaterdag 27 september 2014 13:27
Spread the love

Zou Panorama ook eens een programma kunnen maken waarom
tienduizenden jonge, al of niet achtergestelde moslims en hun spreekbuizen, niét naar
Syrië vertrekken en naarstig werken aan hun toekomst in België. Ze kunnen dan
meteen nagaan waarom deze jongeren en jongvolwassenen al decennia genegeerd
worden en nergens aan bod komen, te beginnen met de 48 Belgen die in
februari 2003 langs Damascus naar Bagdad gereisd zijn voor een
Peacerace.
Voor deze ‘nomaden’ had Vranckx toentertijd ook aanwezig in Bagdad, geen enkele
aandacht. Onder hen waren meer dan de helft met moslimachtergrond, ze hebben nu een
gezin, kinderen en zijn maatschappelijk geëngageerd. Ze hadden, mits wat
publieke aandacht, nochtans het verschil kunnen maken, zoals nu in
Mechelen. Misschien kunnen de ‘analisten’ van de staatsveiligheid en de media daar ook
eens aandacht aan besteden.

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!