De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De NMBS ? Estamos indignados !

zondag 7 juni 2015 20:10
Spread the love

Het is de jongste weken al NMBS wat de klok slaat. In een vorige bijdrage vergeleek ik de zesde staatshervorming met een moeras waaruit continu gasbellen ontsnappen. Een te brave vergelijking als het over de NMBS gaat. In de media heeft men het dikwijls over een stinkende beerput waarvan het deksel gelicht wordt. Ook de vergelijking met een augiasstal duikt regelmatig op. Deze laatste metafoor geniet mijn voorkeur want ze biedt toch nog enig perspectief. Hercules leidde immers twee rivieren om, dwars door de stinkende stallen van koning Augias, waardoor die in één dag schoon gemaakt werden. Een wensdroom voor de NMBS.

Estamos indignados * ! 

En we hebben daar alle redenen toe. De NMBS als “autonoom overheidsbedrijf” staat voor alles wat een efficiënt bedrijf niet mag zijn. Verziekt door jarenlang politiek wanbeleid. Verkankerd door vakbonden die eigenbelang boven het belang van de klant stellen. Jaarresultaten: nooit winst, altijd verlies. Dit jaar 207 miljoen € nettoverlies, lees ik. Met een totale schuld die opgelopen is tot maar liefst 3,2 miljard €. Ondanks de jaarlijkse overheidsdotatie van 1,1 miljard € die de NMBS krijgt.

Als uw machtige arm het wil, ligt gans het land stil.” stond er op een vooroorlogse vakbondsaffiche. Die leuze wordt vandaag nog even gretig in de praktijk omgezet. 7 vakbondsstakingen op 8 maanden! Wellicht opnieuw een bedenkelijk wereldrecord voor dit land. En dan worden die vakbonden door de NMBS ook nog gepamperd met 5,7 miljoen € aan jaarlijkse dotaties. Geld dat voor de vakbonden nuttig is, niet om de sociale vrede te bewaren maar om de brave burger op het perron te  gijzelen.

Estamos indignados !

Want uit een recente studie blijkt dat de NMBS ruim geklopt wordt door spoorwegbedrijven uit andere landen als het over efficiëntie gaat. “NMBS doet te weinig voor te veel geld”, titelt De Tijd. De prangende beheersovereenkomst die de NMBS door de politiek opgelegd kreeg, belet CEO Jo Cornu ook wel om vernieuwende initiatieven te nemen. Jo Cornu: geen Hercules maar helaas eerder een kortgeknipte Samson ?

En dan neemt EY (Ernst & Young), op vraag van Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, de vastgoeddochters van de NMBS onder de loep. En wat blijkt nog maar eens ? Dat de vis stinkt bij de kop. Wanbeheer, belangenvermenging en gesjoemel. Toplui die zelf hun eigen exuberante onkostennota’s goedkeuren en ondertekenen. Deelnemen aan vastgoedconferenties in Cannes aan 2000 € per nacht. Het geld van de belastingbetaler kan immers niet op. Topmanagers met normvervaging, ontdaan van elke integriteit. Een kaakslag voor de gemotiveerde “cheminot” die eigenlijk het beste wil voor zijn bedrijf.

Estamos indignados !

Maar valt er dan nog iets aan te doen aan die NMBS ? Wellicht, op voorwaarde dat de kracht van de verandering voor één keer in dit land sterker is dan de kracht van de weerstand. Of dat zo iets zal misschien binnenkort al blijken wanneer Jacqueline Galant met haar moderniseringsplan op de proppen komt. In het regeerakkoord staat alleszins dat de NMBS tijdens deze legislatuur voor 663 miljoen € moet besparen. De huidige federale regering wil voor de NMBS ook een systeem van minimale dienstverlening invoeren. Een revolutie in dit land waar de vakbonden het voor het zeggen hebben. Maar gaat die ene partij in de regering, die zich graag op de borst klopt dat ze garant staat voor een verderzetting van het beleid van de vorige regering, dat echt aandurven ?  Ik heb er mijn twijfels over.

“Als je een trap wilt dweilen, begin je bovenaan”, schrijft voormalig NMBS CEO Karel Vinck. En er moet gedweild worden. In alle geledingen van de NMBS (en dochterbedrijven) maar om te beginnen aan de top (en ik heb het niet over Jo Cornu). En ook in die raad van bestuur van de NMBS moet er maar eens flink gekuist worden. Wie daar vandaag in zetelt, is medeplichtig aan slecht beleid. De N-VA zou Johnny Thijs als onafhankelijk bestuurder willen. Liever vandaag dan morgen. Want Johnny Thijs was de Hercules die De Post met succes getransformeerd heeft in Bpost. Van dat kaliber heeft de NMBS er meer nodig.

Daarom dringend gevraagd: Herculessen (m/v) voor de NMBS!

* We zijn verontwaardigd!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!