De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De nieuwe wereldorde: uitbouw van een criminele financiele olligarchie.

De nieuwe wereldorde: uitbouw van een criminele financiele olligarchie.

donderdag 3 januari 2013 15:10
Spread the love

INLEIDING

‘The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.’  J. Edgar Hoover

“There’s a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot.”

– President John F. Kennedy
7 days before his assasination

Het document dat wij hier opstellen is niet alleen een noodkreet, het is een aanklacht vanuit het diepste van ons mens-zijn. Want het is de mensheid, die vandaag de dag door een niet te beschrijven onnodig lijden gaat, door de brutale dominantie en terreur vanwege een perverse en misdadige financiele olligarchie. Een olligarchie, die de het hedendaagse politieke establishment zodanig geinfiltreerd en gecorrumpeerd heeft, dat wij in alle waarheid mogen stellen, dat we in de geinstutitionaliseerde georganiseerde misdaad leven. Hoe is het allemaal zo ver kunnen komen?

“Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again. However, take away from them the power to create money and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money.”  Lord Stamp

Een aantal criminelen ontdekte een manier om rijk te worden zonder te moeten werken. Om rijk te worden door het parasiteren op de rijkdom die de mensen als toegevoegde waarde creeren in de reele economie. Zij ontdekten dat geld eigenlijk een sociale overeenkomst is en dat papieren getuigschriften, promissary notes, perfect voldeden aan de behoefte van mensen om hun goederen en diensten te ruilen. Maar, deze rovers kenden evengoed de millenia oude methode om op deze geldcreatie te parasiteren. Om ongehoorde rijkdom te vergaren, louter door het vragen van interest op deze beloftes om een economische bijdrage te leveren. Promissary notes, die ze uit het niets creeren. Tegenwoordig worden deze beloftes om te betalen zelfs voor 97% electronisch gecreeerd. En het is de staat die ons verplicht het geld van dit private-bankencartel te gebruiken door er haar belastingen in te innen… maar ook door zelf bij deze private banken te lenen en daar interest op te betalen. De georganiseerde misdaad wordt dus in stand gehouden en verder uitgebouwd door een criminele samenwerking tussen dit private banken-cartel en de overheid. De parasitaire woeker-diefstal op de mensheid werd volledig geinstitutionaliseerd.

“When plunder becomes a way of life for a group of men living together in society, they create for themselves in the course of time a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it”  Frédéric Bastiat

Inderdaad, wij kunnen Frédéric volledig gelijk geven… want terwijl deze woeker-plunder en diefstal systematisch alle rijkdom centraliseert naar deze financiele olligarchie, worden de fenomenale winsten uit deze strooptocht gebruikt om maatschappelijke structuren uit te bouwen die de mensheid volledig onderwerpen aan de niet-democratische heerschappij van deze organisatie. De Europese Unie en in het bijzonder het onlangs gestemde ESM zijn hier een sprekend voorbeeld van. De macht wordt meer en meer verschoven naar een niet democratische dictatuur van deze financiele olligarchie. Meer en meer democratische soevereiniteit wordt tenietgedaan en het juridisch en ongenaakbare en ondemocratische ESM geeft exact de richting aan waarin de feitelijke machtsverschuiving plaatsvindt. Naar een dictatuur van deze criminele financiele olligarchie. Woorden als ‘steun’, ‘solidariteit’ en ‘hulpmechanisme’ verhullen de feitelijke en steeds ergere uitpersing van de burgers in deze Europese Unie. Wij horen de oproepen tot een ‘nieuwe wereldorde’ van Bush over de paus tot Van Rompuy heel duidelijk… en beseffen dat deze wereldorde volledig gedomineerd wordt door de genoemde financiele olligarchie. Het parasitaire, pyramidale financiele woekerstelsel vormt de feitelijke ruggegraat en is staat garant voor een systematische en exponentieel stijgende centralisering van rijkdom en macht. De uitbouw van dit imperialistische, parasitaire systeem eist miljoenen mensenlevens en is rechtstreeks verantwoordelijk voor de grootschalige verwoesting van mens en wereld waar wij vandaag mee geconfronteerd worden. Wij hebben als mens, als verantwoordelijke, denkende, voelende wezens de plicht om deze grootschalige georganiseerde misdaad te stoppen. Doen wij dit niet, dan leveren wij de komende generaties over aan een steeds erger wordende dictatuur en uitbuiting en verwoesting van de menselijke relaties en de ecologie.

AANKLACHT EN DIEPERE ANALYSE

‘ Rente in rekening brengen voor geleend geld is onrechtvaardig want dit is iets verkopen wat niet bestaat, en leidt tot ongelijkheid, hetgeen in strijd is met rechtvaardigheid. Geld is vooral uitgevonden als ruilmiddel. Het is dus van nature ONRECHTMATIG om rente in rekening te brengen voor uitgeleend geld ‘ – Thomas van Aquino

Wij willen graag verduidelijken welke onvoorstelbare gevolgen het vorderen van interest heeft voor een samenleving. Een beknopte uiteenzetting kan volstaan om op wetenschappelijke wijze aan te tonen dat het vorderen van interest een zware misdaad is tegen het menselijke en ecologische welzijn. De gevolgen van deze structurele misdaad zijn rechtstreeks en onrechtstreeks verantwoordelijk voor het overgrote deel van de problemen waar mens en wereld vandaag mee geconfronteerd worden. De impact van dit misdrijf dient dan ook volledig begrepen te worden.

1) De mathematische zekerheid van inherent falen

Eigenlijk zou dit punt alleen al moeten leiden tot een onmiddellijk verbod op de waanzinnige en destructieve praktijk van interest. Common sense en menselijkheid kunnen volstaan om een praktijk een halt toe te roepen die met mathematische zekerheid tot een verwoestende depressie leidt. Wij schreven een persbericht waarin de eenvoudige maar pijnlijke realiteit aan de kaak gesteld wordt:

“The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or evade truth, not to reveal it.    John Kenneth Galbraith

Het is voor een denkend, voelend menselijk wezen haast ondraaglijk, de vele artikelen over de economische crisis te lezen waarin men er steeds weer in slaagt de kern van de zaak onaangeraakt te laten. Stomverbaasd kan men zich enkel nog afvragen of het hier om pertinente onwetendheid gaat, of dat het aan de commerciele belangen van de media zelf ligt, die daardoor diepgaand censurerend te werk gaan, als de fundamentele structuurstoornis van het financiele systeem dreigt blootgelegd te worden. Hierdoor lijkt het alsof de media hetzelfde corrupte niveau bereikt hebben dat de hedendaagse politiek zo kenmerkt.

Want terwijl de sociaal-economische ellende hallucinante vormen heeft aangenomen, lijken economen totaal blind voor de overduidelijke hoofdoorzaak van het probleem. Een verdere, systematische verduistering van de feiten is dus een soort gluiperige instandhouding van een fundamenteel antisociaal en parasitair financieel systeem. Een systeem ook, dat ons verder en met mathematische zekerheid naar een volgende, enorme depressie voert.

Het is inmiddels meer dan veertig jaar geleden, dat Mike Montagne, wiskundige en ex-Reagan adviseur, zwart op wit het bewijs leverde dat elk economisch model waarin een percentage van interest verrekend wordt met mathematische zekerheid een terminaal en definitief falen tegemoet gaat, omdat de interesten de schuldendruk exponentieel doen stijgen en de reele economie uiteindelijk zonder een voldoende primaire geldstroom valt. In het proces, naar dit onvermijdelijke einde worden mens en wereld leeggeperst en uitgezogen in een exponentieel toenemende ratrace die de woekerende, fundamenteel onaflosbare schuldenlast achternaholt.

We bevinden ons nu in de terminale fase van dit systeem. Hoe lang nog, gaan de media dit toedekken? Hoe lang nog, gaat de politiek dit toelaten? Want dat de financiele sector geleid wordt door criminelen die geen moer geven om het menselijk leed dat ze veroorzaken is één zaak. Maar de stilzwijgendheid van de media en de corrupte medeplichtigheid van de politiek zijn zaken die men in een democratie gewoon niet MAG tolereren.

In 1932, Congressman Louis Thomas McFadden, Chairman of the House Banking 
Committee, said of The Great Depression:

“It was no accident; it was a carefully contrived occurrence. The international bankers 
sought to bring about a condition of despair here so they might emerge as rulers of us all.”

Tot zover ons persbericht. Nu zult u zich terecht afvragen: ‘Hoe is het mogelijk dat dit blijft bestaan?’ Wel, omdat de financiele olligarchie, die het systeem uitbouwt en instandhoudt, profiteert van elke depressie waar het systeem met zekerheid toe leidt: immers, met de parasitaire woeker-winsten die men gemaakt heeft door de reele economie uit te zuigen, worden tijdens de depressie alle mogelijke rijkdommen, zoals vastgoed, voor een fractie van de waarde opgekocht. De criminelen profiteren dus dubbel. Vandaar dat zij zoveel geld en energie mobiliseren om dit systeem uit te bouwen en koste wat het kost in stand te houden. Langzaamaan en op methodische wijze weten zij dat het eindresultaat van deze doorgezette strooptocht de volledige inbezitname van de planeet en de rijkdommen zal opleveren. De ‘nieuwe wereldorde’ is een feitelijke imperialistische strooptocht door deze criminele financiele olligarchie. De strategie en methodiek zijn duidelijk.

Buy When Blood is Running in the Streets.  Baron Rothschild 1871

Wordt vervolgd

Wij hebben ook een petitie via facebook: aanklacht tegen de overheid wegens uitbuiting

take down
the paywall
steun ons nu!