De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De moslimorganisaties in België willen elke kritiek op de moslimgemeenschap criminaliseren.

De moslimorganisaties in België willen elke kritiek op de moslimgemeenschap criminaliseren.

zaterdag 20 oktober 2018 09:07
Spread the love

Elk woord van kritiek op het reilen en zeilen binnen of zelfs buiten de moslimgemeenschap aangaande problemen die betrekking hebben op de Islam en godsdienstige zaken leidt tot verontwaardiging, beledigingen in de aard van: vijand van de Islam, of nazi of zionist tot in de moskeeën en op de sociale media. 

Censuur is er voor elke kritische stem die de moslimgemeenschap in vraag stelt.
Dit gebeurt ook tegen moslims die volgens hun visie “excentriek” zijn, trollen of verborgen Vlaams Belanger zijn.
Moslims moeten zich maar conformeren aan de meerderheid in eigen rangen!
Dan hoeven ze geen commentaar, beledigingen of zelfs bedreigingen te vrezen. 
Dat een moslim afvallig wordt verklaard door andere moslims is een godsdienstzaak. 
Geen probleem dus.

De jarenlange roep vanuit de politieke islam dat het Westen islamofoob, racistisch en discriminerend is begint de spuigaten uit te lopen. 

Deze week nog diende aan het Europees parlement een spandoek te worden weggehaald omdat die niet in de smaak viel bij een (moslim)organisatie die zich European Network Against Racism (ENAR) noemt. 

Ook deze week, vlak na de verkiezingen : “Het is de xeno- en islamofobie die zegeviert in de meest diverse stad in Vlaanderen”  
Antwerpen dus. 

Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, beiden sp.a, hebben al in 2013 een voorstel ingediend om islamofobie via de voorbijgestreefde discriminatiewet strafbaar te stellen.

Islamofobie is voor hen “ongegronde vijandigheid tegenover de islam”. 

Ze sommen acht criteria op om islamofobie te herkennen. 

Bv. de islam zien als een statisch gesloten blok, dat niet in staat is om zich aan te passen; of als inferieur aan het Westen, als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch; of de islam definiëren als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, actief betrokken in een “botsing der beschavingen”; of de islam zien als een politieke ideologie, die politiek en militair de baas wil spelen. 

Wie een aantal van deze visies aanhangt, is volgens de indieners islamofoob.

“Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging”, zo stellen ze.

De opsomming die beiden geven om islamofobie te herkennen is haast letterlijk te vinden op de site van Runnymede Trust alleen wil deze laatste niet veralgemenen!

Ook Erdogan deelde die mening en ging nog verder door te zeggen: 

Net als het Zionisme, antisemitisme en fascisme wordt het onvermijdelijk dat islamofobie opgevat moet worden als een misdaad tegen de mensheid,’ 

En het gaat ver! 
Wanneer een moslim een poster laat drukken waarop te lezen staat:

“SALAAM, SHALOM, PEACE, VREDE” dan mag die niet in de moskee terecht komen want met Joden sluit je geen vrede. Het zijn de slechtste mensen die ooit geleefd hebben. (dixit een imam) 

Ach waar maak ik mij druk in?  
De Verlichting staat nog in haar kinderschoenen.
InshaAllah komt alles goed.

Maar dan…. in De Morgen..

https://www.demorgen.be/binnenland/racisme-wordt-vervolgd-islamofobie-blijft-straffeloos-b9e183e4/?referer=&utm_source=demorgen

Als iemand aan “islamofobie” lijdt dan zou die voor Assisen moeten gebracht worden?
Een rechtsantropoloog vindt dat!   Je gelooft je oren en je ogen toch niet! 

Als moslim die wordt verketterd, beledigd en zelfs met de dood bedreigd werd denk ik dan… waar zit UNIA en waar zitten de “antropologen” als je ze nodig hebt? 
Volgens mij is islamofobie is een ziekte waar veel moslims aan lijden maar waar ze anderen van beschuldigen. 
Ze doen vooral aan politiek opportunisme en misbruiken daarvoor zelfs de Islam en de democratie.  (dat is mijn mening die niemand hoeft te delen maar die mening is wel gebaseerd op ervaringen binnen en buiten de moslimgemeenschap.)

Voor de zoveelste keer wordt de politieke islam een hand boven het hoofd gehouden en iedere vorm van verlichting of modernisering binnen de Islam een nieuw obstakel voor de neus gezet.  
 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!