De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De moslimbroeders en de salafis zijn kwaad op ISIS. Ze verknoeien hun plannen.

De moslimbroeders en de salafis zijn kwaad op ISIS. Ze verknoeien hun plannen.

woensdag 4 februari 2015 13:11
Spread the love

De moslimbroeders en de salafis zijn kwaad op ISIS.

Natuurlijk zijn deze mannen kwaad op ISIS.
Als twee honden vechten voor 1 been (de salafisten en de moslimbroeders) dan loopt de derde er mee heen. 

ISIS is er met het kalifaat vandoor en ze hebben zelfs een kalief aangesteld! 

Al-Suwaidan had het nochtans zo mooi gepland. 
In de periode 2011-2030 moest het kalifaat een feit zijn en onder de leiding staan van een nog te verkiezen kalief.

Al-Qaradawi (en Al-Suwaidan, T.Ramadan, Erdogan en Co, noem ze de Qatar-vrienden) gaat er van uit dat hij vrij mag handelen en prediken in het democratische Westen.
Moslims, die allochtoon zijn, leven volgens hem gedesoriënteerd en beschikken bovendien niet over de basiskennis van de Islam zodat ze een ideale groep zijn die ontvankelijk is voor de propaganda van het Broederschap.

Dat programma heet islamisering van het individu, de jeugd, de familie en last but not least: de hele gemeenschap.

In het systeem zitten ook rustpauzes ingelast en soefistische rookgordijnen. 

Ze hebben geduld, starten verenigingen en media-kanalen terwijl ze zich ondertussen ook integreren in de voor hen vijandige maatschappij om het zichzelf gemakkelijker te maken. 
Sommige politieke partijen helpen hen daarbij om hun stemmen te winnen.

Ondertussen zitten ze overal ingeburgerd en het ging hen voor de wind.

Met de komst van S4B en S4H en ISIS en Jabhat al Nusra is er iets veranderd.

De Westerse democratie is wakker geschoten en begint tegen te wringen.

En plots gaat niks meer vanzelf, plots staat hun droom, hun illusie onder druk.

Wat nu? 
Opstand in onze contreien? Revolutie? Of berusting?
Vooral verzet plegen, eisen formuleren, anderen beschuldigen van islamofobie en medestanders zoeken, dat is momenteel de boodschap en verder gewoon verder doen.

Moslimbroeders geef moslims, inchaAllah, hun Islam terug, verander de shari’a, verlaat de wens naar een kalifaat, wees niet hoogmoedig, en blijf gewoon weg met jullie politieke machtspelletjes en schone schijn!

Gewoon mijn persoonlijke visie. Geen absolute waarheid. 

take down
the paywall
steun ons nu!